Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Morforegulace a ochrana proti chorobám u ozimých obilnin

Velikonoční svátky přinesly tolik očekáváné srážky a také ochlazení. Toto počasí pomůže zlepšit stav ozimých plodin. Bohužel ochlazení je větší, než bychom si přáli, a dokonce se očekávají noční mrazíky. V této situaci nedoporučuji provádět ochranu rostlin, mohlo by dojít k jejich poškození!

V těchto dnech, kdy polní práce byly pozastaveny, je více času zamyslet se nad další strategií ochrany ozimých obilnin. Některé porosty se již dostaly do fáze vhodné pro morforegulaci a také bychom měli naplánovat efektivní ochranu proti houbovým chorobám.

Morforegulace obilnin

O morforegulaci bychom měli uvažovat u porostů v dobré kondici, dobře nahnojených, dostatečně hustých a u náchylných odrůd. Stresované a řídké porosty bych doporučil regulovat až v pozdější fázi, pokud se jejich stav zlepší a zvýší se riziko polehnutí.

Letošní novinka, přípravek Medax® Max nahrazuje v našem portfoliu starší přípravek Medax Top. Obsahuje dvě účinné látky, prohexadion-Ca a trinexapac-ethyl. Díky této kombinaci má přípravek spolehlivější účinnost za nepříznivých podmínek, jako jsou nízké teploty a nízké sluneční záření.

Medax® Max začíná účinkovat už od 5 °C, optimální rozpětí teplot je 7-25 °C. Ve srovnání s přípravky obsahujícími pouze trinexapac-ethyl nepotřebuje Medax® Max pro plný účinek sluneční záření. Účinek prohexadionu-Ca nastupuje velmi rychle i za podmračeného počasí, trinexapac-ethyl se aktivuje později a prodlužuje účinek.

U nového přípravku rovněž není potřeba přidávat do tvrdé vody síran amonný, je už součástí formulace. Široká registrace do všech obilnin a šetrnost k ošetřované obilnině tak dělá z tohoto přípravku univerzální a flexibilní produkt pro všechny termíny regulace obilnin.

Je možné ho použít jak na začátku sloupkování ve fázi 1-2. kolénka, tak pro dokrácení ve fázi praporcového listu až naduřování listové pochvy. Aplikace na začátku sloupkování kromě zesílení a zkrácení spodních internodií způsobuje i významný nárůst kořenové hmoty. Aplikace na konci sloupkování nejvýrazněji zkracuje délku stébla.

Dávkování

Dávkování morforegulátorů je vždy komplikovaná záležitost, záleží na mnoha faktorech jako odrůda, hustota porostu, dostatek srážek, intenzita hnojení atd.

Pšenice ozimá, triticale: střední dávka 0,5 kg/ha (rozpětí 0,4-0,6 kg/ha podle podmínek)

Lze použít i společnou TM kombinaci s CCC přípravky:

0,3 kg/ha Medax® Max + 0,5 l/ha CCC (např. Cycocel 750 SL) – méně poléhávé odrůdy

0,4 kg/ha Medax® Max + 0,6 l/ha CCC – poléhavější odrůdy

Kombinaci s CCC raději jen do fáze BBCH 31 (první kolénko)

V intenzivních podmínkách nemusí jedno krácení stačit a je lépe použít systém 0,4-0,5 kg/ha Medax Max na začátku sloupkování a 0,3-0,4 kg/ha na dokrácení ve fázi BBCH 37-49.

Ječmen ozimý, žito: 0,6-0,75 kg/ha

Vzhledem k tomu, že přípravky na bázi CCC nejsou v ozimém ječmenu registrovány, doporučuji sólo aplikaci Medaxu Max na začátku sloupkování. U ozimých ječmenů bývá často potřebné dokrácení ve fázi BBCH 37-49, proto opět zvažte použítí systému dělené aplikace 0,5-0,6 kg/ha Medax® Max na začátku sloupkování a 0,3-0,4 kg/ha před metáním.

Medax Max v. trinexapac athyl - vliv na výšku porostu oz. pšenice

n=5 (Humpolec, Kujavy, Kluky), odrůdy Elly, Genius, Bohemia, Annie, Grizzly

Grafy ukazují jednak vyšší účinek dávky Medaxu Max v dávce 0,5 kg/ha ve srovnání s trinexapac-ethylem v dávce 0,3 l/ha, a také silnější krácení při aplikaci ve fázi BBCH 37-39

Cena

Dávka 0,5 kg/ha Medaxu Max účinkem zhruba odpovídá dávce 0,4 l/ha přípravku s obsahem 250 g/l trinexapac-ethyl)

0,5 kg/ha Medax Max při ceně 1486 Kč/kg* = 743 Kč/ha

0,4 l/ha standard (250 g/l trinexapac-ethyl) 1970 Kč/l* = 788 Kč/ha

0,5 l/ha standard (175 g/l trinexapac-ethyl) 1699 Kč/l* = 850 Kč/ha

(* zdroj: ceník Agrofert 2017)

Medax® Max je přes lepší uživatelské vlastnosti levnější než originální konkurenční přípravky

Praktické použití

Medax® Max lze použít v TM s fungicidy, insekticidy, herbicidy, graminicidy, listovými hnojivy i dalšími regulátory růstu. S hnojivem DAM 390 je možno použít do dávky max. 50 l/ha a nelze už přidávat žádné další přípravky. Aplikace s růstovými herbicidy je možná, ale není příliš vhodná.

Medax® Max rozpouštějte vždy postupným přisypáváním do proudu vody v přimíchávací nádržce postřikovače.

Odměřování

Přípravek Medax® Max je dodáván v plastových kanystrech pro kapalné přípravky. Stupnice na kanystru bohužel neodpovídá formulaci tohoto přípravku (mikrogranulát WG)

Pro stanovení přesné dávky je vhodné použít běžné odměrky na kapalné přípravky. Pro přepočet kg na litry objemu použijte koeficient x 1,33.

Příklad : dávka 0,5 kg je 0,5 x 1,33 = 0,660 l tj. 660 ml.

Tabulky přepočtených dávek najdete ZDE

Ochrana proti houbovým chorobám

V minulém a předminulém týdnu jsme pořádali polní dny s diagnostikou chorob. Tehdy bylo na přinesených vzorcích jenom nízké napadení listovými chorobami, které se většinou vyskytovaly na starších listech a „čekaly na vlhčí počasí“. Ve většině případů proto nebylo doporučeno proti nim v krátké době zasahovat. Nyní se ale začínají objevovat choroby vyskytující se na kořenech a patách stébel, především kořenomorka, plíseň sněžná a také pravý stéblolam. Je to důsledkem osevních postupů s vyšším zastoupením obilnin a kukuřice, minimalizačního zpracováním půdy a sníženým podílem hnojení organickými hnojivy. Tyto patogeny narušují tok živin z kořenů do klasu, způsobují poléhání a běloklasost. Pokud při kontrole porostů objevíte zahnědlé paty stébel, doporučuji provést ošetření přípravkem, který bude na tyto choroby účinkovat. Dalším nebezpečím mohou být fuzariózy, které se vyskytují na posklizňových zbytcích a za příhodných podmínek se šíří až do klasů. Větší riziko je na pozemcích, kde byla jako předplodina obilnina nebo kukuřice. Velmi dobrý účinek na choroby pat stébel a fuzariózy vykazuje přípravek Tocata Super, který je letošní novinkou. Také velmi dobře kontroluje choroby listů, použitím tedy získáte jistotu, že budete mít pod kontrolou všechny patogeny vyskytující se během vegetace.

Dávkování: 1,75 – 2 l/ha, podle intenzity napadení

Stručná charakteristika přípravku Tocata Super:

• Obsahuje účinné látky prochloraz a epoxiconazole

• Registrace do pšenice a ječmene

• Spektrum účinku: choroby pat stébel, fuzariózy, braničnatky, rzi, DTR, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost

• DC formulace umožňuje rychlé proniknutí účinných látek do rostlin

• Při nákupu 40 l přípravku Tocata Super dostanete 20 l přípravku Cycocel zdarma. Cena ošetření při započtení této slevy při dávce 1,75 l/ha vychází na 788 Kč/ha*

(* zdroj: ceník Agrofert 2017)

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.