Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Capalo® - ideální řešení pro první fungicidní ošetření obilnin

Mírná zima přispívá k příznivému rozvoji houbových patogenů. V závislosti na lokalitě a odrůdě se nejčastěji v pšenici a ječmeni může objevit výskyt padlí travního. Napadení báze stébel můžeme pozorovat i na lehčích půdách, kde byl na podzim silný výskyt srážek. Ochrana má význam, když pozorujeme alespoň na jedné odnoži nebo hlavním stéblu napadení.

Přiložená tabulka dokumentuje, že výskyt těchto „skrytých chorob“ je poměrně značný a podceňovaný. Napadení kořenů a pat stébel houbovými chorobami se zvyšuje, zvláště při použití minimalizačních technologií zpracování půdy. Výsledky pochází z našich polních dnů s diagnostikou chorob. Např. v roce 2017 nám externí pracovníci zkontrolovali 270 vzorků ozimé pšenice. Vzorky pocházely hlavně z jižní Moravy a Vysočiny, v některých letech byly vzorky i z východních Čech.

Capalo - fungicid vhodný pro časné jarní ošetření

Pokud se v porostu vyskytuje stéblolam, padlí a listové skvrnitosti, doporučujeme přípravek Capalo®. Širokospektrální fungicid Capalo® má výbornou účinnost na většinu chorob v obilninách, včetně stéblolamu. Na padlí účinkuje jednak kurativně, a také dlouhodobě preventivně. Díky své formulaci je tento přípravek mimořádně odolný proti smyvu deštěm.

Proč použít Capalo®?

 kombinace tří účinných látek (epoxiconazole, fenpropimorph, metrafenone) ze tří chemických skupin,

 mezi nejvýznamnější přínos patří spojení preventivní a kurativní účinnosti na padlí travní,

 kombinací metrafenonu a fenpropimorphu vzniká kombinace výrazného stop-efektu a dlouhodobého působení proti padlí, optimální termín aplikace je na začátku projevů infekce padlí, kdy fenpropimorph danou infekci zastaví a metrafenone dlouho době (3–4 týdny) ochrání před další infekcí,

 vytváří nový systém ochrany pšenic a sladovnických ječmenů proti padlí travnímu, který zaručuje pěstitelům dlouhodobě zdravý porost vytvářející zisk,

 epoxiconazole další 2 účinné látky doplňuje účinkem na listové skvrnitosti, braničnatky, rzi, hnědou a rynchosporiovou skvrnitost.

Doporučení k aplikaci

Při sólo aplikaci doporučujeme dávku 1,4 l/ha a v systému dvou ošetření dávku 1,2 l/ha a následně aplikaci přípravku Osiris® v dávce 1,75–2,0 l/ha do 25 dnů po aplikaci fungicidu Capalo®.

Proti stéblolamu se obvykle aplikace provádí ve fázi BBCH 29–32 (konec odnožování až druhé kolénko). Důležité je aplikovat nejpozději při prvních příznacích stéblolamu.

Proti listovým chorobám (padlí, braničnatky, rzi, helminthosporiózy, hnědá a rynchosporiová skvrnitost), pak aplikujeme také při počátečních výskytech chorob zpravidla ve fázi BBCH 32–37 (2. kolénko– praporcový list). Zejména v systému dvojího ošetření je vhodné udělat preventivní aplikaci, kterou udržujeme zdravou a nestresovanou rostlinu po dobu 4 týdnů.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.