Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Zakládání porostů řepky ozimé v letošním roce opět značně ovlivnil průběh počasí.

Po intenzivních srážkách v průběhu žní přišlo suché a teplé období.

To komplikovalo přípravu půdy pro setí, protože půda vyschla a především na těžších půdách se tvořily hroudy, které nešly rozbít. Nepodařilo se tak vytvořit optimální prostředí pro vzcházení. Také termín setí byl hodně široký, začínalo se už v první dekádě srpna a poslední plochy byly zaseté na začátku září. Z těchto důvodů jsou porosty v rozdílných stadiích vývoje. Brzy seté řepky jsou v současné době většinou již ve fázi 3 - 6 listů. Jsou také většinou již ošetřené proti dvouděložným plevelům, výdrolu obilovin i živočišným škůdcům. Řepka zasetá ke konci termínu na mnoha místech ještě vzešlá není. Většina porostů má problémy s nerovnoměrným vzcházením, záleží na tom, jak kvalitně se podařila připravit půda k setí. Na polích, které byly zasety nejpozději, bude ještě prováděna ochrana proti dvouděložným plevelům a výdrolu obilovin. Vzhledem k pozdnímu termínu doporučuji použití herbicidu, který nebrzdí rostliny při vzcházení. K tomu účelu se skvěle hodí přípravek BUTISAN® COMPLETE v dávce 2,25 l/ha, který má široké aplikační okno, lze použít preemergentně po zasetí, nebo časně postemergentně do fáze děložních listů plevelů (za příznivých podmínek i větší). Tento přípravek má spolehlivou účinnost na plevele a přitom je k řepce vysoce selektivní. Je možné jej použít i postemergentně s partnerem, např. Butisan® Complete 1,8 – 2 l/ha + Galera® Podzim 0,15 – 0,3 l/ha (Salsa 20 – 25 g/ha) ve fázi od 2. pravého listu řepky (viz. minulé info).

Na všech zatím sledovaných plochách škodí dřepčíci vykousáváním otvorů do listů, což oslabuje zejména vzcházející rostliny. Problémy působí i na poměrně vzrostlých rostlinách, kde poškozené části jsou snadněji napadány fomovou hnilobou. Proti hmyzím škůdcům v řepce spolehlivě účinkuje přípravek VAZTAK® ACTIVE v dávce 0,2 l/ha (registrace pouze na pilatku). Tento přípravek působí jako kontaktní a požerový jed.

Přínosem nové formulace je především:

• Vysoce efektivní způsob ulpění kapky postřikové kapaliny na povrchu listu a na cílovém hmyzu

• Rychlé vstřebání účinné látky do voskové vrstvy a rostlinných pletiv

• Vyšší odolnost proti smyvu deštěm

• Delší reziduální působení

Výdrol obilovin je nejvážnějším konkurentem vzcházející řepky. Na mnoha pozemcích, kde se prováděla minimalizační technologie, začal vzcházet dříve než řepka nebo zároveň s ní. Kvůli suchému počasí bude potřeba zasáhnout co nejdříve, aby se včas vyloučila konkurence o vodu, tj. ve fázi nejpozději 1 – 2 listů výdrolu. Na některých místech ale můžeme očekávat vzejití další vlny, bude proto potřeba zásah opakovat. V tomto případě lze použít dělenou aplikaci graminicidu, první dávka by však neměla být nižší než 70% doporučené. Z široké nabídky lze použít přípravek STRATOS® ULTRA + DASH® HC v doporučené dávce 1 + 1 l/ha (v této dávce hubí výdrol do začátku odnožování).

Díky smáčedlu DASH® HC je účinek tohoto graminicidu rychlejší a také spolehlivější i za podmínek nepříznivých pro růst výdrolu (sucho, chladno)

Morforegulace

Průběh počasí v naší oblasti zatím komplikuje vzcházení a růst rostlin. Dešťové srážky byly pouze lokální a na většině pozemků je řepka v různých fázích vývoje, část rostlin ještě nevzešla vůbec. V této situaci je složité rozhodování o provedení morforegulace. Nabízí se několik otázek: Má letos morforegulace smysl? Nedojde k poškození nebo zbrždění vývoje rostlin? Jaký přípravek a v jaké dávce použít? V jaké fázi řepky provést aplikaci?

Morforegulace růstu bude i v letošním roce potřebná. U nadějných porostů je regulace samozřejmá, ale i u řídkých porostů bude přínosem, protože potřebujeme „zachránit“ každou rostlinu a dosáhnout u ní optimální habitus. Morforegulátor rostliny připraví na přezimování, podpoří růst kořenů a také vytvoření základů bočních větví, které budou potřeba v jarním období na zahuštění. Složitější je rozhodnutí, kdy regulátor aplikovat. U porostů stresovaných, které jsou ve špatné kondici by se mělo počkat na příznivější podmínky nebo použít dělenou dávku. Výběr přípravku a dávky se dále řídí vlastnostmi pěstované odrůdy. Např. hybridy s intenzivním růstem vyžadují vyšší dávku silného regulátoru, polotrpasličím odrůdám stačí dávka nižší. Pro podzimní regulaci byl společností BASF vyvinutý speciální produkt, přípravek CARYX®.

Doporučené dávkování přípravku: 0,7 – 1 l/ha ve fázi 3 – 6 pravých listů

Dávkování a termín aplikace se bude řídit především podle vývoje porostů. Vyšší dávku je nutno použít v těchto případech:

• Rostliny dosáhly fáze vhodné k aplikaci již v první polovině září (je vysoká pravděpodobnost přerůstání)

• Intenzivně rostoucí hybridy

• Vyšší tlak houbových chorob (vyšší zastoupení olejnin v osevním postupu)

• Aplikace přípravku v pozdnější růstové fázi (6 a více listů)

Na většině pozemků se letos vyskytují urostlé rostliny společně s rostlinami ve fázi děložních lístků. V tomto případě se nabízí otázka, zda CARYX®, který je velmi silný regulátor, nezabrzdí v růstu malé rostlinky, u kterých naopak potřebujeme, aby co nejrychleji dohnaly vývojový skluz. Tato obava není oprávněná, neboť malé rostlinky příjmou méně přípravku než velké a porost se tím sjednotí.

Přípravek CARYX® je silný, zároveň však šetrný regulátor, vyvinutý speciálně pro řepku

V poslední době se hodně mluví o problematice houbových chorob na podzim. V současné době je jejich výskyt minimální, ale zvýšené riziko může být na některých lokalitách např. z důvodu vysokého zastoupení olejnin v osevním postupu nebo krátkého odstupu od předchozí olejniny. Pokud potřebujete silný fungicidní účinek je možno použít přípravek EFILOR® v dávce 0,6 – 1 l/ha. Obsahuje dvě účinné látky - metconazole a boscalid. Pro představu – obsahuje stejné množství účinné látky metconazole jako přípravek Caramba®, který se také používá k regulaci. Navíc v dávce 0,75 l/ha je stejné množství účinné látky boscalid jako v při dávce 0,5 l/ha přípravku Pictor. Regulační účinek by se dal vyjádřit touto rovnicí: 0,7 l/ha Efiloru = 0,7 l/ha Caramby = 0,7 l/ha přípravku s obsahem 250 g/l tebuconazolu. Z toho vyplývá, že tento přípravek má velmi dobrý a spolehlivý regulační účinek spojený se silným fungicidním efektem.

Pokud bychom chtěli spojit přednosti tohoto přípravku a zároveň docílit spolehlivý regulační efekt, v loňském roce nám v pokusech i na provozních plochách vycházela velmi zajímavě kombinace CARYX® a EFILOR® v dávkách 0,5 + 0,3 l/ha. Tato kombinace spojuje přednosti obou přípravků a má velmi dobrý poměr cena vs. regulační a fungicidní účinek.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.