Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Morforegulace a fungicidní ochrana řepky ozimé

Letošní řepky jsou značně odlišné od loňských ukázkových porostů. Na většině pozemků jsou porosty nevyrovnané a řídké, rostliny jsou celkově slabší a v horší kondici. Současné teplé a suché počasí nutí řepku k intenzivnímu dlouživému růstu. Dochází tak k nerovnoměrnému vývoji a terminál rostlin se vyvíjí rychleji než boční větve. Dochází pak k vývoji menšího počtu postranních větví a tím následně i nižšímu počtu šešulí. Rychle narostlé rostliny jsou náchylnější k praskání stonků, do kterých mohou snadněji vnikat houbové choroby. Vytažené rostliny před sklizní snáze poléhají, a navíc bude problém s nerovnoměrným dozráváním a tím i s načasováním sklizně. Je proto vhodné tyto porosty přibrzdit, nejlépe fungicidem z morforegulačním účinkem.

Z uvedených důvodu se jako velmi vhodné jeví použití přípravku EFILOR, který se v rámci našeho doporučení stal základním pilířem především v jarním ošetření řepky. Efilor je šetrný morforegulátor a zároveň je jediný fungicid pro jarní ošetření s účinnou látkou ze skupiny SDHI (tzv. karboxamidy), který zároveň rostliny posiluje, stimuluje růst a chrání proti stresu. To je důležité především v současné době, kdy se naší oblasti úspěšně vyhýbají dešťové srážky. Tento přípravek se dále vyznačuje spolehlivou fungicidní účinností. Dokáže potlačit výskyt veškerých houbových patogenů vyskytujících se v jarním období v řepce (fomová hniloba, plíseň šedá, alternáriové skvrnitosti, hlízenka obecná, fuzariózy, verticilium dahliae, cylindrosporium, drobnoplodka brukvovitých a další). Výborný fungicidní účinek zajišťuje především účinná látka boscalid známá z přípravku PICTOR. Tato látka je základem pro jedinečný systém ochrany řepky proti houbovým chorobám, který se nazývá Boscalidový ochranný štít.

Boscalidový ochranný štít

Firma BASF na základě zkušeností a výsledků pokusů vytvořila doporučení pro jarní ochranu řepky ozimé. Základem je unikátní účinná látka boscalid patřící do skupiny SDHI. Vyznačuje se nejenom spolehlivou účinností proti houbovým patogenům, ale také dlouhou dobou ochrany proti napadení. Jarní aplikace přípravku EFILOR a následná aplikace přípravku PICTOR v době květu se navzájem doplňují, chrání tak porosty po celou dobu vegetace.

Při společné aplikaci obou přípravků, tj. přípravku EFILOR na jaře a přípravku PICTOR v době květu, je možné korigovat dávku u přípravku PICTOR na 0,4 l/ha, což přináší zajímavé snížení ceny celého systému při zachování spolehlivé účinnosti. Časový odstup od jednotlivých aplikací by neměl být delší jak 3 týdny. V opačném případě doporučuji nesnižovat dávku.

V loňském roce došlo k napadení hlízenkou až ke konci kvetení. Pokud první ošetření provedete před květem, druhé můžete provést v plném květu a boscalidový štít pokryje celé kritické období, kdy může dojít k napadení touto závažnou chorobou.

Insekticidní ochrana

Ošetření proti krytonoscům se provádělo většinou před dvěma týdny. Při použití přípravků s reziduálním účinkem tato ochrana již končí a v porostech se začínají objevovat blýskáčci. Počasí je nyní velmi proměnlivé a jejich nálet bude postupný. Bude proto potřeba ošetřit řepku přípravkem s dlouhodobým účinkem. Společnost BASF nabízí proti těmto škůdcům balíček VAZTAK ACTIVE + GAZELLE. Doporučená dávka na blýskáčky je 0,2 l/ha Vaztak Active + 0,1 kg/ha Gazelle. Přípravek GAZELLE obsahuje acetamiprid, který patří do skupiny neonikotinoidů. Vyznačuje se dlouhodobým systémovým účinkem. Pro ošetření proti blýskáčkům se lépe hodí kombinace s přípravkem VAZTAK ACTIVE, který má okamžitý účinek. Výhodou tohoto balíčku je také možnost odděleného použití jednotlivých produktů. Např. VAZTAK ACTIVE je možné použít do obilovin proti kohoutkům a GAZELLE do řepky proti bejlomorce.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.