Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Nový přípravek pro pěstitele luskovin, obilnin, zeleniny - Stomp® Aqua

BASF přichází na trh s pokročilou formulací STOMP® Aqua

V nové formulaci je účinná látka pendimethalin (455 g/l) uzavřena do mikrokapsulí – (CS – kapsulovaná suspense). A pouze při kontaktu s vodou kapsule praskají a účinná látka se může uvolnit do prostředí.

Tato skutečnost přináší celou řadu praktických výhod.

Jednoduchá manipulace a snížené barvení (beze skvrn a rychlé vymývání kanystru)

Úč. látka pendimethalin, která intenzivně barví, je uzavřena v kapsulích. To přináší efekt, že přípravek neulpívá na materiálech a pokud přeci ano, tak se snadno omyje (odměrky, cisterna, trysky, oděv,). Viz demonstrační obrázky.

Vysoká selektivita a prodloužené období účinku

Mikrokapsule se rozpadají postupně - při opětovném ovlhčení a tím nedochází k nepříznivým vlivům na kulturní plodinu a rovněž působení herbicidu se prodlužuje. Účinek přetrvává po několik týdnů, takže jsou zasaženy i později klíčící plevele.

Vysoká účinnost při minimalizačních technologiích

Výhoda neulpívání i na rostlinných zbytcích na poli (zbytky slámy), přináší výhodu vysokého účinku, kdy se používá minimalizační technologie. Mikrokapsule se od povrchu slámy skutálí a propadnou se až do půdy, kde se při zvýšené vlhkosti rozpadnou a uvolní účinnou látku pendimethalin. Tím je zaručená vysoká účinnost i za podmínek ponechání posklizňových zbytků na povrchu půdy při setí.

Pohyb mikrokapsulí

Obrázek vlevo ilustruje dopadnutí a skutálení mikrokapsulí po povrchu slámy, napravo pak mikrokapsule propadávají až do půdy, kde při opětném ovlhčení praskají a pendimethalin se uvolňuje.

Ukázka účinnosti

Obrázek ukazuje porovnání účinnosti mezi starou formulaicí Stomp® 330 E a Stomp® Aqua. Na prostřední misce, kde byl aplikován Stomp® 330 E a část úč. l. ulpěla na posklizňových zbytcích je vidět, že konečná účinnost byla nižší než po Stomp® Aqua. Vlevo neošetřená kontrola.

Široká registrace do řady plodin s účinností na široké spektrum plevelů

Postřikový herbicidní přípravek je určen k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v kukuřici, ozimých obilninách, hrachu, slunečnici, cibulové zelenině, sóji, lupině, bobu a mrkvi. Dále je přípravek povolen k minoritnímu použití do maliníku, ostružiníku, rybízu a angreštu.

Zde uvádíme aplikační dávky a termín aplikace v plodinách:    
Ozimé obilniny 3,5 l/ha pre i postemergentně
Kukuřice 3,5 l/ha pre i postemergentně
Sója 2,6 l/ha preemergentně
Slunečnice 2,6 l/ha preemergentně
Zelenina cibulová 3,5 l/ha pre i postemergentně
Mrkev 3,5 l/ha preemergentně
Hrách, bob 3,5 l/ha preemergentně
Hrách 3,0 l/ha postemergentně
Lupina 2,6 l/ha preemergentně
Maliník, ostružiník 3,0 l/ha postemergentně (ne v roce výsadby)
Rybíz, angrešt 3,5 l/ha postemergentně

Další vlastnosti

Tam kde je registrován Stomp® Aqua postemergentně, je možné ho dát do tank-mixu s graminicidy v případě, že je potřeba posílit účinnost proti trávovitým plevelům. Účinná látka pendimethalin je z jiné chemické skupiny než hojně užívané sulfonylmočoviny a tím napomáhá snižovat rizoko rezistence.

Přejeme všem pěstitelům spokojenost s touto novou formulací Stomp® Aqua.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.