Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Clearfieldová „CL“ řepka – to není jen řepice

Pěstování řepky ozimé kvůli silnému zastoupení v osevním postupu s sebou v posledních letech přináší nejedno úskalí. Problémy vznikají již při zakládání porostů z celé řady důvodů, ale většinou se vše „svádí“ na sucho, slimáčky apod. Jen málokdo si připustí, že může jít o chyby neúspěšných pěstitelů, protože podcenili některé známé i méně známé skutečnosti. Zde bych především jmenoval špatnou přípravu půdy pod setí, ale i často opomíjená rezidua herbicidů z předplodin. Dalším problémem je časté zařazování řepky do osevního postupu, kdy se na pozemcích setkáváme s výdrolem řepky generace F2 a více, což s sebou zákonitě nese nižší nasazení šešulí, a tudíž i nižší výnos. Jako další novodobý problém bych zmínil i vyselektování nových obtížně hubitelných plevelů v řepce, především brukvovitých, ale i mnoho dalších. Nové přicházející odrůdy řepek překonávají výkonem zpravidla ty starší, některé jsou odolnější k chorobám či polehnutí, pukání šešulí, ale výše uvedené problémy spojené s koncentrací řepky v osevním postupu překonat určitě neumí.

CL s celou technologií Clearfield jsou určitě řešením.

Příchodem technologie Clearfield® do řepky odpadá spousta výše zmíněných problémů, protože tato technologie je perfektně zvládá. Je jen otázkou času, kdy i další pěstitelé přijmou CL technologii za svou a budou ji využívat na svých pozemcích. Již v současné době je CL řepka pěstována v mnoha podnicích a dosahuje výborných úspěchů.

V spočívají pozitiva a negativa CL technologie řepky?

O přínosech se objektivní pěstitel přesvědčí na svých pozemcích sám již při založení porostů. Některé popíši i v tomto příspěvku. O případných negativech samozřejmě vím, ale ještě jsem se s nimi za cca 5 let pokusů s touto technologií v parcelkách a cca 3 roky v praxi u svých zákazníků ještě nesetkal. Co je tedy CL řepce především vytýkáno?

1. Nižší výkon hybridů

Toto už dávno není pravda a výsledky z různých pokusů v celé republiky dokazují, že CL hybridy jsou minimálně na úrovni těch nejlepších klasických odrůd. CL technologii v řepce ozimé nabízejí přední osiváři jako Dekalb, Rapool, Pionier, Agrofinal a od příštího roku i Limagrain. Každoročně na trh přicházejí nové odrůdy, které jsou zárukou vysoké produkce.

2. Hůře likvidovaný výdrol CL řepky

I to je už skoro mýtus, protože jak jsem uvedl, doposud jsem se nesetkal s žádným problémem s likvidací této řepky v jiných plodinách. Je pravda, a firma BASF na to vždy upozorňovala, že CL řepka je podstatně odolnější vůči herbicidní skupině sulfonylmočoviny. Je ale celá řada přípravků, která je dokáže plně a funkčně nahradit ve všech známých pěstovaných následných plodinách. Je však třeba na tento fakt pamatovat a hlavně se nebát. Sám jsem zákazníkům v pokusech a na provozní ploše dokázal, že i výdrol CL řepky v cukrovce lze řešit, jen je třeba vědět, co použít a jak.

3. CL odrůdy nejsou vhodné na plochy s plasmodiophorou

V tomto bodě má brzy dojít ke změně. Podle informací od zástupců osivářů se již připravují odrůdy, kterou budou mít v sobě zabudován gen odolností proti této problematické novodobé chorobě některých lokalit a oblastí.

4. O dalších zásadních negativech technologie Clearfield® zatím nevím, budete-li mít nějaký problém, určitě mě kontaktujte a pokusíme se ho společně specifikovat a řešit. Těším se na jakýkoliv váš podnět.

A jaká že jsou pozitiva technologie Clearfield®?

Technologie Clearfield® je řepka označená příponou CL, na kterou se aplikují speciální herbicidy, jež ji v žádném případě nepoškodí, např. Cleravis®. Tento zásah se provádí v době, kdy plevele mají zpravidla 2-4 pravé listy a bez ohledu na vývojovou fázi řepky. Výdrol obilnin má mít zpravidla 3 listy, maximálně na počátku odnožování. V kterých případech je CL technologie účinnější než známé klasické postupy?

Pozemky s výskytem plevelů odolných konvenčním herbicidům (mimo violky)

V posledních letech se velice často setkávám s případy, že řepky jsou nadstandardně zaplevelené různými plevely, které nebyly spolehlivě řešeny při základním herbicidním ošetření. Úhorník, heřmánky, brukvovité plevele (kokoška, penízek, ohnice, hořčice), vlčí mák, zemědým, ale i mnohé další plevele jsou běžně viditelné nejen na podzim, ale hlavně před sklizní řepky. Tady Cleravis® ukáže své přednosti, protože tyto plevele vcelku hravě zvládne. Tam, kde se vyskytuje řepice, má pěstitel pouze jediné řešení, a tím je CL technologie řepky. Jinak by hrozilo, že řepka by se na těchto plochách nemohla pěstovat vůbec.

Pozemky s vysokým výskytem výdrolu konvenční řepky

V mnohých podnicích je „přeřepkováno“. Časté řazení řepky do osevního postupu s sebou přináší i úskalí v podobě výdrolu řepky v následných plodinách a i v další řepce za 3-4 roky na témže stanovišti. V případě poškození porostů před sklizní nebo při vysokých sklizňových ztrátách hrozí velké nebezpečí, že výdrol řepky v řepce může být vážný problém. I tady jednoznačně pomůže CL technologie, která klasickou řepku spolehlivě zničí. Výdrol řepky v řepce je vážným problémem i z toho důvodu, že při vysokém zastoupení hybridů dochází u generace F2 a více k podstatně nižšímu výnosu semene. Ze zkušeností z mnoha provozních ploch a pozorování tvrdím, že až 20% plochy řepky může tvořit řepka z výdrolu. Nejlépe je to vidět u „trpaslíků“ nebo u bíle kvetoucí řepky. Tady se určitě nespletete při posouzení, co je výdrol a co jste seli.

Při uplatňování bezorebných systémů s velkým množstvím organických zbytků na povrchu

V tomto případě se u klasické technologie herbicidy aplikují preemergentně (do 3 dnů po zasetí) až časně postemergentně (zpravidla do 10 dnů po zasetí), podle zvoleného přípravku. V případě, že je na povrchu hodně organických zbytků, mají půdní herbicidy malou možnost kontaktu s půdou a herbicidní film je tak porušen. Navíc problematické vláhové podmínky nezaručují rovnoměrné vzcházení řepky. CL herbicidy se aplikují až na vzešlý porost, takže herbicidní zásah je podstatně cílenější a spolehlivější. Podle mých zkušeností lze herbicid Cleravis® aplikovat do měsíce po zasetí, mnohdy i později dle okolností.

Při použití sulfonylmočoviny s dlouhou perzistencí v předplodině

Téma velmi citlivé a mnohými autoritami záměrně podceňované. Tzv. „rakovina polí“ není vidět a mnohé její příznaky se svádějí na sucho, slimáčky či jiné nešvary. Doporučení je ale v podstatě jednoduché: máte-li problém s rezidui z předplodin, použijte CL řepku, protože ta je na odolnost k těmto přípravkům (sulfonylmočoviny) speciálně šlechtěna a nebude poškozena. Jinak nedoporučuji na takovýchto pozemcích řepku set. Další doporučení je ještě jednodušší: pozorně čtěte etikety přípravků a „problematické herbicidy“ před řepkou nepoužívejte! Zjistíte-li problém, potom zařaďte do systému CL řepku nebo zvolte raději jinou plodinu. Odbourávání herbicidů v půdě je v posledních letech velký problém i díky značným přísuškům, technologii zpracování půdy a množství organických hnojiv v osevním postupu. Je to složitá problematika a není dobré ji podceňovat.

Předností CL řepky je právě odolnost vůči sulfonylmočovinám, na rozdíl od klasické řepky.

Oblasti, kde dlouhodobě selhávají půdní herbicidy (aridní oblasti, horší kvalita zpracování půd)

O této problematice již bylo psáno. Aplikace herbicidu na vzešlý porost je v podstatě jistou investicí. Herbicid Cleravis® má složku půdní i s účinkem přes list, takže není tak limitován vláhovými podmínkami pozemku jako klasické řepkové přípravky. Zpravidla po zasetí do měsíce zaprší, což Cleravisu zcela dostačuje. Vzejité plevele zničí především imazamox a půdní účinek poté zajistí metazachlor s quinmeracem. Dlouhodobá spolehlivá herbicidní účinnost i za suchých podmínek je tak díky herbicidu Cleravis® zajištěna.

Hybridní odrůdy s vysokým výkonem

V posledních letech šel výkon CL hybridů výrazně nahoru. V dnešní době se jedná o jedny z nejvýkonnějších odrůd, které snesou ta nepřísnější měřítka při srovnání s klasickými hybridy. Na trhu je taková odrůda buď registrována v podmínkách ČR (např. Imminent CL), nebo je mnoho CL odrůd povoleno na základě evropského katalogu.

Technologie řešící i výdrol obilnin

Pouze tato CL technologie řeší spolehlivě i výdrol obilnin. Zpravidla díky vysokému podílu výdrolu v řepce se první aplikace provádí graminicidem a druhou vlnu výdrolu společně s dvouděložnými plevely vyřeší Cleravis®. Graminicidní účinek je spolehlivý, ale trochu pomalejší, než jak jsme zvyklí u graminicidů. Cleravis® je jediný herbicid na trhu, který umí kromě dvouděložných plevelů likvidovat i výdrol obilnin či jiných jednoděložných.

Ekonomika výroby řepky ozimé

Ze zkušeností víme, že CL řepka je levnější než klasická technologie. Je to dáno jednak cenovou kalkulací vstupů (navíc i letošní akce - sleva na osivo –20 % a na herbicid Cleravis® -16 %), nižším používáním graminicidů, množstvím vstupů a zpravidla kompaktnějšími a lépe zapojenými porosty (vyšší výnos), protože případné poškození rezidui z předplodiny nehrozí. Poslední neméně důležitý argument je selektivní herbicidní řešení bez možného poškození porostů, což se může odrazit i na výnose.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.