BASF Ochrana rostlin Česká republika
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Akce “Vaztak® Active + Gazelle® – vyžeňte škůdce z řepky“

Gazelle® s účinnou látkou acetamiprid (200 g/kg) je postřikový systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů ve formě vodou rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména působících škody sáním a požerem - blýskáčka řepkového a krytonosců, mšice chmelové, mandelinky bramborové, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného, molic, třásněnek a puklice. Působí jako neurotoxikant na živočišné škůdce. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců rozhodujících zemědělských plodin. Nemá omezení OP. II st. a není nebezpečný pro včely.

Vaztak® Active s účinnou látkou alfa-cypermethrin (50 g/l) je postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze (ME) na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu k hubení škodlivého hmyzu v ochraně polních kultur, zeleniny, révy, okrasných rostlin a v lesním hospodářství. Díky nové formulaci má přípravek Vaztak® Active řadu předností. Patří mezi ně zejména vynikající způsob ulpění kapky postřikové jíchy na povrchu listu, schopnost rychlého rozprostření kapek postřiku na povrchu listu a rychlé vstřebání účinné látky do voskové vrstvy a rostlinných pletiv. Tyto vlastnosti vedou k jistějšímu a spolehlivějšímu zásahu proti cílovým škůdcům. Navíc tato formulace umožnuje použití menší objemu postřikové kapaliny a zároveň vyšší pojezdovou rychlost při postřiku.

Abychom vám zpříjemnili kontrolu porostů řepky proti hmyzím škůdcům, nabízíme vám možnost získat za společný nákup insekticidů Vaztak® Active a Gazelle® elektronický ultrazvukový odpuzovač obtížného hmyzu nebo možnost navýšení bodů v rámci programu Partnerství s BASF – Partnerství Profesionálů 2017 (dále jen Partnerství Profesionálů).

Máte-li zájem o účast v akci, přihlašte se přes webový přihlašovací formulář. Vyplněním formuláře zároveň souhlasíte s pravidly akce, jejichž znění naleznete níže. Registrace do akce běží od 1. března 2017 do 31. května 2017.

Popis bonusů:

* při aplikaci 0,2 l/ha Vaztak® Active a 0,1 kg/ha Gazelle®

1.1. Ultrazvukový elektronický odpuzovač hmyzu a hlodavců Ardes PP1605 = nákup 12 l Vaztak® Active (60 ha*) a 6 kg Gazelle® (60 ha*)

Ideální pro použití ve všech pokojích, včetně dětských ložnic. Naprosto nezávadný – bez chemie, bez jedů. Entomologové dokázali, že pouze samičky komára bodají a to jen v období jejich páření. V tomto období se samičky komára vyhýbají samečkům a jsou přecitlivělé na jejich zvuk. Přístroj vydává zvuk napodobující komářího samce o frekvenci 3 400 – 22 000Hz, který komáří samičky spolehlivě odpuzuje. Přístroj je mírně slyšitelný v závislosti na nastavení hlasitosti, pokud jej však nemáte přímo u hlavy, není slyšet téměř nic. Přístroj vybalíte, zasunete do zásuvky, kolečkem na boku přístroje nastavíte požadovanou intenzitu zvuku a máte od komárů pokoj.

2. 1000 bodů v Partnerství Profesionálů = nákup 20 l Vaztak® Active (100 ha*) a 10 kg Gazelle® (100 ha*)

Při nákupu každých 20 l insekticidu Vaztak® Active a 10 kg Gazelle® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 1000 bodů.

Pravidla akce

Přečtěte si, prosím, pravidla:

Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravků Vaztak® Active a Gazelle® od společnosti BASF spol. s r. o. určených k insekticidnímu ošetření řepky ozimé (a dalších plodin dle etikety).

1. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 31. května 2017 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 12 l insekticidu Vaztak® Active a 6 kg insekticidu Gazelle® v termínu od 1. března 2017 do 31. května 2017. V závislosti na zakoupeném množství obou insekticidů, má účastník akce nárok na následující bonus:

a) Za nákup 12 l insekticidu Vaztak® Active a 6 kg insekticidu Gazelle® má účastník akce nárok na zisk věcného bonusu – ultrazvukový elektronický odpuzovač hmyzu a hlodavců Ardes PP1605

b) Za nákup 20 l insekticidu Vaztak® Active a 10 kg insekticidu Gazelle® má účastník akce nárok na zisk 1000 bodů v Partnerství Profesionálů

2. Pro účast v akci ,,Vaztak® Active + Gazelle® - vyžeňte škůdce z řepky“ je účastník povinen se elektronicky přihlásit nejpozději do 31. května 2017 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz.

Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

3. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup insekticidních přípravků Vaztak® Active a Gazelle® nejpozději do 30. června 2017 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem ,,Vyžeňte škůdce z řepky“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

4. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce roku 2017.

5. Společnost BASF si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

6. Účastí v akci ,,Vaztak® Active + Gazelle® - vyžeňte škůdce z řepky“ potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce. Kontaktní osoba tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely přímo společností BASF spol. s r.o. (*1)(správce) nebo jejími zpracovateli(*2). Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě.

Kontaktní osoba dále uděluje svým podpisem souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti BASF spol. s r.o. na svoji e-mailovou adresu nebo formou SMS.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE(*3) a (ii) třetím osobám(*2) a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/ 2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován do 31.12.2025. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je udělován na dobu neurčitou. Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně kterýkoliv ze souhlasů, na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat.

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*1)BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.

(*2)Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

(*3)BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na: www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

UPOZORNĚNÍ: Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Kontaktujte svého obchodního zástupce

Vložte PSČ

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.