Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

AKtuální situace v porostech

Konečně jsme se dočkali významnějších dešťových srážek a meteorologové nám v dalších dnech slibují mírné oteplení, což je velmi příznivé pro další růst a vývoj rostlin. Bohužel, v příštím týdnu jsou hlášeny další srážky, které budou komplikovat ochranu rostlin. V minulých dvou týdnech nebylo většinou možné aplikace provádět, především kvůli nízkým teplotám a silnému větru. Z těchto důvodů se mohou začít problémy hromadit a bude se muset rozhodovat o prioritách, které zásahy nepočkají a které je možné odložit.

V první řadě se budou muset ošetřit porosty citlivých plodin, např. cukrovka nebo mák, kvůli fázi vývoje rostlin nebo plevelů. U obilnin byl v posledních dnech zpomalený vývoj, a tak jsou některé porosty zatím ve fázi do BBCH 31, takže je možno ještě použít regulátory růstu na bázi CCC (např. CYCOCEL). Tento stav se ale v následujících dnech může rychle změnit, je potřeba si toto hlídat. Některé pozemky, které jsou napadeny chorobami pat stébel, se zatím ještě nestihly fungicidně ošetřit. Z hlediska spolehlivosti účinku by se mělo zasáhnou co nejdříve (např. TOCATA SUPER). V posledních dnech se na některých citlivých odrůdách začíná rychle šířit padlí a další choroby. Po oteplení se tento stav může rychle zhoršovat. Pro rychlé zastavení infekce padlí můžete použít např. TANGO SUPER.

Na druhé straně jsou zásahy, které zatím můžeme odložit. Výskyt blýskáčků v ozimé řepce je zatím nízký a houbové choroby zatím neměly příznivé podmínky na rozvoj. Některé přípravky mají široké aplikační okno a umožňují tak odložit jejich použití:

AKRIS – herbicid pro ošetření kukuřice Má široké aplikační okno, lze ošetřovat preemergentně – je možné využít počasí, kdy nelze ošetřovat obilniny nebo řepku, např. po dešti. Tento přípravek lze použít také postemergentně, bez ohledu na fázi kukuřice, registrace je do 6. listu. Limitující je fáze ježatky, spolehlivě na ní účinkuje do fáze 2 listů. Při vyšší fázi potřebuje partnera.

BIATHLON 4D – herbicid pro ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům. Je vysoce selektivní k ošetřované plodině, což umožňuje ošetření i v pozdnějších fázích. Účinkuje i na přerostlé plevele.

MEDAX MAX – růstový regulátor do obilnin Nejširší aplikační okno ze všech regulátorů. Spolehlivý účinek i za nižších teplot, nepotřebuje k aktivaci sluneční záření, je velmi tolerantní k pěstované plodině.

Akris - doporučení k aplikaci

Preemergentně - AKRIS 3 l/ha, dávka vody 300 – 400 l/ha

Časně postemergentně AKRIS 3 l/ha, dávka vody maximálně 200 – 250 l/ha V případě aplikace na již vzešlé plevele se snížením dávky vody nebo přidáním smáčedla (ne DASH !) zvyšuje spolehlivost účinku, plevele (především ježatka) musí mít max. 2 listy.

Postemergentně AKRIS 2 l/ha + partner (např. SLALOM )

Při aplikaci na větší plevele je nutné přidat partnera, který účinkuje přes listy plevelů.

 Hubí kompletní spektrum jednoděložných a dvouděložných plevelů

 Výborná účinnost i v sušších podmínkách

 Vynikající selektivita, registrace až do 6.listu kukuřice

 Velmi příznivá cena ošetření, nejlepší poměr cena/výkon na trhu

Biathlon 4D - doporučení k aplikaci

50 g/ha + smáčedlo DASH (součást balení) - dávka dle velikosti plevelů, možno redukovat (doporučuji konzultaci)

• Hubí veškeré dvouděložné plevele

• Mimořádně šetrný k ošetřované plodině, aplikace je možná až do fáze praporcového listu

• Nezávislost na počasí

• Mísitelnost s hnojivy, fungicidy, insekticidy, graminicidy...

• Bezpečný pro následné plodiny, nezanechává rezidua v půdě

• Bezpečný pro vinice

• Příznivá cena

• Nemá omezení v ochranných pásmech vodních zdrojů

Pokud aplikujete s hnojivem DAM 390, smáčedlo se nepoužívá. Při výskytu trávovitých plevelů lze kombinovat se specializovanými přípravky, v tomto případě rovněž není smáčedlo nutné.

Herbicidní ošetření jarního ječmene se často kombinuje s přípravkem proti padlí, především u odrůd bez rezistence k tomuto patogenu. BIATHLON 4D lze kombinovat s přípravkem TANGO SUPER v dávce 0,8 až 1 l/ha. Tento fungicid účinkuje na padlí kurativně a preventivně, ale kontroluje také hnědou a rhynchosporiovou skvrnitost, rzi apod. Tento přípravek vychází zajímavě i cenově, v uvedených dávkách 653 až 816 Kč/ha*. Oproti tomu často používaný přípravek, který má pouze preventivní účinek na padlí stojí 720 Kč/ha* !

* Zdroj: Ceník Agrofert 2017

Medax Max - doporučení k aplikaci

Dávkování morforegulátorů záleží na mnoha faktorech jako odrůda, hustota porostu, dostatek srážek, intenzita hnojení atd.

Pšenice ozimá, triticale: střední dávka 0,5 kg/ha (rozpětí 0,4-0,6 kg/ha podle podmínek)

Lze použít i společnou TM kombinaci s CCC přípravky:

0,3 kg/ha Medax® Max + 0,5 l/ha CCC (např. Cycocel 750 SL) – méně poléhávé odrůdy

0,4 kg/ha Medax® Max + 0,6 l/ha CCC – poléhavější odrůdy

Kombinaci s CCC raději jen do fáze BBCH 31 (první kolénko)

V intenzivních podmínkách nemusí jedno krácení stačit a je lépe použít systém 0,4-0,5 kg/ha Medax Max na začátku sloupkování a 0,3-0,4 kg/ha na dokrácení ve fázi BBCH 37-49.

Ječmen ozimý, žito: 0,6-0,75 kg/ha

Vzhledem k tomu, že přípravky na bázi CCC nejsou v ozimém ječmenu registrovány, doporučuji sólo aplikaci Medaxu Max na začátku sloupkování. U ozimých ječmenů bývá často potřebné dokrácení ve fázi BBCH 37-49, proto opět zvažte použítí systému dělené aplikace 0,5-0,6 kg/ha Medax® Max na začátku sloupkování a 0,3-0,4 kg/ha před metáním.

 Nezávislý na počasí – pro aktivaci nepotřebuje sluneční záření

 Široké aplikační okno – registrace BBCH 29 - 49

 Registrace do všech obilnin

 Mísitelnost s hnojivy, fungicidy, insekticidy

 Vysoká selektivita

 Podpora nárůstu kořenové soustavy

 Příznivá cena

 Nemá omezení v ochranných pásmech vodních zdrojů

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.