BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Informace k produktu
ledna 2019
fungicid

Caryx®

Fungicid s optimálním regulačním účinkem dodávající rostlinám energii pro přezimování, vývoj a výnos

Po podzimním ošetření mají rostliny sníženou citlivost k vymrzání a vykazují výborný zdravotní stav. Jarní apliakce má vliv na navětvení, sjednocení a zakrácení porostu.

Údaje o plodinách:

Řepka olejka ozimá

Nabídka přípravků

Snadné a rychlé řešení:

Benefity

podzim:

 • podpora tvorby kořenového systému a tvorby bočních pupenů (zárodek budoucích plodonosných větví)
 • působí preventivně a kurativně proti širokému spektru houbových chorob (především proti fomové hnilobě)

jaro:

 • stimulace větvení a vývoji šešulí
 • účinek na houbové choroby, navýšení počtu šešulí

Kontakty

Vložte PSČ

Ošetření nevyrovnaných porostů

Jakákoliv aplikace růstových regulátorů je zásah do rostliny, který by měl být promyšlený, s cílem snížení prodlužování rostlin řepky, aniž by se změnil její vývojový vzorec, či byl pro ni fytotoxický. Klíčem k udržitelnému pěstování řepky s vysokým potenciálem výnosu je právě promyšlený zásah růstového regulátoru v optimální fázi vývoje řepky v přiměřené dávce azolu... celý článek o doporučení pro ošetření řepkových porostů naleznete zde

Ochrana před fomovou hnilobou

Při vhodné kombinaci povětrnostních podmínek na podzim (teploty okolo 15°C a vysoká vlhkost) dochází k infekci mladých listů řepky fomovou hnilobou, následně dochází k rozvoji a růstu houbového patogena uvnitř listů směrem ke kořenovému krčku a jeho infekci. Po obnovení vegetace na jaře je kořenový krček silně poškozen a dochází k poškození nebo úhynu rostlin řepky.

Pro účelnou a efektivní ochranu před tímto patogenem je nutné provést aplikaci fungicidu již na podzim.

Srovnání účinnosti přípravku Caryx® na fomovou hnilobu se standardy běžně dostupnými na českém trhu dlouhodobě potvrzují, že Caryx® je v účinnosti plně srovnatelný se standardy nebo dosahuje lepší účinnosti. Vysoké účinnosti je dosahováno již při aplikaci od 0,75 l/ha.

Regulace růstu na podzim dává základ vysokým výnosům

Důležitou vlastností přípravku Caryx® je schopnost efektivní regulace hmoty nadzemních částí řepky ozimé a zabránění vytahování vegetačního vcholu.

Při pohledu na pole řepky ošetřené přípravkem Caryx® je vidět, jak rostliny vytváří „přisedlý“ habitus. Spolu v kombinaci s tvorbou silného kořenového krčku a mohutného kořenového aparátu se tak vytváří ideální podmínky pro úspěšné přezimování založených porostů řepky ozimé. Pro vytvoření těchto podmínek je ideální aplikace v rozpětí dávek 0,75 – 1,0 l/ha (v závislosti na podmínkách a stavu porostu).

Jaký vliv má aplikace růstového regulátoru na výnos?

Zkušenosti z praxe podložené desítkami výsledků přesných maloparcelkových pokusů dokazují, že Caryx® v žádném případě nesnižuje výnos, naopak je plně srovnatelný se všemi běžnými standardy na trhu. Podzimní aplikací umožníme vytvoření základů výnosotvorných postranních větví (pupenů) a jejich ochranu v zimním období, čímž vytváříme základ vysokých výnosů.

Produktové informace

Všeobecné

Název:Caryx®
Formulace:kapalný koncentrát
Účinná látka:
 • 210 g l mepiquat chloride
 • 30 g l metconazole
CharakteristikaCaryx
EtiketyCaryx etiketa
Bezpečnostní listyCaryx BL
PDF Reader zde volně ke stažení

Podrobné informace o plodinách a škůdcích

Řepka olejka ozimá

Řepka olejka ozimá
Registrovaná dávka na ha
Čas aplikace
Počet aplikací
Poléhání
1,4 l, 150 - 400 l/ ha vody BBCH 21 - 50 max. 2 x
Vyzimování
1 l/ha, 150 - 400 l/ha vody BBCH 12 - 20 max. 2 x

Kontakty

Nabídka přípravků

Snadné a rychlé řešení:

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.