Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Ochrana kukuřice proti chorobám se silným fyziologickým efektem pro vyšší kvalitu i výnos

Houbové choroby kukuřice nejsou příliš známé a jejich škodlivost je v našich podmínkách většinou nízká. Přípravek Retengo® Plus však přesto dokáže zvýšit efektivitu pěstování této plodiny

Jeho předností je nejen účinek na houbové choroby, ale přináší ještě další benefity. Dokáže příznivě ovlivnit fyziologické procesy v rostlinách, které jsou potom v lepší kondici, odolnější vůči stresu, dokáží lépe využít vodu a živiny. V konečném důsledku tyto rostliny dosahují nejenom vyšší výnos hmoty, ale zlepšuje se i kvalita výsledného produktu. Tuto vlastnost nazýváme AgCelence.

viditelný přínos přípravku Retengo Plus

Při rozhodování o aplikaci přípravku na ochranu rostlin nás kromě účinnosti zajímá také finanční návratnost tohoto zásahu. Z tohoto důvodu ověřujeme přínosy aplikace přípravku Retengo® Plus v mnoha různých pokusech. Testujeme vliv ošetření na výnos zrna, výnos a kvalitu siláže a také na výtěžnost bioplynu. V této souvislosti si musíme uvědomit, že kukuřice dosahuje výrazně vyšší produkci hmoty než ostatní plodiny, například kukuřice na zrno obvykle dosahuje dvojnásobný výnos oproti obilovinám. Proto každé procento zvýšení výnosu hraje v ekonomice pěstování kukuřice významnou roli.

Hlavní přínosy přípravku Retengo® Plus:

1. Vyšší výnos zrna

V roce 2015 byl založený maloparcelkový pokus v zrnové kukuřici ve VÚPT Troubsko. Cílem bylo porovnat vliv přípravku Retengo® Plus na výnos v porovnání s konkurenčním přípravkem. Aplikace byla provedena ve dvou termínech. První ve fázi BBCH 55 – 61 (T1), druhá ve fázi BBCH 67-71 (T2). Z výsledků vyplývá, že v obou termínech aplikace přípravku Retengo® Plus výrazně zvýšila výnos v porovnání s kontrolní variantou i v porovnání se standardním přípravkem (prothioconazole + tebuconazole). Nejvyšší výnos byl dosažen v prvním termínu aplikace (+19,2% !). Tak vysoký nárůst byl způsobený tím, že loňský rok byl velmi teplý a suchý a tím mimořádně nepříznivý pro růst kukuřice. Tak se mohl plně projevit fyziologický účinek přípravku, který dokázal zlepšit kondici rostlin, a tím omezit vliv stresových faktorů. V dřívějším termínu ošetření se tento benefit projevil více, protože přípravek na rostliny působil delší dobu. Standardní produkt tento fyziologický efekt nemá, proto přírůstky výnosu jsou menší (graf 1).

2. Vyšší kvalita - vyšší sušina a obsah škrobu

Díky AgCelence® efektu po aplikaci přípravku Retengo® Plus mohou rostliny kukuřice lépe využít svůj genetický potenciál a poskytnout maximální výnos a kvalitu sklizně ať již na zrno nebo na siláž. V pokusech v Agras Želatovice a.s. na 23 různých hybridech přípravek Retengo® Plus průměrně zvýšil obsah sušiny o 5 %, škrobu o 7 %, rozložitelnost organické hmoty o 4 % oproti kontrole (graf 2).

3. Produkce bioplynu

V letech 2013 a 2014 byly založeny pokusy, kde byl sledován vliv aplikace přípravku Retengo® Plus na produkci bioplynu. Laboratorní analýzy byly provedeny na VŠCHT Praha, v Ústavu technologie vody a prostředí. Tento pokus v laboratorních podmínkách na výtěžnost bioplynu a metanu byl uskutečněn zejména na DEKALB hybridech a to konkrétně: DKC3007, DKC3507, DKC3523 a DKC3409 (2013) a DKC3307, DKC3507 (2014). Zároveň byly vzorky siláže ošetřeny konzervační látkou Lupro-Mix® NC obsahující organické kyseliny mravenčí a propionovou a jejich amonné soli, tedy běžnou přísadu pro dlouhodobé udržení kvality siláží. Varianta ošetřená přípravkem Retengo® Plus a zároveň konzervantem Lupro-Mix NC zvýšila výtěžnost bioplynu o 11–13 % (2013), 1–8 % (2014) a metanu dokonce o 12–14 % (2013), o 6 % (2014). V roce 2014 přípravek Retengo® Plus zvýšil výtěžnost bioplynu o 5–11 % a metanu o 5 % oproti neošetřené kontrole (tabulka 1).

Údaje reprezentují průměrné hodnoty z celkem 6 (2013) a 2 (2014) testovaných hybridů a 2 úrovní počátečního zatížení biomasy inokulem.

Nm3 = kubický metr plynu měřený za standardních podmínek - teplotě 0 °C a tlaku 1 atm.

VL = sušina veškerých látek;

VLzž = organický podíl veškerých látek

Rozložitelnost = poměr zjištěné substrátové produkce bioplynu a teoretické produkce

4. Nižší výskyt mykotoxinů v kukuřici

V roce 2014 rakouská nezávislá organizace Amt der Niederösterreichischen Landesregierung uskutečnila pokusy na výskyt fusáriových mykotoxinů v zrnové kukuřici po aplikaci fungicidů. Pokusy se uskutečnily na 2 polních lokalitách a každý pokus měl 4 opakování. Pokusy a výskyt mykotoxinů byly vyhodnoceny a analyzovány velmi přesnou HPLC metodou (High Performance Liquid Chromatography, v překladu vysokoúčinná kapalinová chromatografie) na Universitě v Kielu v Německu. Grafy zobrazují průměrné hodnoty ošetření (BBCH 31, 51, 59, 65). Přípravky byly aplikované v souladu s registrací. Z porovnávaných přípravků obstál nejlépe fungicid Retengo® Plus. Oproti neošetřené kontrole snížil přípravek Retengo® Plus obsah DON o 58 % a byl lepší o 2–7 % oproti ostatním testovaným přípravkům! (graf 3).

Charakteristika a doporučení k aplikaci

Přípravek Retengo® Plus obsahuje dvě účinné látky epoxiconazole a F500 (pyraclostrobin). Kromě významného fungicidního účinku na choroby kukuřice se projevuje výrazným AgCelence efektem. Zlepšuje celkovou vitalitu rostlin, funkci a sílu kořenů, což ovlivňuje odolnost vůči suchu a optimalizuje se příjem dusíku. Retengo® Plus poskytuje dlouhodobý účinek. Doporučené použití přípravku Retengo® Plus je 1 l/ha od výšky rostlin kukuřice 80 cm až do kvetení, nejlépe v kombinaci s insekticidy (Vaztak Active) nebo listovými hnojivy. Z praktických zkušeností je potvrzeno, že právě v této fázi poskytuje nejefektivnější ochranu listům, které jsou zodpovědné za tvorbu výnosu palic (listová patra cca 4–8).

Podle signalizace UKZUZ byl v minulém týdnu na stanici ve Znojmě – Oblekovicích zaznamenán vrchol náletu obaleče kukuřičného. Za 1 – 2 týdny by se proto mělo přistoupit k ochraně proti tomuto škůdci. Tento zásah je možné spojit s aplikací přípravku Retengo® Plus a ušetřit tak jeden pojezd.

Hlavní přednosti přípravku Retengo® Plus:

• Významný fungicidní efekt na choroby kukuřice

• Zvýšená odolnost k abiotickým stresům (sucho, chlad nebo horko, sluneční záření, mechanické poškození např. kroupami, eliminace poškození rostlin podzimními mrazíky …)

• Inhibice produkce ethylénu v pletivech - zabránění předčasného dozrávání rostlin

• Delší doba vegetace – zvýšení množství asimilátů

• Zlepšená funkce kořenů a jejich síla

• Zvýšená asimilace dusíku - pozitivní vliv na výnosový potenciál rostliny

• Zvýšený obsah škrobu v rostlině - vyšší obsah energie (zvýšený stravitelný podíl, nižší obsah ligninu…)

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.