Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Corum®

Přípravek Corum® je postemergentní širokospektrální herbicid k hubení dvouděložných i jednoděložných plevelů. Za svou krátkou dobu, kdy je přípravek na trhu, si získal příznivce mezi pěstiteli luskovin, sóji, vojtěšky a semenných porostů jetelovin. Přípravek Corum® vyniká řadou vlastností, z nichž zmiňujeme 5 hlavních.

Jednoduché použití

Jednoduchost použití spočívá v tom, že v jedné aplikaci je možné zasáhnout dvouděložné i jednoděložné plevele. Přípravek potlačuje i těžko hubitelné plevele, jako jsou merlíky a laskavce. Aplikaci je možno provést jednorázově nebo děleně, vždy se smáčedlem. Doporučuje se aplikovat při teplotách v rozmezí 12–26 °C.

Účinný proti plevelům

Aplikace herbicidu Corum® je nejúčinnější při výšce plevelů 2–3 cm. Mělo by tomu odpovídat jejich vývojové stádium BBCH 10–13. Z pohledu kulturní plodiny se doporučuje, aby rostliny měly vyvinuté alespoň 2–3 pravé lístky.

Přípravek Corum® hubí jednoděložné i dvouděložné plevele. Patří mezi ně merlík bílý, lilek černý, laskavec ohnutý, mračňák Theophrastův, ibišek trojdílný, lipnice roční a další. Pro dosažení deklarované účinnosti je nutné aplikovat Corum® se smáčedlem Dash® HC v kombinaci 1,25 l/ha Corum® + 1 l/ha Dash® HC.

Pokud jsou klimatické podmínky příznivé pro aplikaci preemergentních přípravků, je správné je použít. Přesto se v řadě případů vyskytnou situace, kdy je třeba provést ještě postemergentní „opravu“. Přípravek Corum® je možné použít právě pro pozdější aplikace.

Šetrný k plodinám

Pokud jsou plodiny příliš stresovány použitím herbicidu, má to vliv i na snížení výnosů.

Přípravek Corum® je jeden z nejšetrnějších ke kulturním plodinám. Aplikaci je možné provést jednorázově nebo ji rozdělit a aplikovat 2× během jarního období, čímž se ještě zvýší selektivita ke kulturním plodinám. Tato dělená aplikace je pro ošetření nejčastěji doporučovaná. Na obrázku můžete vidět porovnání jiného herbicidního ošetření s přípravkem Corum® + Dash® HC.

Široké aplikační okno

Přípravek Corum® obsahuje 2 účinné látky (bentazon a imazamox), z nichž každá je schopná účinkovat na plevele jiným způsobem a v jiné fázi vývoje rostliny. Tím se otevírá možnost pro široké aplikační okno. V plodinách hrách, bob a sója je možno přípravek použít až do vývojové fáze BBCH 25.

Úspěšná sklizeň

Luskoviny obecně patří mezi plodiny, které výrazně ovlivňuje zaplevelení. Použití herbicidu Corum® vám pomůže dosáhnout čistého porostu a zvýšit úrodu.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.