BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Informace k produktu
prosince 2018
herbicid

Butisan® Complete

Spolehlivý, bezpečný, flexibilní - kompletní řešení pro vaši řepku

Jedinečný „kombi efekt“ a vysoký obsah metazachloru zaručuje účinnější a stabilnější řešení pro boj s plevely ve srovnání se standardními herbicidy.

Údaje o plodinách:

Řepka olejka ozimá

Nabídka přípravků

Snadné a rychlé řešení:

Benefity

 • 3 účinné látky
 • Bezpečný pro řepku i následné plodiny
 • Pre- a časně postemergentní aplikace
 • Bez omezení v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod

Kontakty

Vložte PSČ

Inovace v herbicidním ošetření řepky

Butisan Complete představuje poslední vývojový článek herbicidů v řepce ozimé.

Zároveň se jedná o nejkoncentrovanější herbicid do řepky pro preemergentní a časně postemergentní ošetření na našem trhu.

Porovnání obsahu účinných látek Butisan Complete a konkurenční herbicidy

Vysoký obsah metazachloru a quinmeracu v porovnání se standardy 1, 2 a 3 zaručuje stabilní a dlouhodobý účinek na klasické spektrum plevelů, jako jsou heřmánky, hluchavky, svízel, rozrazily, ptačince nebo mák. Dimethenamid-P pak rozšiřuje účinnost na obtížně hubitelné plevele, jako jsou kokošky, penízky, úhorníky a kakosty.

Citlivě zvolený poměr 300 g/l metazachlor; 100 g/l quinmerac a 100 g/l dimethenamid-P při doporučené dávce 2,25 l/ha zaručuje nejkoncentrovanější obsah účinných látek ze všech nabízených herbicidů používaných v časně postemergentním ošetření ozimé řepky.

Dlouhodobá a spolehlivá účinnost

Zkušenosti z pokusů potvrdily, že časná aplikace přináší nejlepší výsledky. Inovovaný Butisan® Complete vykazuje srovnatelnou účinnost na široké spektrum plevelů v porovnání se svým předchůdcem Butisan® Max. V dávce 2,25 l/ha působí po celý podzim i na nově vzcházející vlny plevelů a řepka jde do zimy s vyřazenou konkurencí plevelů.

V přípravku Butisan® Complete tak máme k dispozici herbicid účinný proti širokému spektru plevelů, přitom je možné ho aplikovat flexibilně dle podmínek v dané lokalitě, čímž docílíme vysoké účinnosti a spolehlivosti.

Aplikace možná i v OP II. st. podzemních a povrchových vod

Butisan® Complete dodávaný pro tuto sezónu bude ještě možné aplikovat v ochranných pásmech zdrojů povrchových a podzemních vod (tab. 3). Takto označený přípravek můžete zakoupit nejdéle do 8. 10. 2016 a můžete jej aplikovat až do 8. 10. 2017. To znamená, že máte k dispozici bezproblémové a spolehlivé odplevelení porostů řepky nejen pro tuto, ale při včasném nákupu do zásoby také pro příští sezónu.

Články o přípravku Butisan Complete:

Produktové informace

Všeobecné

Název:Butisan® Complete
Formulace:suspo-emulzní koncentrát
Účinná látka:
 • 100 g/l dimethenamid-P
 • 300 g/l metazachlor
 • 100 g/l quinmerac
CharakteristikaButisan Complete
Etiketyetiketa Butisan Complete
Bezpečnostní listybezpečnostní list Butisan Complete
PDF Reader zde volně ke stažení

Podrobné informace o plodinách a škůdcích

Řepka olejka ozimá

Řepka olejka ozimá
Registrovaná dávka na ha
Čas aplikace
Počet aplikací
Plevele dvouděložné jednoleté
2,5 l/ha max. 1x v plodině za sezónu
Plevele jednoděložné jednoleté
2,5 l/ha max. 1x v plodině za sezónu

Kontakty

Nabídka přípravků

Snadné a rychlé řešení:

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.