BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Mythic 10 SC

Na trh biocidních přípravků v České republice se dostává přípravek Mythic 10 SC s unikátní účinnou látkou chlorfenapyr

Chlorfenapyr má zcela odlišný mechanizmus účinku, než ostatní dostupné insekticidy (pyrethroidy, karbamáty, organofosfáty) a je proto velmi účinný i proti populacím škodlivého hmyzu rezistentním vůči těmto přípravkům.

Mythic 10 SC účinkuje proti velmi širokému spektru škůdců, těžiště jeho využití je především proti štěnicím, švábům a mravencům.

Vzhledem ke způsobu účinku a v rámci protirezistentní strategie doporučujeme využití přípravku Mythic 10 SC v kombinaci s pyrethroidním insekticidem Fendona 6 SC.

Mythic 10 SC se dodává v moderním balení 500ml plastových lahví s integrovanou odměrkou. Pro využití v kombinaci s přípravkem Fendona 6 SC budou k dispozici výhodné balíčky 3 x 0,5 l Mythic SC + 1 x 0,5 l Fendona 6 SC. V těchto balíčcích je Fendona SC poskytována zdarma.

Chlorfenapyr je velmi zajímavá účinná látka z mnoha hledisek. Je to látka zcela nové skupiny insekticidů - pyrolů, vyvinutá jako analog látky izolované v roce 1985 ze Streptomyces fumanus, která má identický mechanismus účinku.

Chlorfenapyr je pro-insekticidem, látkou, která se stává pro hmyz toxickou teprve účinkem hmyzích oxidáz, tedy až po vniknutí do hmyzího organizmu. Potom účinkuje na mitochondriální úrovni uvnitř buněk intoxikovaného hmyzu.

Důležitým procesem v mitochondriích je konverze adenozin difosfátu (ADP) na adenozin trifosfát (ATP) známým jako oxidativní fosforylace. ATP představuje zdroj chemické energie pro zajištění životních funkcí buňky.

Molekuly chlorfenapyru se ukládají mezi vnitřní a vnější membránu mitochondrií a v blokují přenos H+ protonů, které jsou pro oxidativní fosforylaci nezbytné. Bez syntézy ATP jsou zastaveny toky energie na úrovni mitochondrií a následně i jednotlivých buněk. Tím dochází k rozvrácení metabolizmu cílových organizmů a následně jejich usmrcení.

Vzhledem k unikátnímu mechanizmu účinku chlorfenapyru na zcela jiné fyziologické úrovni než jiné skupiny insekticidů, je tato účinná látka velmi efektivní i proti hmyzím škůdcům rezistentním vůči pyrethroidům, organofosfátům, insekticidním karbamátům, případně proti inhibitorům syntézy chitinu. Především ve srovnání s pyrethroidy nemá chlorfenapyr žádný repelentní účinek.

Chlorfenapyr bude do České republiky a na Slovensko dodáván jako přípravek Mythic®10 SC, tedy jako suspenzní koncentrát obsahující 10 hmotnostních % chlorfenapyru. Doporučované dávkování je 75 – 80 ml přípravku Mythic 10 SC/ 5 l vody/100 m2 .

Formulace suspenzního koncentrátu zaručuje vysokou stabilitu účinné látky na ošetřených površích, se zaručenou účinností podle ssavosti povrchu 4 – 12 týdnů. Aplikace se provádí cíleně do škvír a štěrbin (crac & crevice aplication), míst úkrytu hmyzu.

U kombice přípravku Mythic 10 SC s pyrethroidním insekticidem Fendona 6 SC (25 ml/5 l vody/100 m2) lze předpokládat synergický efekt působení obou účinných látek. Repelentní účinek pyrethroidu vybudí a irituje hmyz k opuštění úkrytů a intenzivnějšímu pohybu po ošetřených plochách, čímž dojde k jeho ještě vyšší kontaminaci insekticidními látkami.

Kombinace dvou účinných látek ze dvou skupin insekticidů se zcela odlišným mechanismem účinku prakticky vylučuje vznik rezistentních populací škodlivých druhů hmyzu.

 

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

balení přípravku Mythic

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.