BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Krysy

Hlodavci jsou celosvětově rozšířenými škůdci, schopnými působit konstrukční škody, šířit choroby ohržující život a soutěžit s člověkem při získávání potravy.

V Evropě je nejběžněji se vyskytujícím typem potkan (Rattus norvegicus), méně často se objevuje krysa černá, nebo krysa drsná (Rattus rattus) je typičtější výskytem v oblasti přístavů.

Krysovití žijí v těsném sousedství člověka, pronikají do lidských domovů a živí se našimi potravinami. Přenášejí choroby, které moho být pro člověka dokonce smrtelné - kupříkladu Weilovu nemoc a myší tyfus.

Také hostí organismy, které mohou být nebezpečné pro lidské zdraví - bakterie salmonely, viry a parazity, jako jsou háďátka a červi.

Škody na konstrukcích a budovách mohou být také nákladné. Po přehryzání kabelů může vzniknout oheň. Riskantní je i blízkost plynovodů a vodovodních potrubí, protože krysy mohou podhrabat základy a narušit vodoteče.

Krysy jsou fyzicka velmi zdatné - dokážou přežít dva dny ve vodě, uplavat vzdálenost míle a přitom se protáhnou otvorem menším než 25 mm.

 

Rattus rattus

Běžný názevlodní krysa, černá krysa, krysa domácí, hrubá krysa
Váha dospělce200 gramů
Délka (hlava + tělo)150 - 200 mm
Délka ocasu180 - 250 mm, obvykle delsí než hlava s trupem
Barva srstijemnější a hladší než u potkana, obvykle černá či šedá
Uši a sluchtenké, průsvitné a holé, excelentní sluch
Oči a zrakvelké a nápadné, zrak slabý, barvoslepost
Čenich, čich a chuťšpičatý, skvělý čich i chuť
Trusosamocený, tvar vřetenovitý či banánovitý, délka12 mm
Vzhled a zvykynenoruje, hnízda staví ve zdech, podkrovích, v révoví a ve stromech, zkušený a zdatný lezec, jen zřídkakdy k nalezení ve stokách, dosti nevypočitatelné a neočekávané chování ve srovnání s potkanem, pásmo 30 metrů
Potravní návykyvšežravec, ovoce, ořechy, zrní a zelenina, konzumace 25-30 gramů denně, vodu pije, či ji přijímá ze šťavnatého ovoce
Délka života9-12 měsíců
Pohlavní dospělostpo 2-3 měsících
Počet potomků6-10
Počet vrhůroční maximum 6

Rattus norvegicus

Běžný názevnorská krysa, potkan, hnědá krysa, přístavní potkan, kanálová krysa
Váha dospělce300 gramů
Délka (hlava + tělo)200 - 250 mm
Délka ocasu150 - 200 mm, kratší než hlava a trup
Barva srstihrubá a rozcuchaná, hnědá a černá na hlavě a na hřbetě, šedava na břiše
Uši a sluchtlusté a neprůsvitné, krátké a osrstěné, excelentní sluch
Oči a zrakmalé, chabý zrak, barvoslepost
Čenich, čich a chuťtupý, vynikající čich a chuť
Trusv hromádkách, občas osamocený, oválná tobolka, délka 20 mm
Vzhled a zvykynoruje, žije v místnostech, přírodě i v kanalizaci, hnízdí v norách, poměrně dobrý avšak ne mrštný lezec, velmi dobrý plavec, konzervativní a vypočitatelný ve svém chování, cizím objektům umístěným do cesty, například návnadám, se po několik dnů vyhýbá, neustále si potřebuje hlodáním obrušovat řezáky, tvor dbající na návyky a známe cestičky
Potravní návykyvšežravec, oproti kryse jí radši více masa, konzumacew 30 gramů denně, vodu pije či přijímá z potravy, dělá si zásoby pro další konzumaci, nejraději se krmí v noci, oblast hledání potravy 50 m
Délka života9-18 měsíců
Pohlavní dospělostpo 2-3 měsících
Počet potomků8-10
Počet vrhůroční maximum 7
 

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.