Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Technologie Clearfield® v řepce ozimé

Již v této době se začínáte rozhodovat o nákupu osiva řepky pro podzimní osev. Společnost BASF nabízí revoluční řešení herbicidního ošetření řepky ozimé. Systém Clearfield® má mnoho nesporných předností a dokáže vyřešit některé jinak velmi obtížně řešitelné problémy. V praxi se nejčastěji využívá na pozemcích, kde se vyskytují plevele, které jsou obtížně hubitelné klasickými herbicidy. Nejčastějším problémem je výskyt brukvovitých plevelů. Nejagresivnější z nich je ozimá řepice. Na některých pozemcích je tento plevel natolik rozšířený, že bez použití Clearfield® technologie by pěstování řepky nebylo možné.

Pozemek se silným výskytem řepice (žlutě kvetoucí) Na pozemku byl aplikován Cleravis®, na fotografii je vynechávka.

Rostlina řepky (vlevo) a řepice (vpravo). Řepice je velmi agresivní plevel, dokáže konkurovat řepce, dříve dozrává a její semena vypadnou na půdu ještě před sklizní

Tento plevel zprvu uniká pozornosti, protože je řepce velmi podobný. Po několika cyklech pěstování řepky se však dokáže natolik namnožit, že způsobuje značné škody. Více informací najdete v časopise Agrotip - květen 2016. Podobně mohou škodit i další brukvovité plevele, které se vyskytují ve větších počtech (úhorník, penízek, kokoška) a obtížně se likvidují. Klasické přípravky také nedostatečně účinkují na hořčici a ohnici, které dokáží přežít současné mírné zimy a také silně konkurovat řepce. Řešením je použití systému Clearfield®. Proti klasickému systému je to však velká změna technologie, proto mnoho pěstitelů vyčkává, až se tato technologie více ověří v praxi. Proto tento nový systém prověřujeme v mnoha pokusech ve spolupráci s nezávislými institucemi (SPZO, ČZU…). Srovnávají se hybridy z hlediska výnosu, testuje se účinek přípravku Cleravis® na plevele a také možnosti hubení výdrolu Clearfield® řepky v následných plodinách.

Dalším problémem, se kterým se setkáváme na našich polích, je přítomnost reziduí herbicidů v půdě. Tyto se kumulují především na pozemcích s jednoduchými osevními postupy, kde se střídají pouze obiloviny a řepka. Snížené odbourávání těchto látek způsobují menší dešťové srážky, bezorebné technologie a nižší biologická aktivita půdy, která je způsobena absencí organického hnojení. Tato rezidua pak následně mohou brzdit růst a vývoj řepky, nebo dokonce znemožnit vzejití porostu. Hybridy patřící do systému Clearfield® jsou odolné vůči obsahu reziduí v půdě a je možno je pěstovat na pozemcích s vyšším obsahem těchto látek.

Špatné vzcházení konvenčních odrůd řepky po použití herbicidu v předplodině

Pokus BASF Německo – v předplodině použitý herbicid s obsahem účinné látky, která je v půdě perzistentní delší dobu. Klasická odrůda řepky nevzešla, odrůda z technologie Clearfield® roste bez omezení.

Další výhody Clearfield® technologie:

• Vysoká selektivita, nebrzdí pěstovanou řepku v růstu

• Postemergentní aplikace na zapojený porost – ošetření se neprovádí „naslepo“ ale až po vzejití

• Likviduje výdrol obilovin – kromě dvouděložných plevelů jedním zásahem ošetříte proti výdrolu.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.