Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

V teplejší oblasti jižní Moravy je sklizeň obilovin a řepky již dokončena, nebo se blíží do finále.

Současné deštivé počasí však komplikuje nejenom sklizeň v chladnější oblasti, ale také přípravu pozemků pro setí řepky. Ke kvalitnímu založení porostu neoddělitelně patří také chemická ochrana, v první fázi především proti dvouděložným plevelům. V rozhodování, jaký herbicidní systém zvolit, je třeba vzít do úvahy několik faktorů. Při volbě přípravku hraje nejdůležitější roli zastoupení plevelů na daném pozemku (zejména problematických druhů) a vláhové podmínky. V některých lokalitách je zásadní omezení aplikace z hlediska ochrany vod. V úvahu je nutné vzít i další rizikové faktory, které mohou negativně ovlivnit vzcházení řepky:

• Počasí – deštivé počasí komplikuje kvalitní přípravu půdy na setí.

• Posklizňové zbytky - výnosy hmoty jsou letos vysoké a mnoho porostů obilovin bylo polehlých. Bude obtížné slámu rovnoměrně zapravit.

• Škůdci – absence insekticidního moření může způsobit likvidaci vzcházejících rostlin hmyzími škůdci, především dřepčíky. Lokálně mohou škodit slimáčci nebo hraboši.

• Rezidua herbicidů v půdě – některé účinné látky mohou být delší dobu aktivní v půdě a mohou negativně ovlivnit vzcházení řepky.

Vzhledem k výše uvedeným rizikům se jeví jako vhodnější neošetřovat pozemky „naslepo“ a raději počkat, až rostliny vzejdou.

Do tohoto systému se velmi dobře hodí přípravek BUTISAN® COMPLETE, který je možné použít jak preemergentně (v případě vhodných vláhových podmínek), tak časně postemergentně (bez ohledu na fázi řepky, plevele max. děložní listy až první pravý list), nebo postemergentně s partnerem ve fázi cca 2 pravých listů řepky a 3 – 4 listů plevelů. Výborně účinkuje na nejdůležitější plevele (heřmánky, svízel), má velmi dobrou účinnost na brukvovité plevele (penízek, kokoška, úhorník) a také na kakost, který se v poslední době hodně rozšiřuje.

Doporučená dávka: 2,25 l/ha (2,5 l/ha, v případě vysokého tlaku problematických plevelů)

Kombinovaná aplikace

Dle zkušeností z pokusů se velmi dobře osvědčila kombinace BUTISAN® COMPLETE 1,8 – 2 l/ha + Galera® podzim 0,15 – 0,3 l/ha. Velmi dobře kontroluje veškeré problematické plevele. Dávky obou přípravků se řídí plevelným spektrem a vývojovou fází řepky a plevelů. Kvůli selektivitě nekombinujte s graminicidy. V případě použití této kombinace doporučuji osobní konzultaci. Další možností je kombinace s přípravkem Salsa, s tímto však máme menší zkušenosti.

Přípravek dodávaný pro tuto sezónu je bez omezení v ochranných pásmech vod

V případě použití přípravku BUTISAN® COMPLETE v doporučené dávce aplikujete největší množství účinných látek na hektar – zaručena spolehlivá účinnost:

       
  Metazachlor g/ha Chinmerak g/ha DMTA-P g/ha
Butisan(R) Complete
2,25 l/ha
675 225 225
Butisan(R) Star
2,0 l/ha
666 166 -
Konkurenční produkt
1,75 l/ha
656 219 -
   
HLAVNÍ PŘÍNOSY Z TOHO PLYNOUCÍ VÝHODY
• Tři účinné látky  Vysoká spolehlivost na široké spektrum plevelů

• Nová inovativní formulace
• Dobře rozpustný ve vodě
• Vynikající pohyblivost v půdě
• Snadné laterální a vertikální šíření
 Jistější účinek v suchých podmínkách

• Účinkuje přes půdu i přes listy plevelů
• Vysoká selektivita k řepce
 Široké aplikační okno, možno použít preemergentně nebo časně postemergentně

Vpřípadě dobrých vláhových podmínek je možno použít na pozemky, kde byla provedena kvalitní příprava půdy a bylo zaseto v řádném termínu:

BUTISAN® DUO + Reactor® Pack (dávka 2,25 + 0,15 l/ha)

Tato preemergentní kombinace proti konkurenčním přípravkům vyniká především lepší účinností na brukvovité plevele a kakosty!

Nižší dávka clomazone – menší riziko poškození.

Spolehlivější účinek za sucha.

POZOR AKCE! Při nákupu 5 ks BUTISAN® DUO Packu (33 ha) dostanete od distributora 5 l přípravku CARYX® (zdarma ošetříte 20% plochy dávkou 0,75 l/ha ) – cena po slevě - 1761 Kč/ha

Doporučení k aplikaci

Standardní zaplevelení:

BUTISAN® DUO 2,25 l + REACTOR® 0,15 l/ha

BUTISAN® COMPLETE 2,25 l/ha

Vysoký tlak kakostů, vlčího máku a chrpy modrák:

BUTISAN® DUO 2,5 l + REACTOR® 0,15 l/ha

BUTISAN® COMPLETE 2,5 l/ha

Aplikace se provádí od zasetí až do fáze děložních lístků, maximálně základu prvního páru pravých lístků a prvního přeslenu u svízele. To zpravidla znamená do 10 dnů po zasetí. Brukvovité plevele, vlčí máky a kakosty je třeba zasáhnout včas, nejlépe ve fázi klíčení, cca 4-7 dnů po zasetí, později účinnost klesá. Nejlepší účinnost na brukvovité plevele je dosažena při preemegentní aplikaci.

■ Při časně postem. aplikaci a za vlhka 200-300 l/ha vody na ha, jemné kapky. Při PRE aplikaci a za sucha až 400 l vody na hektar.

■ Účinnost ošetření závisí na kvalitě přípravy půdy, přiliš kypré nebo hrudovité půdy se vyplatí před ošetřením uválet

■ Možno kombinovat s graminicidy i s insekticidy. S ohledem na absenci insekticidního moření nového osiva řepky se dají i letos očekávat problémy se škůdci . Aplikaci Butisanu Complete je možné s výhodou spojit s aplikací insekticidu. Pravděpodobně vás vstup do porostu v této době nemine a spojení aplikací vám uhradí vyšší cenu Butisanu Complete oproti preemergentnímu ošetření.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.