BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Akce "Capalo® – Váš ideální fungicid pro jarní ošetření obilnin“

Mírná zima přispívá k příznivému rozvoji houbových patogenů. V závislosti na lokalitě a odrůdě se nejčastěji v pšenici a ječmeni může objevit výskyt padlí travního. Z podzimu vymáčené porosty mohou být napadeny chorobami pat stébel.

Capalo - specialista na choroby paty stébel a padlí travní

Kombinací metrafenonu a fenpropimorphu vzniká výrazný stop-efekt + dlouhodobé působení proti padlí. Optimální termín je na začátku projevů infekce padlí, kdy fenpropimorph danou infekci zastaví a metrafenone dlouhodobě (3 - 4 týdny) ochrání před další infekcí.

Mezi nejvýznamnejší přínos patří, že Capalo® je jediný fungicid na trhu spojující preventivní a kurativní účinnost na padlí travní. Capalo® proto vytváří systém ochrany pšenic a sladovnických ječmenů proti padlí travnímu, který zaručuje pěstitelům dlouhodobě zdravý porost vytvářející zisk. Doporučená dávka pri sólo aplikaci je 1,2-1,4 l/ha.

Při nákupu přípravku Capalo® v termínu od 1. března 2018 do 15. června 2018 máte možnost získat klasového specialistu Osiris® nebo tankovací karty ČEPRO.

Máte-li zájem o účast v akci, přihlaste se přes webový přihlašovací formulář, který se nachází níže. Vyplněním formuláře zároveň souhlasíte s pravidly akce, jejichž znění naleznete níže. Registrace běží v termínu 1.3. - 15.6. 2018

Popis bonusů

Za nákup 100 l přípravku Capalo®

A) 20 l klasového fungicidního specialisty Osiris®

Kombinací účinných látek, epoxiconazole + metconazole, potlačuje houbové choroby, které se vyskytují v druhé polovině vegetační sezóny jako jsou listové skvrnitosti, rzi, klasové fuzariózy a snižuje saprofytické houbové choroby jako jsou černě a alternaria. Velmi významná je inovativní formulace, která zajišťuje pro účinné látky dobrou přilnavost , rychlé působení a výrazný stop efekt. Doporučená dávka je 1,75 l/ha, pokud by byla vyšší pravděpodobnost rozvoje fusarióz (předplodina kukuřice, minimalizační zpracování půdy, citlivá odrůda, deštivé počasí), pak doporučujeme dávku zvýšit na 2 l/ha.

B) Tankovací karty od společnosti Čepro v hodnotě 8000 Kč

Síť EuroOil je největší českou sítí čerpacích stanic. Poukázka umožňuje úhradu pohonných hmot (benzin/ nafta). Platná je v celé síti čerpacích stanic EuroOil (celkem 192 ČS v rámci ČR), nelze uplatnit v dalších sítích čerpacích stanic. Nominální hodnota poukázky je buď 500 Kč / 1 kus nebo 1.000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Jedna poukázka = jednorázová předplacená karta s magnetickým proužkem. Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1.000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu pohonných hmot, než je hodnota poukázky, je možné doplatit na čerpací stanici platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Přihlašovací formulář

POZOR

Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Pravidla akce

Přečtěte si, prosím, pravidla:

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Capalo® od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. března 2018 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 100 l fungicidu Capalo® v termínu od 1. března 2018 do 15. června 2018. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk přípravku Osiris® nebo tankovací karty ČEPRO.

Zákazník má nárok získat jako bonus za nákup 100 l fungicidu Capalo®:

20 l fungicidního přípravku Osiris za nákup 100 l fungicidu Capalo®

Tankovací karty Čepro v hodnotě 8.000 Kč za nákup 100 l fungicidu Capalo®

4. Pro účast v akci „Capalo® - Váš ideální fungicid pro jarní ošetření obilnin“ je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 15. června 2018 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. (Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen) a v případe zájmu o fungicídní přípravek Osiris® poslat kopii dodacího listu na centrálu společnosti BASF na adresu: BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, Praha 8 – Karlín, 186 00 nebo předat Vašemu regionálnímu obchodnímu zástupci.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup fungicidního přípravku Capalo® nejpozději do 13. července 2018 svému obchodnímu zástupci BASF spol. s r.o. Obálku označte heslem „Capalo® - Váš ideální fungicid pro jarní ošetření obilnin“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie dodacích listů byly přijaty a k jimž byly dodatečně přijaty společností BASF spol. s r. o. fotokopie faktur dokládajících nákup do 13. července 2018. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány:

Osiris - do konce června 2018

Tankovací karty Čepro – do konce roku 2018

7. Společnost BASF si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

9. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF s.r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Capalo® – Váš ideální fungicid pro jarní ošetření obilnin“ v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod samotné akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku zemědělského podniku akceptovat.

10. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě. Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.