BASF Ochrana rostlin Česká republika
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Akce Technologie Clearfield® v řepce ozimé 2017

Plochy Clearfieldové (CL) řepky v loňském roce významně vrostly a ve srovnání s předchozí sezonou se jednalo o nárůst více než stoprocentní

Jaký byl důvod? Domníváme se, že to bylo především z následujících důvodů:

- vzrůstající problémy se zaplevelením řepek – brukvovité plevele, kakosty

- výdrol konvenční řepky jako plevel je místy i více než 20%

- větší výskyt řepice a dalších nových plevelů

- časová a technická nenáročnost aplikace

- jediný herbicidní systém, který řeší zároveň i výdrol obilnin z předplodiny

- cenová dostupnost i díky podpoře osivářských firem a BASF

- vysoká selektivita a výnosová úroveň CL hybridů

- odolnost k sulfonylmočovinám použitým v předplodinách v obilninách

- jednoduchá likvidace CL výdrolu v následných plodinách

Velký vliv na zvýšení plochy Clearfield® řepky má i ta skutečnost, že se nepotvrdily obavy ze zavádění této technologie. Ukazuje se, že pozitiva převládají nad případnými problémy, které může rozšíření této technologie přinést. Každopádně agronomická kázeň na polích, kde byl systém Clearfied® použit, a výběr účinných a správných herbicidů na těchto plochách zůstávají nutností.

V roce 2017 máte příležitost zakoupit kompletní technologii Clearfield® do ozimé řepky, tedy přípravky Cleravis® + Dash® HC a osivo Clearfield® hybridu ozimé řepky, a získat k tomu bonus ve formě 2 balení osiva Clearfield® a 1, respektive 2 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC.

Princip této nabídky je následující: pokud se zaregistrujete na internetových stránkách www.clearfield.cz v termínu od 03.4.2017 do 31.5.2017, vyplníte zde předpokládanou výměru zemědělské plochy, na které hodláte použít osivo Clearfield® a přípravek Cleravis® + Dash® HC a nakoupíte nejpozději do 17.7.2017

a) 8 balení osiva Clearfield® hybridu ozimé řepky CL hybrid Veritas CL (jedno balení je určeno k osetí 3 ha) a zároveň nejpozději do 15.8.2017 5 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC (1 balení je určeno k herbicidnímu ošetření 5 ha Clearfield® hybridu řepky ozimé), získáte nárok na bonus, který představuje 2 balení (6 ha) příslušného osiva Clearfield od společnosti Rapool CZ s.r.o. a 1 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC (5 ha) od společnosti BASF spol. s r.o.

b) 8 balení osiva Clearfield® hybridu ozimé řepky CL hybrid PX111CL nebo PT228CL (jedno balení je určeno k osetí 4 ha) a zároveň nejpozději do 15.8.2017 6 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC (1 balení je určeno k herbicidnímu ošetření 5 ha Clearfield® hybridu řepky ozimé), získáte nárok na bonus, který představuje 2 balení (8 ha) příslušného osiva Clearfield od společnosti Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka a 2 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC (10 ha) od společnosti BASF spol. s r.o.

Pro více informací o distribuci osiva kontaktujte firmu zastupující vámi vybranou odrůdu hybridního osiva Clearfield® pro ČR.

Pravidla akce

Přečtěte si, prosím, pravidla

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 spolu se společnostmi:

- Rapool CZ s.r.o., se sídlem v Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, IČO 26925567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45696, zastupující pro účely této akce CL hybrid Veritas CL

- Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav, Česká republika IČ 27675181, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku B Obvodního soudu Tostedt, Spolková republika Německo, číslo firmy HRB 121245, zastupující pro účely této akce hybridy PX111CL a PT228CL

(dále společně jen „organizátoři akce“)

vyhlašují akci pro zemědělské podniky, které použijí přípravky Cleravis® a Dash® HC společnosti BASF spol. s r. o. určené k herbicidnímu ošetření Clearfield řepky ozimé a osivo Clearfield hybridů společnosti Rapool CZ s.r.o. nebo společnosti Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 3.4.2017 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Akce „Technologie Clearfield® v řepce ozimé 2017“ se může zúčastnit každý zemědělský podnik, který:

(a) se registruje v době od 3.4.2017 do 31.5.2017 na internetových stránkách s doménou www.clearfield.cz a řádně zde vyplní požadované údaje

(b) při registraci uvede předpokládanou výměru zemědělské plochy, na které bude použita technologie Clearfield® v řepce ozimé v roce 2017, tj. osivo CL hybrid Veritas CL nebo PX111CL nebo PT228CL a přípravky Cleravis® a Dash® HC. Pokud zemědělský podnik přihlašovací formulář nevyplní řádně a kompletně, nebude takový zemědělský podnik do akce zařazen jako účastník.

(c) nakoupí nejpozději do 17.7.2017 8 balení osiva Clearfield® hybridu ozimé řepky Veritas CL nebo PX111CL nebo PT228CL a odešle fotokopie faktur dokládající nákup shora uvedeného osiva nejpozději do 22.7.2017 na adresu Rapool CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice v případě hybridu Veritas CL nebo Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav v případě hybridu PX111CL nebo PT228CL

(d) a zároveň nakoupí v období do 15.8.2017 5* respektive 6** balení přípravku Cleravis® + Dash® HC, a odešle fotokopie faktur (obálku označte heslem Clearfield) dokládající nákup přípravků Cleravis® a Dash® HC nejpozději do 21.8.2017 na adresu ZZN Polabí, a.s., Pražská 2214, 28802 Nymburk nebo elektronicky na emailovou adresu tomas.semecky@zznpolabi.cz nebo faxem: 325 514 014.

Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

4. Splněním podmínek akce uvedených pod bodem 3. a 4. vznikne zemědělskému podniku nárok na bonus, který představuje:

(a) 2 balení příslušného osiva Clearfield® od společnosti Rapool CZ s.r.o. nebo společnosti Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka, které obdrží nejdéle do pěti pracovních dnů od přijetí fotokopie faktur

(b) 1* respektive 2* balení přípravku Cleravis® + Dash® HC od společnosti BASF spol. s r.o., které obdrží nejdéle do pěti pracovních dnů od přijetí fotokopie faktur

5. Přípravky Cleravis® a Dash® HC budou na trhu dostupné nejpozději od 15.06.2017.

6. Organizátoři akce si vyhrazují právo měnit kdykoliv pravidla akce, jakož i celou akci zrušit.

7. Účastí v akci „Technologie Clearfield® v řepce ozimé 2017“ potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce. Kontaktní osoba tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely přímo společností BASF spol. s r.o. (*1)) (správce) nebo jejími zpracovateli (*2)). Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě.

Kontaktní osoba dále uděluje svým podpisem souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti BASF spol. s r.o. na svoji e-mailovou adresu nebo formou SMS.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE (*3)) a (ii) třetím osobám (*2)), a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/ 2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován do 31.12.2025. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je udělován na dobu neurčitou. Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně kterýkoliv ze souhlasů, na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat.

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajícím se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

* v případě předchozího nákupu osiva řepky Veritas CL

** v případě předchozího nákupu osiva řepky PX111CL nebo PT228CL

----------------------------------------------------------------

*1) BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.

*2) Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

*3) BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na: www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

Přihlašování do akce již bylo ukončeno!

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.