BASF Ochrana rostlin Česká republika
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Akce "Adexar® Plus - špičková ochrana vašich obilnin s mimořádným výnosem" 2017

Chcete si vyzkoušet významnou novinku pro rok 2018 již letos?

Nadějné porosty obilnin vyžadují nejen dobře zvládnutou problematiku odrůdové skladby, termínu setí, předplodiny, výživy, ale i kvalitní ochranu proti rozhodujícím houbovým chorobám.

Adexar® Plus je nejlepší fungicid na trhu, který v jednom produktu spojuje tři účinné látky ze tří chemických skupin (triazol + strobilurin + carboxamid), což znamená nejlepší antirezistentní strategii, nejširší záběr proti houbovým chorobám a vzájemně se doplňující systémy účinku (preventivní, kurativní a eradikativní). Vyznačuje se delší účinností než ostatní prémiové fungicidy. Adexar® Plus je registrován proti všem klíčovým původcům houbového onemocnění obilnin, jako jsou například braničnatky, rzi, padlí travní, hnědá a rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramuláriová skvrnitost ječmene, stéblolam a další. Přípravek je možno použít ve všech druzích obilnin.

Při nákupu přípravku Adexar® Plus v termínu od 1. března 2017 do 16. června 2017 máte možnost získat prémiový fungicid do obilnin Priaxor® EC. Je to jedinečná nabídka novinky roku 2018.

Priaxor® EC - úspěch na dohled

Nákup 100 l Adexar® Plus = 5 l Priaxor® EC (ošetření cca 4–5 ha)

Priaxor® EC představuje klíčovou novinku firmy BASF v oblasti ochrany obilnin proti listovým chorobám. Stejně jako Systiva® (první nepostřikový fungicid zabezpečující ochranu obilnin proti listovým chorobám) a Adexar® Plus obsahuje zcela novou účinnou látku fluxapyroxad (obchodní název Xemium®) z nové skupiny fungicidů, tzv. karboxamidů (SDHI). Kromě účinné látky Xemium® obsahuje navíc i pyraclostrobin. Výsledkem vyvážené kombinace účinných látek je pak mimořádně účinný fungicid proti listovým chorobám obilnin.

Priaxor® EC je foliární systémový fungicid s preventivním a kurativním účinkem. V jarním a ozimém ječmeni je Priaxor® EC registrován proti klíčovým patogenům, jako je padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene. V pšenici ozimé je registrován proti padlí travnímu, rzi pšeničné, helmintosporióze pšenice a braničnatce pšeničné.

Doporučené dávkování Priaxor® EC je v rozmezí 0,75–1 l/ha v závislosti na síle infekčního tlaku. Aplikaci provádíme preventivně či při objevení prvních příznaků napadení.

V přípravku Priaxor® EC se vám dostává inovativního a spolehlivého řešení celého spektra významných listových chorob obilnin, které kombinuje komplexní preventivní a kurativní kontrolu chorob s významnými vedlejšími fyziologickými účinky na vitalitu rostlin, tzv. AgCelence® efekty.

Proč použít Priaxor® EC?

 • Vysoký výnos a jeho kvalita
 • Vysoká flexibilita
 • Přínosy efektů AgCelence®

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte zájem o účast v akci, není třeba vyplňovat žádný přihlašovací formulář, postačí zaslat kopii dodacího listu či faktury na centrálu BASF, viz pravidla akce.

Pravidla akce

Přečtěte si, prosím, pravidla:

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Adexar® Plus od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. března 2017 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 100 l fungicidu Adexar® Plus v termínu od 1. března 2017 do 16. června 2017. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk přípravku Priaxor® EC.

4. Zákazník má nárok získat jako bonus:

5 l fungicidního přípravku Priaxor EC za nákup 100 l fungicidu Adexar® Plus

5. Pro účast v akci „Adexar® Plus špičková ochrana vašich obilnin s mimořádným výnosem“ je účastník povinen poslat kopii dodacího listu na centrálu společnosti BASF na adresu: BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, Praha 8 – Karlín, 186 00

6. Účastník je povinen dodatečně odeslat fotokopie faktur dokládající nákup fungicidního přípravku Adexar® Plus nejpozději do 14. července 2017 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Adexar® Plus špičková ochrana vašich obilnin s mimořádným výnosem“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie dodacích listů byly přijaty a jimž byly dodatečně přijaty fotokopie faktur dokládajících nákup společností BASF spol. s r. o. do 14. července 2017. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

7. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce června 2017.

8. Společnost BASF si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

9. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce. Kontaktní osoba tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely přímo společností BASF spol. s r. o. (správce) (*1)nebo jejími zpracovateli(*2). Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě.

Kontaktní osoba dále uděluje svým podpisem souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti BASF spol. s r.o. na svoji e-mailovou adresu nebo formou SMS.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE(*3)a (ii) třetím osobám(*2) a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/ 2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován do 31.12.2025. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je udělován na dobu neurčitou. Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně kterýkoliv ze souhlasů, na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat.

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(*1)BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.

(*2)Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

(*3)BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na: www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

Kontaktujte svého obchodního zástupce

Vložte PSČ

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.