BASF Ochrana rostlin Česká republika
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Akce "Chocker® - pro odstranění všech plevelů, nejen chundelky 2017"

Proč ošetřujete herbicidy na podzim?... Abyste váš porost ochránili před chundelkou metlicí.

Společnost BASF Vám nabízí moderní herbicid Chocker®, který je registrován ve všech ozimných obilninách – ozimá pšenice, ječmen, žito a tritikale. Obsahuje 2 účinné látky (flufenacet a diflufenican) s kontaktní a reziduální půdní účinností. Je ideální pro preemergentní a časně postmergentní aplikace. Vykazuje dlouhodobou nejstabilnější herbicidní účinnost při kontrole většiny důležitých jednoděložných i dvouděložných plevelů, ať už klíčících, vzcházejících nebo časně vzešlých a je bez závažných aplikačních omezení. Přípravek je ideální volbou proti stále se rozšiřujícím populacím rezistentní chundelky metlice. Doporučení pro aplikaci je 0,5 l/ha Chocker®.

Výhody použití

 • Kompletní spektrum účinnosti proti plevelům
 • Nízké dávkování a jednoduché použití
 • Bez výrazných omezení na svazích, podél drenáží a v ochranných pásmech vod
 • Bez omezení pro následné plodiny

Nejen chundelka metlice, svízel přítula, penízek a výdrol řepky dokáže způsobit velké škody, ale také další plevely. Včasné odstranění plevelů tvoří základ pro výnos a budoucí hospodaření. O vaše ozimé porosty musí být dobře postaráno. Abychom vám kontrolu plevelů zpříjemnili, nabízíme za nákup herbicidu Chocker® bonus.

Máte-li zájem o účast v akci, přihlaste se přes webový přihlašovací formulář. Vyplněním formuláře zároveň souhlasíte s pravidly akce, jejichž znění naleznete níže. Registrace běží od 3.7. – 31.10. 2017

Popis bonusů

Za nákup 80 l Chocker (ošetření 160 ha při dávce 0,5 l/ha)

A) 3 kg nejflexibilnějšího růstového regulátoru Medax® Max

Medax® Max je inovativní regulátor růstu a vývoje registrovaný do všech obilnin k omezení poléhání. Obsahuje dvě ověřené a moderní účinné látky prohexadion a trinexapak-ethyl. Prohexadion ve formě vápenaté soli i trinexapak-ethyl ovlivňují tvorbu růstového hormonu giberelinu, v důsledku čehož přípravek zkracuje stéblo a zvyšuje odolnost obilnin k poléhání. Nebezpečí polehnutí porostů hrozí zejména u náchylných odrůd, při přehuštění a intenzivní výživě. Pokud chcete podpořit nárůst kořenové hmoty, zpevnit bázi stébel, zesílit stonek stimulací syntézy zpevňujících látek (ligninu a celulosy) a zakrátit spodní internodia, je ideálním partnerem inovativní a moderní dvousložkový regulátor Medax® Maxs jistým a spolehlivým účinkem i za různých podmínek počasí. Nejen porosty náchylné k poléhání, ale i kvalitní porosty slibující vysoký výnos si zaslouží spolehlivý a kvalitní regulátor růstu. U přípravku Medax® Max vám nehrozí, že nestihnete aplikaci.

B) Výměnný systém Fiskars Quick FitTM

QuikFit™ je snem každého zahrádkáře. Díky řadě "Nasaďte & dosáhněte" systému QuikFit™ už nemusíte nejistě balancovat ve výškách.

Za nákup dostanete výrobky z řady Nasaďte & dosáhněte:

 • Násada QuickFitTM teleskopická L
 • Pila QuickFitTM prořezávací přímá
 • Česáček QuickFitTM na ovoce
 • Univerzální nůžky QuickFitTM

Za nákup 40 l Chocker® (ošetření 80 ha při dávce 0,5 l/ha)

C) Sada kuchyňských nožů FISKARS®

Sada vysoce kvalitních nožů FISKARS® Functional Form s čepelí z velmi tvrdé nerez oceli a rukojeťí z neklouzavého meteriálu a to vše v dřevěném bloku

Pravidla akce

Přečtěte si, prosím, pravidla:

Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Chocker® od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k herbicidnímu ošetření ozimých obilnin.

1. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 3. července 2017 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

2. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 40 l herbicidního přípravku Chocker® v termínu od 1. ledna 2017 do 31. října 2017.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a) Výrobky z rady FISKARS QuickFitTM (násada teleskopická L, pila prořezávací přímá, česáček na ovoce, univerzální nůžky) za nákup 80 l přípravku Chocker®

b) 3 kg růstového regulátoru Medax® Max za nákup 80 l přípravku Chocker®

c) Sada kuchyňských nožů FISKARS za nákup 40 l přípravku Chocker®

Bonusy je možné kombinovat a lze též odebírat více kusů bonusů.

3. Pro účast v akci „Chocker® pro odstranění všech plevelů, nejen chundelky 2017“ je účastník povinen se elektronicky přihlásit nejpozději do 31. října 2017 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz.

Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

4. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup herbicidního přípravku Chocker® nejpozději do 31. října 2017 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Chocker® pro odstranění všech plevelů, nejen chundelky 2017“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

5. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce března 2018.

6. Společnost BASF si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

7. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce. Kontaktní osoba tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely přímo společností BASF spol. s r.o. (správce)(*1) nebo jejími zpracovateli(*2). Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě.

Kontaktní osoba dále uděluje svým podpisem souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti BASF spol. s r.o. na svoji e-mailovou adresu nebo formou SMS.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE(*3) a (ii) třetím osobám(*2) a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/ 2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován do 31.12.2025. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je udělován na dobu neurčitou. Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně kterýkoliv ze souhlasů, na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat.

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(*1)BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.

(*2)Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

(*3)BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na: www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

Přihlašovací formulář

Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Kontaktujte svého obchodního zástupce

Vložte PSČ

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.