Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Aktuální vývoj ozimých obilnin a řepky

Pšenice ozimá

V současné době v našem regionu převládá velmi teplé počasí beze srážek. Tento průběh zásadně ovlivňuje stavy ozimé pšenice. Na některých pozemcích, především na bonitně horších, začínají rostliny žloutnout. Je to tím, že nyní začíná fáze dlouživého růstu, kdy je velká spotřeba živin. Kvůli vyschlé vrchní vrstvě jsou tyto živiny hůře přístupné. Projevuje se především deficit draslíku, ale i dalších živin. Na pozemcích, kde byla aplikována kejda, je stav mnohem lepší, protože kromě dusíku obsahuje i významné množství draslíku.Tento stav by se měl zlepšit po dešťových srážkách.

Takto oslabené rostliny jsou ve větší míře napadány houbovými chorobami. Je proto nutné v těchto dnech udělat kontrolu porostů a podle stupně napadení naplánovat ochranu. Minulý týden jsme pořádali diagnostiku chorob v Příměticích, opět ve spolupráci s ing. Karlem Říhou a ing. Marií Šindelkovou. Byl proveden rozbor 61 vzorků pšenice ozimé. Oproti minulým diagnostikám bylo na vzorcích viditelné vyšší napadení listovými chorobami. U poloviny vzorků (31) bylo napadení takové, že bylo doporučeno časné fungicidní ošetření. Zastoupení chorob ve vzorcích bylo následující:

Padlí travní 50%, braničnatka pšeničná 71%, choroby pat stébel 43%, pravý stéblolam 23%.

Ječmen ozimý

Porosty ozimých ječmenů trápí stejný problém jako pšenici. Minulý týden jsme diagnostikovali pouze 5 vzorků, z toho u dvou bylo doporučeno ošetření. Na čtyřech vzorcích se vyskytla hnědá sklvrnitost, na dvou vzorcích bylo padlí, na jednom plíseň sněžná. Jeden vzorek byl ozimý ječmen namořený přípravkem Systiva. Tento vzorek byl bez chorob!

Ukazuje se, že tento „první nepostřikový“ fungicid opravdu funguje!

Fungicidy BASF vhodné pro časné jarní ošetření

1. V porostu se vyskytuje stéblolam, padlí a listové skvrnitosti:

 • Capalo (1,2 - 1,4 l/ha) je širokospektrální fungicid s výbornou účinností na většinu chorob v obilninách, včetně stéblolamu. Na padlí účinkuje jednak kurativně a také dlouhodobě preventivně. Díky nové formulaci je tento přípravek mimořádně odolný proti smyvu deštěm.
 • Adexar Plus(1,25 - 1,5 l/ha) představuje zajímavou možnost fungicidní ochrany v ranném období. Účinkuje na kompletní spektrum chorob, včetně stéblolamu. Navíc vykazuje tzv. AgCelence efekt, což znamená, že rostlinu dokáže ochránit vůči různým stresovým faktorům, které v současnosti na rostliny působí. V podstatě funguje jako „stimulátor“, který dokáže rostliny nastartovat. Jeho účinnost je dlouhodobá, nejdelší z momentálně nabízených přípravků na českém trhu. Díky tomuto dlouhodobému působení zajistíte rostlinám optimální podmínky k růstu.

2. V porostu se vyskytuje padlí a listové choroby

 • Osvědčený přípravek Tango Super má spolehlivou kurativní účinnost na padlí a výborně účinkuje na braničnatky a rzi.
 • LETOS opět za zvýhodněnou cenu 799 Kč/l (ceník Agrofert 2016) !
 

Řepka ozimá

Současné teplé a suché počasí nutí řepku k intenzivnímu dlouživému růstu. Dochází tak k nerovnoměrnému vývoji a terminál rostlin se vyvíjí rychleji než boční větve. Může tak dojít k nižšímu nasazení bočních větví a tím následně i nižšímu počtu šešulí. Rychle narostlé rostliny jsou náchylnější k poléhání a navíc bude problém s nerovnoměrným dozráváním a tím i s načasováním sklizně. Je proto vhodné tyto porosty zregulovat, nejlépe fungicidem z regulačním účinkem. Na rostlinách by rovněž neměly být podceňovány choroby, které se na nich vyskytují. Minulý týden jsme diagnostikovali 20 vzorků řepek z našeho regionu. Na 19 byla nalezena phoma, na třech hlízenka a na dvou plíseň šedá. U dvanácti vzorků bylo napadení takové, že byla doporučena okamžitá fungicidní ochrana. Z uvedených důvodu se jako velmi vhodné jeví použití loňské novinky Efilor, která se v rámci našeho doporučení stala základním pilířem především v jarním ošetření řepky. Efilor je přípravek s šetrnou morforegulací a zároveň vynikající fungicidní účinností. Dokáže potlačit výskyt veškerých houbových patogenů vyskytujících se v jarním období v řepce (fomová hniloba, plíseň šedá, alternáriové skvrnitosti, hlízenka obecná, fuzariózy, verticilium dahliae, cylindrosporium, drobnoplodka brukvovitých a další). Efilor je jediný fungicid pro jarní ošetření ze skupiny SDHI (tzv. karboxamidy), který zároveň rostliny posiluje, stimuluje růst a chrání proti stresu. Výborný fungicidní účinek zajišťuje především účinná látka boscalid známá z přípravku Pictor. Díky ní představuje Efilor špičku ve fungicidní ochraně řepky.

Boscalidový štít

Firma BASF na základě zkušeností a výsledků pokusů vytvořila doporučení pro jarní ochranu řepky ozimé. Základem je unikátní účinná látka boscalid patřící do skupiny SDHI. Vyznačuje se nejenom spolehlivou účinností proti houbovým patogenům, ale také dlouhou dobou ochrany proti napadení. Časně jarní aplikace přípravku Efilor a následná aplikace přípravku Pictor v době květu se navzájem doplňují,chrání tak porosty po celou dobu vegetace.

Při společné aplikaci obou přípravků, tj. přípravku Efilor na jaře a přípravku Pictor v době květu, je možné korigovat dávku, což přináší zajímavé snížení ceny celého systému při zachování spolehlivé účinnosti.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.