Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Nový systém tolerance k herbicidu (HT) ve slunečnici Clearfield® Plus

Závěrečné podzimní práce jsou na většině míst již ukončeny a nyní je čas na bilancování. Rok 2017 si jistě všichni zemědělci z jižní Moravy budou dlouho pamatovat. Zřejmě se ještě nikdy nestalo, že by z hlediska výnosu zklamaly všechny plodiny, ať ozimé či jarní. Znovu se tak zamýšlíme nad otázkou, jaké plodiny pěstovat. Letošní průběh podzimu jednoznačně nahrává ozimým plodinám, které z dlouhodobého hlediska dávají v naší oblasti stabilnější výnosy. Z jarních plodin si s rozmary počasí nejlépe poradila slunečnice. Tato rostlina dokáže dobře využít půdní vláhu, a tím že se seje brzy na jaře, využije i vodu nashromážděnou během zimy. Tato rostlina se proto hodí do suchých regionů a stojí za zvážení, zda ji nezačít pěstovat, či nezvýšit současnou výměru. Pokud se rozhodnete pro pěstování této plodiny nebo rozšíření stávající plochy, přijdou na řadu otázky týkající se technologie pěstování, výběru odrůdy, ale také strategie ochrany proti plevelům. Klasicky se používají přípravky zabraňující vzcházení plevelů, které jsou aplikovány preemergentně. Jejich účinnost však závisí na půdní vlhkosti v době aplikace, při sušším průběhu počasí je nedostatečná. Dále také neřeší později vzcházející teplomilné plevele jako durman, lilek, mráčňák a také nehubí plevele vytrvalé, jako např. pcháč. Postemergentní opravy některými neregistrovanými přípravky vykazují různou míru fytotoxicity, proto se využívají především jako nouzové řešení. Opačný problém může nastat při vydatnějších srážkách. Přípravky se vyplaví do hlubších vrstev půdy, a mohou způsobit poškození vzcházejících rostlin nebo i úplné zničení.

Aby se odstranily tyto nedostatky, začaly se vyvíjet a postupně do praxe zavádět technologie umožňující cílené postemergentní ošetření na základě tolerance hybridu ke konkrétnímu přípravku (HT technologie). Společnost BASF vyvinula systém Clearfield®, který kombinuje hybridy slunečnice odolné vůči účinné látce imazamox a širokospektrální přípravek Pulsar® 40, který spolehlivě kontroluje většinu plevelů. Tato technologie je již poměrně známá a každý rok se její podíl zvyšuje.

Protože se stále snažíme vymýšlet nové inovace a zdokonalovat současné, byl v letošním roce představen nový koncept s názvem Clearfield® Plus. Jaký je rozdíl mezi starším systémem a proč se zavádí nový? Koncept Clearfield® Plus odstraňuje některé slabiny předešlého Clearfield® systému a nabízí pěstitelům dokonalejší systém ochrany proti plevelům.

Popis technologie

Systém kombinuje speciálně vyšlechtěné hybridy slunečnice Clearfield® Plus, které jsou odolné vůči nové formulaci přípravku Pulsar® Plus.

Jaké jsou hlavní výhody Clearfield® Plus technologie?

 • 1. Výnosnější hybridy s vyšším obsahem oleje
 • 2. Spolehlivější účinek na problematické plevele
 • 3. Zvýšená tolerance hybridů slunečnice k herbicidu
 • 4. Jednodušší likvidace výdrolu v následných plodinách

1. Výnosnější hybridy s vyšším obsahem oleje

Šlechtitelé implementují gen odolnosti vůči účinné látce imazamox (CLHA+) do svých nejlepších materiálů. Proto tyto hybridy dosahují špičkové výnosy a rovněž vysokou olejnatost.

2. Spolehlivější účinek na problematické plevele

Přípravek Pulsar® Plus obsahuje pokroková smáčedla, a proto je jeho účinek rychlejší a spolehlivější. Lépe kontroluje především plevele se silnou voskovou vrstvou (ježatka, bér, merlík…).

3. Zvýšená tolerance hybridů slunečnice k herbicidu

Při použití nové technologie Clearfield® Plus dochází k menším projevům fytotoxicity u slunečnice, která se objevovala u starší technologie v případech, že po aplikaci došlo k výraznějšímu ochlazení.

Tyto technologie nejsou navzájem plně kompatibilní. Proto především přípravek Pulsar® Plus neaplikujte na Clearfield® hybridy!

4. Jednodušší likvidace výdrolu v následných plodinách

Velkou výhodou nového systému je to, že výdrol slunečnice v systému Clearfield® Plus je spolehlivě hubitelný i herbicidy na bázi sulfonylmočovin, stejně jako klasické hybridy. Není proto nutné používat přípravky na bázi fenoxykyselin, což bývá problém v blízkosti vinohradů a jiných citlivých plodin.

Doporučení k aplikaci

Strategie ochrany je totožná se starším konceptem. Rozdíl je pouze v dávkování přípravku Pulsar® Plus.

Důležité je aplikovat přípravek Pulsar® Plus v časné fázi vývoje plevelů. Na větší plevele je účinek slabší, tyto však zastaví růst a zdeformují se. V porostu sice zůstávají, ale jejich škodlivost je nízká.

Petr Popelka

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.