BASF Ochrana rostlin Česká republika
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Zimní konference BASF 2017

Vážení zákazníci, v roce 2017 pro Vás opět chystáme konference s mnoha zajímavými přednáškami

Na programu letošních konferencí bude představení novinek v sortimentu přípravků na ochranu rostlin a jejich doporučení v kompletních pěstitelských technologiích.

Odborníci z řad BASF se budou věnovat výjimečným formulacím BASF, nejflexibilnějšímu regulátoru růstu v obilninách, herbicidní novince v řepce ozimé a dalším tématům.

V roce 2017 se bude naše konference nově pořádat v Konferenčním centru Akademie věd ČR - zámek Liblice, Liblice 61, 277 32 Byšice a nahradí konference konané v Mladé Boleslavi a Litoměřicích.

Zájem o účast na akci potvrdíte vyplněním formuláře, který se nachází níže.

dárek

Program  
8:30-9:00 Prezence účastníků
1. Blok přednášek  
9:00 - 9:30 Morforegulace obilnin v období odnožování a sloupkování,
Jaroslav Šubr, ZS Trutnov
9:30 - 10:00 Medax Max - Nejflexibilnejší regulátor růstu v obilninách
10:00 - 10:10 Novinky v legislativě přípravků na ochranu rostlin, Ing. Eliška Princová, CCPA
10:10 - 10:15 Zkušenosti s používáním Systivy na odrůdách jarního ječmene
společnosti Limagrain
10:15 - 10:45 přestávka
2. Blok přednášek  
10:45 - 11:05 Houby patří do lesa, ne na pole: Fungicidní novinka Tocata Super
11:05 - 11:30 Boscalidový štít - zkušenosti z uplynulé sezóny
11:30 - 11:50 Monitoring plevelů v České Republice Ing. Josef Holec, Ph.D.
11:50 - 12:10 Nové herbicidní řešení v řepce ozimé
12:10 - 12:30 Pulsar Plus - Plus pro slunečnici
12:30 - 13:20 oběd

Místa konání konferencí BASF 2017

Kde se konference BASF konají?

05.1.2017 Plzeň - Společenské a konferenční centrum Secese, U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň více zde...

10.1.2017 Brno - Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno více zde...

11.1.2017 Olomouc - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc více zde...

12.1.2017 Opava - Masarykova střední škola zemědělská a vyšší odborná škola, Purkyňova 12, 746 01 Opava více zde...

17.1.2017 Huboká nad Vltavou - Parkhotel, Masarykova 602, 73741 Hluboká nad Vltavou více zde...

18.1.2017 Liblice, Konferenční centrum Akademie věd ČR - NOVĚ více zde...

24.1.2017 Nymburk - Hotel Ostrov, Na Ostrově 432/1, 288 02 Nymburk více zde...

25.1.2017 Hradec Králové - Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové více zde...

31.1.2017 Jihlava - Hotel Tři Věžičky – Střítež 11, 588 11 Střítež více zde...

Kompletní znění pravidel spojených s udělováním souhlasu se zpracováním osobních údajů

Kontaktní osoba tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely přímo společností BASF spol. s r.o. (správce) nebo jejími zpracovateli . Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě.

Kontaktní osoba dále uděluje svým podpisem souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti BASF spol. s r.o. na svoji e-mailovou adresu nebo formou SMS.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE a (ii) třetím osobám2 a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/ 2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován do 31.12.2025. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je udělován na dobu neurčitou. Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně kterýkoliv ze souhlasů, na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat.

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

---------------------------------

1) BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.

2) Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

3) BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na: www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

Těšíme se na setkání s Vámi na zimních konferencích BASF 2017

Nezapomeňte se přihlásit včas! Elektronicky přihlášení účastníci obdrží drobný dárek!

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.