Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Vivando®

fungicid

Fungicid proti padlí révovému s jedinečným mechanizmem působení

Obsahuje metrafenone, účinnou látku z nové skupiny benzofenonů

Výhody

  • Tekutá formulace
  • Nízké dávkování
  • Do IP
  • Rychlý příjem, lokálně systemické působení, přirůstající pletiva chráněna postupně se uvolňující účinnou látkou v plynné fázi
  • Mimořádná odolnost proti smyvu deštěm

Obecné informace

Jméno Vivando®
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 500 g/l metrafenone
Charakteristika CH_Vivando
Etiketa Vivando_CLP
Bezpečnostní list BL_Vivando

Vivando je fungicidní přípravek proti padlí révovému obsahující metrafenone. Metrafenone je účinná látka z nové skupiny benzofenonů. Mechanismus působení se liší od všech doposud zaregistrovaných fungicidů proti padlí. Metrafenone zabraňuje vniknutí houby do rostlinných pletiv, kromě toho brzdí i růst mycélií, tvorbu haustorií a sporulaci padlí. Nejlepší účinnosti je dosahováno při preventivním ošetření. Účinná látka je rychle přijata rostlinnými pletivy a má lokálně-systemické působení, na povrchu listů je rozváděna v plynné fázi, tím jsou chráněna i přirůstající pletiva.

Nejsou známa žádná omezení.

Je mísitelný s běžnými fungicidy a akaricidy.

  • GHS 09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí révové 0,16–0,32 l/ha 0,16 l/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), max. 500 l vody/ha (min. koncentrace 0,032 %) 0,32 l/ha od BBCH 61 (počátek kvetení) max. 1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,032% max. 2x v průběhu vegetace
Top