Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Ochrana obilnin proti poléhání

Po rychlém vývojovém skoku v minulých dnech se většina porostů ozimých obilnin dostala do fáze druhého kolénka nebo ještě dále

V této době je již rizikem použití regulátorů růstu na bázi CCC (např. Cycocel 750 SL), které se mohou bezpečně používat jen do fáze BBCH 31.

Pokud u vašich porostů hrozí nebezpečí polehnutí (náchylná odrůda, přehuštění, intenzivní výživa organickými hnojivy atd.) je možno v současné době použít některý z moderních regulátorů. Tyto přípravky dokáží výrazně zkrátit spodní internodia, zpevnit báze stébel, zesílit je stimulací syntézy zpevňujících látek (ligninu a celulosy) a také podpořit nárůst kořenové hmoty. Morforegulace obilnin v nesprávnou dobu a nevhodně zvolená dávka však mohou udělat medvědí službu, proto je užitečné dodržet určitá pravidla.

Neměli bychom aplikovat morforegulátory typu CCC, trinexapac-ethyl a etephon v době, kdy je klásek velký od 1 cm do 3,5 cm. Správnou fázi poznáme tak, že si rozřízneme stéblo a zkontrolujeme délku klásku, nebo v praxi se používá odhad podle 5ti listů na hlavním stéble. Produkty s obsahem trinexapac-ethylu je možno aplikovat do fáze BBCH 34, jinak může být klas poškozen.

Přípravek Medax® Top je možné aplikovat od fáze BBCH 30 – 39, bez tohoto rizika. V Německu se Medax Top používá s variantou Turbo, což je přidání síranu amonného do takmixu v poměru 1:1 (Medax Top 0,6 l + síran amonný 0,6 kg). Tato kombinace je vhodná při používání tvrdé vody, kdy aplikace bez síranu amonného zpomaluje vázání účinné látky prohexadion-calcium. Zkontolujte si proto pH vody před aplikací, mírně kyselý roztok zesiluje a zrychluje účinek. Medax® Top není ve svém účinku závislý na průběhu počasí bezprostředně po aplikaci. Účinkuje od nízkých teplot a pro iniciaci účinku nevyžaduje sluneční záření na rozdíl od některých jiných přípravků. Nemá negativní vliv na vedlejší odnože. Medax® Top lze aplikovat ve společné TM aplikaci s fungicidy, což je výhodné z organizačních důvodů, ale také z toho hlediska, že účinek regulační a fungicidní se v této kombinaci vzájemně podporují.

Pozdější termíny aplikace ve fázi BBCH 37 – 39 mají vliv na intenzivní zkrácení výšky porostu a to až o 10 -15 %. Základem je ovšem provedení morforegulace v průběhu počátku sloupkování.

Výhody přípravku Medax Top jsou:

1. Možnost použití za velmi nízkých teplot (5 °C).

2. Šetrnost k rostlinám (v době suchých podmínek neshazuje odnože, při aplikaci mimo optimální termín jako jediný nekrátí klas).

3. Účinnost stejnoměrná a spolehlivá, i když je zamračeno.

4. Ihned v aktivní formě (nepotřebuje aktivaci rostlinným metabolismem jako trinexapac-ethyl), a proto nedochází k zpomalení účinku, i když je metabolizmus rostlin utlumen.

5. Snižuje produkci stresového hormonu etylénu v rostlinách, čímž dochází ke zmírnění stresových reakcí (sucho).

6. Ovlivnění růstu a vývoje kořenového systému co do délky a objemu biomasy. Hlavní příčina tohoto růstu spočívá v tom, že část asimilátů, které by rostliny jinak spotřebovaly na stavbu stébel, se ukládá do kořenů. Pokud dojde k působení stresových faktorů, jako je například dlouhotrvající sucho, můžeme očekávat pozitivní projev tohoto efektu na výnos.

Doporučení k aplikaci

Medax Topse aplikuje v dávce 0,6 – 0,8 l/ha. Vyšší dávky volíme u odrůd náchylnějších na poléhání, žita a hustých ozimých ječmenů. Pro okamžitý STOP efekt a v případě tvrdé vody je užitečné přidat do tankmixu 0,5 l/ha Cycocel 750 SL nebo 0,6 – 0,8 kg/ha síry. Medax Top je možné kombinovat s fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy. Vyhněte se aplikacím s DAM 390 nebo kombinacím s herbicidy obsahujícími carfentrazon a bifenox. Vícenásobné tankmixy 3 a více komponentů vždy nesou jisté riziko interakce komponent.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.