BASF Ochrana rostlin Česká republika
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Akce „Hybridní pšenice HYFI + Adexar® Plus 2016/2017“

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 spolu se společností:

SAATEN-UNION CZ s.r.o., se sídlem v Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, IČO 25547208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 32456, zastupující hybridní pšenici HYFI, která je součástí této akce.

(dále společně jen „organizátoři akce“)

2. Vyhlašují akci pro zemědělské podniky, které použijí Adexar® Plus společnosti BASF spol. s r. o. určený k fungicidnímu ošetření hybridní pšenice HYFI společnosti SAATEN-UNION CZ s.r.o.

3. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 01.05.2016 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

4. Akce „Hybridní pšenice HYFI + Adexar® Plus 2016/2017“ se může zúčastnit každý zemědělský podnik, který:

(a) vyplní leták „ŽÁDOST O BONUS na podporu osiva hybridní pšenice SAATEN-UNION a zaškrtne zájem o čerpání bonusu vyplývajícího z nákupu fungicidního přípravku Adexar® Plus a osiva hybridní pšenice HYFI. Bonusový leták zašle na adresu SAATEN-UNION CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice nejpozději do 15.08.2016.

(b) nakoupí 96 VJ osiva hybridní pšenice ozimé HYFI a odešle fotokopie faktur dokládající nákup výše uvedeného osiva nejpozději do 15.11.2016 na adresu SAATEN-UNION CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice

(c) a zároveň nakoupí v období od 1.1.2017 do 17.03.2017 3 balení (3x20 l) přípravku Adexar® Plus, a odešle fotokopie faktur (obálku označte heslem Hybridní pšenice HYFI + Adexar® Plus 2016/2017) dokládající nákup přípravku Adexar® Plus nejpozději do 7.4.2017 na adresu ZZN Polabí, a.s., Pražská 2214, 28802 Nymburk nebo elektronicky na emailovou adresu: tomas.semecky@zznpolabi.cz nebo faxem: 325 514 014.

d) společnost SAATEN-UNION CZ poskytne seznam zájemců a jejich kontaktní údaje společnosti BASF spol. s r.o.

5. Pokud zemědělský podnik přihlašovací formulář nevyplní řádně a kompletně, nebude do akce zařazen jako účastník.

Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Splněním podmínek akce uvedených pod bodem 3. a 4. vznikne zemědělskému podniku nárok na bonus, který představuje:

(a) 5% slevu na osivo hybridní ozimé pšenice od společnosti SAATEN-UNION CZ s.r.o.

(b) 5 l přípravku Osiris® od společnosti BASF spol. s r.o., které obdrží nejdéle do 12.5.2017 po přijetí fotokopie faktur.

7. Přípravek Osiris® bude na trhu dostupný nejpozději od 10.04.2017.

8. Organizátoři akce si vyhrazují právo měnit kdykoliv pravidla akce, jakož i celou akci zrušit.

Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce. Fyzické osoby, jejichž osobní údaje budou uvedeny v přihlašovacím formuláři, jeho odesláním udělují ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., souhlas organizátorům akce s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely, tj. s uložením do databáze a využitím pro lepší informovanost o nabídce zboží a aktuálních akcích organizátorů akce “ Hybridní pšenice HYFI + Adexar® Plus 2016/2017“, a pro zpracování v souvislosti s akcí „Hybridní pšenice HYFI + Adexar® Plus 2016/2017“ po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

Materiály ke stažení:

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.