Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Ochrana obilnin v podzimním období

Setí ozimých obilnin je nyní v plném proudu, a již teď přemýšlíme o herbicidní ochraně. Zvolit si můžeme mezi dvěma modely, podzimním a jarním. Trendem posledních let je příklon spíše k podzimnímu ošetření, které má mnoho výhod:

 Vyloučení konkurence plevelů již na začátku vegetačního období, plevele spodního patra mohou způsobit značné výnosové ztráty již do poloviny odnožování

 Pokročilá fáze plevelů na jaře je spojena s problematickou účinností herbicidních přípravků

 Aplikace na podzim je méně závislá na povětrnostních podmínkách, půdní herbicidy jsou mnohem méně závislé na počasí než přípravky účinkující přes list

 Snížení pracovní špičky v jarním období

Nabídka přípravků pro podzimní ošetření je široká a neustále se objevují další novinky. Společnost BASF nabízí pro letošní sezónu přípravek CHOCKER®. Proč si vybrat tento přípravek? Protože má tři zásadní výhody:

 • Kontroluje kompletní spektrum plevelů, včetně rezistentní chundelky a plevelů spodního patra (violky, rozrazily…)
 • Nemá zásadní omezení ve vztahu k ochraně vod
 • Je vysoce selektivní k obilninám

Poškození porostu herbicidem v podzimním období – stresované rostliny jsou náchylnější k napadení virovými nebo houbovými chorobami. Zvyšuje se také riziko vymrznutí. Přípravek CHOCKER® je vysoce selektivní, nedochází k poškození !

Charakteristika přípravku Chocker®

 Registrace do všech ozimých obilovin

 Kontaktní a reziduální půdní účinnost

 Reziduální působení v půdě:

 diflufenican po dobu 6 měsíců

 flufenacet po dobu 2-3 měsíců

 Příjem kořeny, hypokotylem a listy

 Nejlepší účinnost na klíčící, vzcházející a časně vzešlé plevele

 Výrazně synergický efekt v kombinacích

 Ideální pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikace

 Dávka 0,5 l/ha, optimálně ve fázi 1 – 3 listů obilniny

 Bez omezení pro následné plodiny

Současné suché a teplé počasí podporuje rozvoj populací různých škůdců, mezi nimi i přenašečů virových zakrslostí obilovin. Ty patří k nejzávažnějším onemocněním, které mohou obilniny postihnout. I při malém napadení dokážou tyto choroby způsobit velké hospodářské ztráty, při větším až úplnou likvidaci porostu. Příznaky se projevují žloutnutím, někdy až zčervenáním listů, rostliny jsou zakrnělé a mají zredukovaný kořenový systém. Tyto rostliny jsou oslabené, a proto i méně odolné ke stresujícím faktorům, jako jsou chlad, sucho nebo napadení patogeny. Původce tohoto onemocnění do porostu přenáší savý hmyz. Virus zakrslosti pšenice (WDV) je přenášený křískem polním a Virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV) je přenášený obilními mšicemi. Proti virózám je možná jenom nepřímá ochrana, která spočívá v potlačení přenašečů a v omezení zdrojů infekce.

Rizikové faktory

 • Výdrol obilnin - bývá zdrojem infekce a rovněž útočištěm pro přenašeče
 • Předplodina – větší riziko je po obilní předplodině, zvláště pokud byla napadena virózami
 • Počasí – při teplém počasí (nad 15 ºC) je vyšší aktivita přenašečů
 • Termín setí – nejdříve vzcházející porosty bývají nejvíce napadány, jelikož jsou atraktivním zdrojem potravy pro přenašeče a ti je aktivně vyhledávají

Opatření spočívají v ničení zdrojů infekce, tzn. výdrolu obilnin mechanicky či chemicky. Dále je možné posunout termín výsevu na pozdější dobu, aby porosty vzcházely v období nižších teplot a tím za nižší letové aktivity přenašečů. Toto opatření ovšem nese to riziko, že rostliny nestihnou do nástupu zimy řádně zakořenit a odnožit a tím budou hůře odolávat stresům v jarním období. K základním opatřením však patří likvidace přenašečů insekticidními přípravky. Důležité je udělat tuto aplikaci včas, na začátku vývoje obilniny (ve fázi 1 – 2 listů), kdy jsou rostliny nejzranitelnější. V této době je malá listová pokryvnost a nevyplatí se aplikovat drahé přípravky s delším reziduálním působením. Dle našich zkušeností dostačuje v této době klasický pyrethroid. Společnost BASF v tomto segmentu nabízí přípravek VAZTAK® ACTIVE v dávce 0,2 l/ha. Velmi výhodná je kombinace s herbicidem CHOCKER®, který je vhodné používat ve stejné fázi vývoje obilniny.

Hlavní vlastnosti přípravku VAZTAK® ACTIVE:

• Světlostabilní syntetický pyrethroid

• Působí dotykově a požerově

• Vyznačuje se okamžitým působením – tzv. „knock–down“ efekt

• Nová formulace zrychluje vstřebávání účinné látky do rostlinných pletiv a prodlužuje dobu reziduálního působení

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.