Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Aktuální doporučení

Novinky z regionů

Stav porostů ozimých plodin po letošní zimě

Výsledky diagnostiky chorob rostlin

Na jihu Moravy společnost BASF každoročně provádí ve spolupráci se zemědělci monitoring napadení porostů chorobami. Diagnostiku provádí zkušení odborníci Ing. Karel Říha a Ing. Marie Šindelková, kteří na základě odebraných vzorků stanoví napadení a doporučí ochranu. Na základě těchto analýz je možno cíleně ošetřit proti patogenům, kteří se na rostlinách vyskytují. To je důležité také z hlediska stále přísnější legislativy, kdy každý pesticidní zásah se musí zdůvodnit a tento rozbor může sloužit jako odůvodnění tohoto opatření. Při průzkumech také spolupracujeme s osiváři a odborníky na výživu, kteří jsou nápomocni v otázkách směřovaných na strategii výživy rostlin a odrůdové záležitosti. Konkrétně spolupracujeme se společnostmi AGRA Group a Limagrain. Výsledky nám rovněž pomáhají udělat si představu, jaké je napadení v daném ročníku a na základě toho doporučit nejenom účinné, ale i ekonomické řešení.

Pšenice ozimá

Po letošní mírné zimě se opět potvrzuje, že houbovým chorobám toto počasí vyhovuje a napadení některých porostů je velmi silné. Tradičně se vyskytují ve větší míře choroby kořenů (rhizoctonia), letos jsou hodně zasaženy také paty stébel. Vyskytuje se na nich především rhizoctonia, ale i pravý stéblolam a překvapivě i plíseň sněžná. Na listech se letos více vyskytuje padlí, v menší míře braničnatka pšeničná a letos byl znovu potvrzen výskyt rzi plevové, která přezimovala v porostu. Pro ilustraci uvádím příklad rozborů:

Choroby, které se vyskytují na kořenech, nelze ošetřit postřikem na list. Na tyto choroby funguje pouze moření. Loňská novinka, přípravek Systiva®, výrazně omezuje rozvoj těchto chorob, ale účinkuje i na choroby, které se vyskytují na patách stébel a na listech. Registrovaný účinek je např. na plíseň sněžnou, braničnatku pšeničnou, padlí travní a další. Rostliny, které mají napadené kořeny, lze v současné době pouze ošetřit prostředky na podporu tvorby kořenů – mikroprvky, stimulátory a také regulátory růstu Cycocel®, Medax® Top, které jako vedlejší efekt dokážou podpořit tvorbu kořenů. Ošetření bází stébel je možné listovými fungicidy, na plíseň sněžnou účinkuje přípravek Sportak® HF, na stéblolam přípravky Capalo® a Adexar® Plus, které zároveň vyřeší i problém s listovými chorobami. Při kombinaci s regulátorem Medax® Top dochází k synergickému efektu a zvyšuje se jednak účinek regulační, ale také fungicidní.

Přípravky BASF doporučené pro první ošetření:

Capalo®

- řešení stéblolamu, braničnatek, rzí a dalších listových chorob, excelentně padlí travní

- dávka 1,2 – 1,4 l/ha

- vhodné na časné ošetření

Tango® Super

- spolehlivé hubí braničnatky, rzi a padlí (i kurativně)

- oblíbený partner do kombinací, pro ošetření v T1 např. s přípravkem Sportak® HF

- dávka 0,8 – 1 l/ha

- výrazné cenové zvýhodnění v letošním roce

Tango® Super

- spolehlivé hubí braničnatky, rzi a padlí (i kurativně)

- oblíbený partner do kombinací, pro ošetření v T1 např. s přípravkem Sportak® HF

- dávka 0,8 – 1 l/ha

- výrazné cenové zvýhodnění v letošním roce

Adexar® Plus

- vysoký a dlouhodobý účinek na listové choroby a stéblolam

- silná ochrana rostlin proti abiotickým stresům (záření, vysoké teploty, …)

- nejdéle působící přípravek na trhu

Řepka

Porosty řepek úspěšně přezimovaly, zima však rovněž přála rozvoji chorob. Staré listy neodumřely a infekce se z nich začíná šířit. Na všech vzorcích, které jsme diagnostikovali, byly nalezeny choroby. Nebyla to jenom phoma, často se vyskytla cylindrosporioza a hlízenka, ojediněle i alternaria, plíseň šedá nebo cladosporium.

Na tyto choroby neúčinkují dostatečně jednosložkové fungicidy, je nutno je řešit „silnějším“ přípravkem, který na ně spolehlivě funguje. Tyto předpoklady splňuje přípravek Efilor®.Tato loňská novinka obsahuje účinné látky metconazole a boscalid. Účinkuje na phomu, hlízenku, verticilium, plíseň šedou, cylindrosporiózu, alternárium, padlí.

Kromě fungicidní ochrany se vyznačuje morforegulačním efektem, rostliny zkracuje, zesiluje a tím chrání proti poléhání. Dále podporuje tvorbu větví a zvyšuje počet šešulí na rostlině. Boskalid se vyznačuje AgCelence efektem, pomáhá rostlinám zregenerovat po zimě a překonávat stres v jarním období (poškození mrazíky). Doporučená dávka 0,6 – 0,7 l/ha

list řepky napadený hlízenkou

Prozatím nízké ranní teploty v těchto dnech „regulují“ rostliny řepky přirozeným způsobem. Podle předpovědi má však dojít k oteplení, a v tom případě začnou mít rostliny tendenci intenzivně prodlužovat. Toto má za následek:

- Nevyrovnaný poměr ve vývoji vrcholového květenství a bočních větví, což způsobuje nevyrovnané kvetení a následně dozrávání

- Praskání lodyh kvůli vysoké intenzitě růstu a tím vytváření vstupní brány pro choroby

- Poléhání porostu a tím zvýšení ztrát při sklizni

Boscalidový ochranný štít

Tento nový koncept ochrany řepky proti chorobám byl představen na zimních konferencích. Základem je unikátní účinná látka boskalid, která patří do skupiny SDHI. Vyznačuje se nejenom spolehlivou účinností proti houbovým patogenům, ale také dlouhou dobou ochrany proti napadení. Tato látka je obsažena v přípravcích Efilor® a Pictor®. Časně jarní aplikace přípravku Efilor® a následná aplikace přípravku Pictor® v době květu tak ochrání porosty po celou dobu vegetace.

Při společné aplikaci si můžeme dovolit snížit dávky obou přípravků, a proto dalším významným benefitem je snížení ceny ošetření, při zachování spolehlivé účinnosti. Tato cena je nejnižší oproti jiným konkurenčním řešením.

Najít kontakt

Vložte PSČ

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.