Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Jarní herbicidy bez OMEZENÍ APLIKACE*, Biathlon® 4D a Ataman®

Praxí ověřené spolehlivé herbicidní řešení Biathlon® 4D, se čtyřmi rozměry efektivního boje proti dvouděložným plevelům

Přípravek Biathlon® 4D představuje moderní herbicidní řešení kombinující dvě účinné látky tritosulfuron a florasulam, s významným synergickým efektem. Výhody přípravku Biathlon® 4D jsou:

1) Hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů

2) Unikátní flexibilita načasování aplikace až do fáze BBCH 39 s vysokou selektivitou

3) Nezávislost na počasí a odolnost proti smytí deštěm

4) Výborná mísitelnost v tank-mixech s fungicidy, regulátory růstu (Medax® Max), graminicidy, listovými hnojivy

5) Navíc přípravek nemá žádná závažná omezení (viz. etiketa). *POZOR – platí při nákupu do 12.3. 2018

Flexibilita načasování

S přípravkem Biathlon® 4D máte výhodu širokého aplikačního okna v rozmezí fází BBCH 13 – 39 (3. list až plně vyvinutý praporcový list). Když nestihnete ošetřit z důvodu nepříznivých podmínek nebo selže předchozí ošetření, s přípravkem Biathlon® 4D máte dost času na opravu.

Nezávislost na počasí

Společnou doporučenou aplikací herbicidu Biathlon® 4D spolu se smáčedlem Dash® HC (je součástí balení) je dosaženo vysoké odolnosti proti smyvu deštěm již hodinu po aplikaci. Zároveň je možné provést aplikaci bez ztráty účinnosti za nižších teplot.

Možnost mísení a bezpečnost pro následné plodiny

Vzhledem k vlastnostem účinných látek a formulaci je přípravek Biathlon® 4D výborně mísitelný v tank-mixech s graminicidy, regulátory růstu (např. Medax® Max), fungicidy, insekticidy i kapalnými hnojivy (DAM 390). Doporučená dávka vody je 200 l/ha. Přípravek je vysoce selektivní k ošetřované plodině a vzhledem k tomu, že obě účinné látky se v půdě rychle odbourávají, pro následující plodiny v osevním postupu je nulové riziko poškození rezidui (řepka apod.).

Široké spektrum účinnosti

Biathlon® 4D kontroluje všechny významné dvouděložné plevele. Svízel přítula, heřmánky, vlčí mák, zemědým a brukvovité plevele jsou samozřejmostí. Odolné plevele spodního patra, jako je violka rolní, rozrazil perský nebo kakost, musí být ošetřeny včas, pak bude účinek velmi dobrý. Biathlon® 4D se stává stále oblíbenějším přípravkem i v jarním ječmenu. Běžné jarní plevele nepředstavují pro BBiathlon® 4D žádný problém, pouze při vyšším výskytu pcháče přidejte přípravek na bázi MCPA, např. 0,75 l/ha Dicopur M 750.

Doporučená aplikační dávka je 50 g/ha Biathlon® 4D + 0,5 l/ha Dash® HC ve velice širokém rozpětí růstových fází všech obilnin od 3. listu po vyvinutý praporcový list.

Ataman® úspěšně potlačí jednoděložné i dvouděložné plevele

Ataman® je širokospektrální přípravek, který hubí jak dvouděložné plevele, tak široké spektrum trávovitých plevelů. Je určen k jarní ochraně pšenice ozimé, žita a tritikale. Je určen pro komplexní jarní odplevelení porostů, které nebyly na podzim vůbec ošetřeny. Kromě běžné chundelky metlice hubí Ataman® i oves hluchý, sveřepy, jílky a psárky.

Výhody přípravku Ataman® jsou:

1) Hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů a chundelku metlici

2) Bez omezení pro následné plodiny

3) Bez omezení v ochranných pásmech vod (viz etiketa)

4) Široký termín aplikace - BBCH plodiny 12 - 32

Přípravek kombinuje dvě účinné látky pyroxsulam a florasulam. Registrovaná dávka je v rozpětí 130 – 275 g/ha. Nižší dávka přípravku 130 g/ha velmi dobře hubí nejen dvouděložné plevele, ale zároveň také chundelku metlici a vykazuje vysokou vedlejší účinnost na oves hluchý. Ve vyšší registrované dávce 275 g/ha Ataman® účinkuje na další trávovité plevele (sveřepy, oves hluchý, psárka polní, jílky) a významně potlačuje i pýr plazivý. Při této vyšší dávce je však aplikace registrována pouze do BBCH 30 plodiny! Při správném načasování je možno s přípravkem Ataman® jedním zásahem vyhubit celé spektrum plevelů. Správné načasování znamená počkat, až budou plevele vzešlé. Ataman® je jeden z nejbezpečnějších herbicidů pro následné plodiny.

Doporučená aplikační dávka je 150 g/ha Ataman®

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.