Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

Podzimní regulace plevelného spektra v ozimých obilninách se v současné době na řadě zemědělských podniků stala naprostou samozřejmostí

Stále větším problémem, se kterým se na svých pozemcích setkáváte, je výskyt rezistentních populací chundelky metlice či psárky polní k účinným látkám patřícím především do skupiny ALS inhibitorů (sulfonylmočoviny).

Na trhu zůstává už jen několik látek, které jsou účinné proti rezistentním populacím chundelky. Mezi ně s jistotou patří flufenacet a diflufenican, jejichž kombinací vznikl herbicid Chocker®.

Chocker® má několik výhod pro podzimní aplikaci potvrzenou praxí:

 • 1. je podstatně levnější než jarní varianta komplexního herbicidu či TM herbicidů
 • 2. má pozitivní vliv na vývoj porostu (brzkou likvidací plevelů nenastává konkurence o vodu a živiny během zimy a jara)
 • 3. umožňuje vyšší využití jarních hnojiv (nehnojí se plevele)
 • 4. šetří čas v jarním období
 • 5. není fytotoxický pro kulturní plodinu
 • 6. jednoduše se aplikuje (při vzcházení, jakmile se objeví „kolejáky“)
 • 7. navyšuje výnos

Chocker® je spolehlivé řešení pro komplexní ochranu všech ozimých obilnin proti nejvýznamnějším jednoděložným a dvouděložným plevelům pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci včetně rezistentní chundelky metlice.

Doporučení k aplikaci

Reziduální účinnost přípravku Chocker® v půdě je až 6 měsíců od aplikace. Přípravek je ideální pro preemergentní a časně postemergentní aplikace. Optimální je zejména časně postemergentní aplikace v době, kdy obilniny jsou ve fázi 1-3 listu a plevele ve stádiu vzcházení až dvou pravých listů, v plné dávce 0,5 l/ha. Přípravek nemá žádné omezení pro výsev následných plodin v běžném osevním postupu a lze ho aplikovat v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Proč použít Chocker® ?

 •  Kompletní spektrum účinnosti proti plevelům
 •  Bez výrazných omezení na svazích, podél drenáží a v ochranných pásmech vod
 •  Bez omezení pro následné plodiny
Chocker aplikován na podzim, snímek z 10.4.2018

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.