Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Informace k produktu
září 2017
fungicid

Pictor®

Víc než jen o kapku lepší

Pictor je systémový fungicidní přípravek určený k ochraně řepky ozimé a slunečnice roční proti hlízence obecné, fomové hnilobě, plisni šedé a alternáriové skvrnitosti. Vysokou preventivní a kurativní účinnost zajištuje vyvážený poměr dvou kompatibilních látek - boscalidu a dimoxystrobinu, které působí na dýchací procesy houbových organizmů.

Nabídka přípravků

Snadné a rychlé řešení:

Benefity

 • AgCelence efekt, pozitivní vliv na výnos řepky
 • Špičková účinnost proti hlízence obecné, fomové hnilobě, plísni šedé, čerňi řepkové a alternáriové skvrnitosti
 • Výrazné omezení pukání šešulí
 • Flexibilita použití (aplikace možná od fáze zeleného poupěte řepky až do fáze plného kvetení řepky, u slunečnice fáze hvězdy až plný květ)
 • První na trhu s SDHI technologií karboxamidů
 • Vynikající formulace - odolnost vůči smyvu deštěm (srážky 30 min. po aplikaci nesnižují účinnost)

Kontakty

Vložte PSČ

Pictor® - Testován a doporučen tisíci zemědělci

Pictor® byl uveden na trh v Maďarsku v roce 2007 a poté následovalo uvedení v 10 dalších zemích. Od té doby bylo zemědělci ošetřeno přípravkem Pictor® více než 2,2 milionu hektarů. V průběhu let ošetřovaná plocha stále roste, což dokazuje, že zemědělci, kteří využili Pictor® byli spokojeni, ošetření opakují a doporučují jej dál. Důvěřujte v Pictor®, buďte úspěšní při pěstování olejnin.

Řepka olejka

Více než 10 let zkušeností

Vývoj přípravku Pictor® začal již v roce 2003, i když v první zemi byl uveden na trh teprve v roce 2007. Od té doby BASF testuje přípravek Pictor® pro lepší pochopení jeho výkonnosti a výhod tohoto produktu.

V průběhu posledních 12 let bylo v celé Evropě provedeno více než 500 pokusů. Tyto pokusy realizují jak technici BASF, tak také další instituty a externí partneři. Díky tomuto širokému zkušebním provozu jsme ověřili, že v průběhu let Pictor® stále zvyšuje dosažitelné výnosy.

Ošetření přípravkem Pictor® se vyplatí

Pro účinnou ochranu proti hlízence je třeba ošetřovat v květu preventivně, tedy ještě před viditelnými příznaky. V případě, že počasí nepřeje vývoji choroby, nedojde k žádnému snížení úrody.

I přesto Pictor®, vzhledem k AgCelence® efektu, může úrodu navýšit. Při pokusech v průběhu let je výnos navyšován i v případě absence nebo velmi nízkého napadení chorobami. Proto postřik přípravkem Pictor® není bez výhody.

Výnos - Pictor® ve srovnání s konkurencí

V průběhu let na trh vstoupily další konkurenční přípravky. Po dlouhou dobu byla kombinace SDHI (boscalid) a stobilurin (dimoxystrobin) jedinečná, což bylo patrné v nepřekonatelném výkonu proti chorobám a při navýšení výnosu. Ale i novější vyvinuté přípravky zahrnující taktéž různé zástupce třídy SDHI nevykazují lepší výkon než Pictor®. Důvěřujte v Pictor®, přípravek, který je dobře odzkoušený a neporažený ve svém výkonu.

Slunčenice

Více než 10 let zkušeností

BASF začala rozvíjet Pictor® v roce 2003 jako nový fungicid pro řepku olejnou. Vzhledem k podobnosti ve spektru chorob začaly krátce poté první pokusy s přípravkem Pictor® ve slunečnici. Od té doby bylo provedeno více než 100 pokusů, abychom získali dostatečné zkušenosti s přípravkem Pictor®. Do vývoje přípravku byli zapojeni různí lidé, a to nejen technici BASF, ale i lidé z řad nezávislých ústavů a dodavatelů.

Ošetření přípravkem Pictor® se vyplatí

Slunečnice se pěstuje zejména v letních měsících v suchých oblastech, v důsledku čehož se infekční tlak v různých ročních obdobích liší každý rok. Nicméně pro účinnou eliminaci choroby je třeba udělat ochranná ošetření preventivně (před infekcí). Jak je vidno v grafu, Pictor® dokázal v posledních letech poskytnout konzistentní navýšení výnosu a to jak v letech s vysokým tlakem chorob, tak do značné míry také v suchých letech. Vzhledem k AgCelence® efektu Pictor® dokáže navýšit výnosy.

Výnos - Pictor® ve srovnání s konkurencí

V posledních několika letech na trh vstoupily konkurenční přípravky. Většina z nich je kombinací strobilurin-azol, zatímco Pictor® má jedinečnou kombinaci SDHI (boscalid) a strobilurin (dimoxystrobin). To je v porovnání s jinými výrobky výhodou - spojení dvou silných účinných látek zajistí nejlepší výkon proti širokému spektru ochorob a také poskytne flexibilitu vynikajícího načasování s dlouhodobou účinností. Což na závěr vede k nejlepší ochraně vašich investici, proč tedy riskovat?

Zdraví a vitalita pro nejvyšší výnosy

Řepka olejka

Přítomnost patogenů, jakými jsou Sclerotinia a Alternaria, může být v případě vhodných povětrnostních podmínek devastující. Jsou zaznamenány výnosové ztráty až 30% (Sclerotinia) a 20% (Alternaria). Pictor® pomáhá eliminovat tyto ztráty. I když plodina není sužována nemocí, plodiny ošetřené přípravkem Pictor® vykazují vyšší výnosy než plodiny bez ošetření díky zvýšené toleranci rostlin vůči stresu. Při nepříznivých podmínkách, zejména při krátkodobém suchu, rosltina tolik netrpí a zůstává déle zelená, proto po delší dobu probíhá fotosyntéza a zvyšují se výnosy.

Alternaria útočí na šešule a vysoký tlak choroby může vést k předčasnému pukání šešulí a ke ztrátě semen. Ale pokusy z různých zemí a institucí dokazují pozitivní vliv díky ošetření přípravkem Pictor® i v případě, že se choroba nevyskytla. V roce 2015 pokusy z univerzity v Brně prokázaly po aplikaci přípravku Pictor® zesilnění a zpevnění stěny šešulí. Pictor® přispívá ke snížení ztráty semen kvůli předčasnému otevření šešulí. To je prospěšné nejen kvůli výnosům, ale také kvůli snížení výdrolové řepky v následných plodinách.

Slunečnice

Přestože se u slunečnice vyskytuje mnoho patogenů, pouze čtyři z nich mají zásadní význam. To ovšem znamená, že se během let vyskytují stále častěji a vedou k závažnějšímu snížování výnosů. Těmito patogeny jsou Sclerotinia na stoncích a květech, Phomopsis na stoncích, Phoma na stoncích a Alternaria na stoncích a listech. Nejškodlivější je Sclerotinia, která může za vhodných podmínek (vlhkost a teplota <10 ° C) způsobit výnosové ztráty až do výše 60% kvůli hnijícím květům nebo silnému polehnutí. Phomopsis a Phoma také preferují vlhkost a při vysokých teplotách mohou způsobit 25-40% ztrát na výnosu. Pictor® je velmi účinný proti těmto chorobám a při použití během správných vývojových fází lze ztrátám na výnosech zabránit.

Termín aplikace

Řepka olejka

Ošetření do květu řepky olejky by mělo být provedeno při opadu prvních květních plátků. To je období kdy útočí Sclerotinia. Z tohoto důvodu je doporučeno provádět postřik při plném květu, což znamená, že je otevřeno 50% květů na hlavním stonku. Přesto existují situace, kdy je nutná časnější aplikace, např. kvůli regulačním požadavkům. I tehdy však Pictor® vykazuje spolehlivou kontrolu proti Sclerotinii vzhledem ke své dlouhodobé účinnosti. Jiné patogenní organismy, jako je Alternaria a Botrytis, se za normálních okolností objevují později v sezóně a vyžadují pozdější aplikaci na konci květu nebo na začátku tvorby šešulí. Ve většině let je samostatná pozdní aplikace ekonomicky nevýhodná, vzhledem k nižší úrovni infekce. Ale i zde, díky vynikající dlouhodobé účinnosti ošetření přípravkem Pictor® do plného květu chrání úrodu před infekcí Alternaria a Botrytis. Zvolte Pictor® pro ochranu proti širokému spektru chorob a pro vynikající flexibilitu v termínu aplikace. ztrát na výnosu. Pictor® je velmi účinný proti těmto chorobám a při použití během správných vývojových fází lze ztrátám na výnosech zabránit.

Slunečnice

Většina chorob útočí na slunečnici od raných vývojových fázích dále až do konce kvetení. Proto není snadné nalézt optimální termín pro ošetření slunečnice.Vzhledem k širokému aplikačnímu oknu může být Pictor® použit v případě potřeby. Dvojitá aplikace přípravku Pictor® je smysluplná tehdy, když Sclerotinia představuje hrozbu po celou sezónu, jinak je vhodnou dobou pro aplikaci fáze hvězdy. Vzhledem k výborné dlouhodobé účinnosti Pictor® poskytuje i v takto časné aplikaci spolehlivou ochranu proti patogenům Phoma, Phomopsis, Alternaria a Sclerotinia na stoncích, proti Sclerotinii v květu tato fáze není vhodná. Chraňte své plodiny a používejte Pictor®, abyste dosáhli nejvyššího výnosu.

Pictor® - Přední specialista proti všem hlavním chorobám

Vzhledem k podobnosti ve spektru chorob je Pictor® vysoce účinný proti hlavním chorobám řepky olejné a slunečnice.

Řepka olejka

Mezi silné stránky přípravku Pictor® patří účinek proti chorobám v květu, tedy patogenům Sclerotinia a Alternaria. Obě účinné látky v přípravku Pictor®, boscalid a dimoxystrobin jsou proti Sclerotinii a Alternarii vynikající. To v průběhu let potvrzují maloparcelkové pokusy i spokojení zákazníci.

Pokud používáte Pictor® zvolili jste si produkt, který prokazuje neporazitelný výkon proti Sclerotinii a Alternarii. Kromě toho má Pictor® vynikající dlouhotrvající účinek, což znamená, že v případě delšího kvetení nebo při potřebě časnější aplikace jste s přípravkem Pictor® získali nejflexibilnější produkt, který zároveň zajišťuje vynikající kontrolu chorob.

Sclerotinia

Sclerotinia sclerotiorum je jedním z nejdůležitějších patogenů řepky olejky. Vzhledem k širokému spektru hostitelů této houby lze chorobu nalézt všude. Hlízenka napadá rostliny hlavně během kvetení, vlhké prostředí (déšť, rosa) a teploty > 10 ° C podporují infekci.

Symptomy se mohou objevovat ke konci kvetení a dále. Počáteční příznaky lze nalézt na listech, tam kde přistály okvětní lístky se objevují světle hnědé léze. Později se objevují typické bílé příznaky na stoncích (viz obrázek). Napadené stonky jsou uvnitř duté a nalézají se v nich tmavá až černá sklerócia.

V závislosti na daném roku mohou ztráty navýnosech způsobené Sclerotinií dosáhnout i 30%. Pro účinnou ochranu úrody proti této chorobě je doporučeno provedení aplikace při plném květu (opad prvních květních plátků).

Alternaria

Vzhledem k intenzivnějšímu pěstování řepky v Evropě se patogen Alternaria brassicae / brassicola vyskytuje častěji. Infekční tlak nastává na konci kvetení, než se vytvoří šešule. Teplé a vlhké podmínky podporují infekci. Při příznivých mikroklimatických podmínkách jsou silně napadány zejména polehlé rostliny.

Příznaky se mohou vyskytnout na listech, stoncích a šešulích. Objevují se obvykle tmavě hnědé nebo černé skvrny se soustřednými tmavými a světlými kroužky. V extrémních případech se skvrny mohou sloučit, což vede k předčasnému otevření šešulí a ztrátám na výnosech 20% a více.

Ošetření proti Alternarii může proběhnout společně s aplikací fungicidů používaných v období květu proti Sclerotinii. Dlouhotrvající fungicidy ukazují nejlepší účinnost proti později se vyskytující Alternarii.

Botrytis cinerea

Plíseň šedá je patogenem širokého spektra plodin a proto ji lze nalézt téměř kdekoliv. Choroba se vyskytuje zejména u stresovaných rostlin a proto má větší význam pouze v některých letech.

Příznaky lze nalézt na listech (viz obrázek), stoncích nebo šešulích. Při typicky vlhkých podmínkách se na infikovaných částech rostlin objevuje šedavé mycelium. Chcete-li chránit úrodu doporučujeme ošetřit proti Botrytis mezi počátkem a středním obdobím kvetení.

Slunečnice

Během vegetačního období napadá slunečnici široká škála patogenů. Některé choroby napadají stonky, jiné květy nebo listy. Kombinací účinných látek boscalid a dimoxystrobin Pictor® nabízí spolehlivou kontrolu proti chorobám stonků i květů. Použijte Pictor® v období mezi 8 listy až fází hvězdy pro účinnou kontrolu hlízenky na stoncích a časné infekci patogenů Phoma a Phomopsis. Po ošetření je rostlina dobře chráněna proti Sclerotinii v květu a později se vyskytující Alternarii. Pictor® je velmi flexibilní produkt, který může být aplikován dvakrát za sezónu a poskytuje tak maximální flexibilitu, abyste udrželi vaši úrodu zdravou.

Sclerotinia

Sclerotinia sclerotiorum je rozšířený patogen v celé Evropě. Zejména při úzkém střídání plodin způsobuje problémy. Termíny infekčního tlaku hlízenky jsou tři. Prvním z nich je na začátku sezóny krátce po vzejití slunečnice. V případě, že půda je dostatečně vlhká, Sclerotinia v půdě klíčí a mycelium roste směrem k mladé rostlince, které infikuje kořeny. Typickým příznakem jsou duté báze stonků naplněné bílou Sclerotinií.

Podruhé se infekce objevuje během prodlužování stonku slunečnice, tehdy infekce probíhá přes spory, které se šíří větrem. Symptomy lze pozorovat v horní části stonku – stonek se snadno láme, protože je zevnitř poničen a lze zde nalézt černá sklerocia. Potřetí se infekce objevuje průběhu kvetení, když je napadán květ. Nejprve jsou na spodní straně květu vidět hnědé vodnaté léze, později se pod semeny objevuje mycelium (viz obrázek).

V závislosti na intenzitě a yávažnosti infekčního tlaku může dojít ke snížení výnosů až do 60%. Nejlepší ochranou proti Sclerotinii je dosaženo při dvojím ošetření. První aplikace se provede ve fázi od počátku do poloviny prodlužovíní stonku, další následuje během kvetení.

Phoma

Phoma macdonaldi je patogen, kterého lze nalézt ve všech hlavních oblastech pěstování slunečnice. Infekci způsobují spory, které se šíří větrem. Infekci podporují teplé a vlhké podmínky. Nejprve houba proniká skrz list a prorůstá skrz něj směrem ke stonku, kde lze po odkvětu nalézt typické tmavě hnědé až černé léze. V závislosti na závažnosti infekce může být lézemi pokryta i velká část stonku. Těžká infekce může způsobit výnosové ztráty ve výši 25%. Doporučuje se 1 ošetření ve fázi hvězdy.

Phomopsis

Phomopsis helianthi je přítomna ve všech oblastech pěstování slunečnice. Vyvolané onemocnění lze nalézt již na začátku sezóny, ale většinou k němu dochází spíše po odkvětu - vysoká teplota a vlhkost podporují infekci.

Nejprve infekce probíhá na listech. Mezi žilnatinou se tvoří typické tmavé léze (viz obrázek) směřující ke stonku. Poté houba proniká do stonku což lze pozorovat jako kávově hnědé léze v místech, kde ke stonku přirůstá list.

Napadené stonky se snadno lámou a při silném větru jsou silně infikované rostliny vystaveny vysokému riziku poléhání. Při závažném napadení činí průměrné ztráty na výnosech 30%. Pro účinnou ochranu je doporučena 1 aplikace na fázi hvězdy.

Alternaria

Alternaria helianthi je rozšířený patogen, který je nejnebezpečnější v teplých a vlhkých letech. Infekce může probíhat po celou sezónu, ale většinou se vyskytuje po odkvětu. Krátce poté začnou být první příznaky viditelné na listech a později také na stoncích.

Alternaria způsobuje tmavě hnědé až černé nekrózy s nepravidelným tvarem. Postupem času se jednotlivé body spojují a dochází ke zničení velkých částí listových ploch. Na stoncícj jsou nekrózy nejen kolem řapíku listů, ale bývají náhodně rozděleny (viz obrázek). Silné napadení může vést až k 30% ztrátám na výnosech. Vzhledem k pozdnímu výskytu této choroby se doporučuje aplikace v období květu.

Produktové informace

Všeobecné

Název:Pictor®
Formulace:suspenzní koncentrát
Účinná látka:
 • 200 g/l boscalid
 • 200 g/l dimoxystrobin
CharakteristikaPictor
EtiketyPictor etiketa
Bezpečnostní listyPictor BL
PDF Reader zde volně ke stažení

Podrobné informace o plodinách a škůdcích

Slunečnice

Slunečnice

slunečnice roční

Registrovaná dávka na ha
Čas aplikace
Počet aplikací
Hlízenka obecná
0, 5 l/ ha aplikace v růstové fázi BBCH 51 či 61, v případě vysokého infekčního tlaku dvojí aplikace (BBCH 51, BBCH 61)

Ředkev

Ředkev

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

ředkev olejná

Registrovaná dávka na ha
Čas aplikace
Počet aplikací
Houbové choroby
0,5 l/ha max. 1x, preventivně

Řepka olejka ozimá

Řepka olejka ozimá
Registrovaná dávka na ha
Čas aplikace
Počet aplikací
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých)
0,5 l/ ha a) podzimní aplikace od 4 listů při prvních příznacích napadení b) jarní aplikace při počátku napadení nebo při znovuobjevení příznaků napadení
Hlízenka obecná
0,5 l/ ha od počátku kvetení do plného kvetení (BBCH 57 - 69)

Kontakty

Nabídka přípravků

Snadné a rychlé řešení:

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.