Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Fungicidy

Nabídka našich fungicidních přípravků seřazená dle abecedy:

Acrobat® MZ WG - osvědčený fungicid do révy vinné, rajčat, okurek, cibule a brambor

Adexar® Plus - ochrana pšenice, ječmene, žita a tritikale proti houbovým chorobám listů a klasů

Bellis® - fungicid do jádrovin a chmele určený k preventivní ochraně

Cabrio® Top - kombinovaný fungicid proti peronospoře a padlí v révě vinné

Cantus® - přípravek proti plísni šedé v révě vinné

Capalo® - nejsilnější článek fungicidní ochrany obilnin

Caryx® - optimální regulační účinek dodávající energii pro přezimování, vývoj a výnos

Collis® - fungicid proti padlí révy vinné, tykvovité zeleniny, růže a listnatých stromů

Corbel® - specialista na kurativní řešení padlí

Dagonis® - fungicid pro vysněnou sklizeň

Delan® 700 WDG - kontaktní fungicid proti strupovitosti jádrovin a dalším chorobám ovocných dřevin

Delan® Pro - proaktivní technologie, pokračujeme ve spolehlivosti

Discus® - fungicid se širokým spektrem účinku

Efilor® - zajišťuje vynikající ochranu proti houbovým chorobám a kompaktní porosty řepky

Faban® - první kokrystalová technologie proti strupovitosti

Forum® Star - osvědčený kombinovaný fungicid proti peronospoře révy vinné

Kumulus® WG - klasický kontaktní fungicid k ochraně rostlin proti pravému padlí

Opera® Top - strobilurinový fungicid s nejdelším působením na trhu

Orvego® - kombinovaný fungicid k ošetření révy vinné proti plísni révové

Osiris® - klasový specialista s moderní formulací

Pictor® - ochrana řepky a slunečnice proti hlízence, fomové hnilobě, plísni šedé a alternárii

Polyram® WG - klasický kontaktní fungicid se širokým spektrem účinku

Priaxor® EC - fungicid se systémovým účinkem určený k ochraně obilnin

Retengo® Plus - fungicid kombinující ochranu proti chorobám se silným fyziologickým efektem

Scala® - fungicidní přípravek proti strupovitosti a padlí s účinkem již od 5°C

Sercadis® - flexibilní fungicid proti padlí (réva) a strupovitosti (jádroviny)

Signum® - všestranný fungicid do peckovin, drobného ovoce, jahodníku a zeleniny

Soriale® LX - umocnění síly fungicidů v postřikovém sledu

Systiva® - první nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene

Tango® Super - nejpoužívanější fungicid v ČR

Vivando® - fungicid proti padlí révovému s jedinečným mechanismem působení

Top