Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Ochrana ozimých obilnin od fáze vzcházení

Letošní velmi suchý rok znovu nastolil otázku: Co dělat, aby suché počasí co nejméně ovlivnilo výnos? U ozimů je velmi důležité, aby během podzimu narostly co nejsilnější rostliny s bohatým kořenovým systémem, které dokáží lépe vzdorovat stresovým faktorům. Jak toho dosáhnout? Ovlivnit to můžeme například výběrem odrůdy a termínem setí. U ozimých obilnin sice dřívější termín setí zvyšuje pravděpodobnost napadení virovými chorobami, ale záleží na konkrétní lokalitě. Vyšší riziko je pouze tam, kde se v minulosti napadení virózami již objevilo, a může tak být v okolí zdroj infekce. Tento problém je řešitelný, porosty se dají ochránit mořením nebo insekticidním postřikem proti přenašečům. Mnohdy stačí pouze insekticid ze skupiny pyretroidů, například VAZTAK® ACTIVE. Důležitá je včasná aplikace, již ve fázi 1. pravého listu. Aplikaci je výhodné spojit s herbicidním ošetřením, např. s přípravkem CHOCKER®.

Další podmínkou pro dosažení silných a odolných rostlin je zabezpečení dobrého zdravotního stavu, bez napadení chorobami. Rostliny nemusí vynakládat energii na boj s patogeny a mohou ji využít pro svůj růst a vývoj. Choroby kořenů a bází stébel jsou mnohdy podceňované. Nejsou moc dobře vidět a jejich škodlivost je v klimaticky příznivých letech nízká. Na významu však začínají nabývat v méně příznivých ročnících. V důsledku zúžených osevních postupů, snižování obsahu organické hmoty v půdě a minimalizačního zpracování se stále více rozšiřují a stávají se škodlivějšími. Dokládá to následující tabulka, která zobrazuje četnost napadení na vzorcích kontrolovaných na polních dnech s diagnostikou chorob, které pravidelně pořádáme.

Výskyt chorob pat stébel v jednotlivých letech podle diagnostiky BASF (% vzorků)

Společnost BASF se snaží neustále vyvíjet nejenom nové účinné látky, ale i nové způsoby jejich použití. Jedním z inovativních produktů, který představuje nový způsob ochrany rostlin je nepostřikový fungicidSYSTIVA®. Tento přípravek se přidává ke klasickému mořidlu, a dokáže proto ochránit rostlinu proti patogenům od začátku jejího vývoje. Kromě toho působí na rostliny stimulačně, podporuje tvorbu kořenů i nadzemní hmoty. Rostliny jsou celkově v lepší kondici a dokáží lépe odolávat nepříznivým podmínkám. PřípravekSYSTIVA®se již jednoznačně osvědčil při použití v jarních ječmenech. Opakovaně se v praxi potvrdilo, že tento přípravek dokáže udržet porosty jarního ječmene zdravé až do fáze praporcového listu, a tím ušetřit minimálně jednu aplikaci fungicidu. Rovněž pěstitelé ozimého ječmene, kteří si tento produkt vyzkoušeli, mohou potvrdit, že účinek je jasně patrný i na jaře po obnovení vegetace, během odnožování a minimálně v první polovině sloupkování, přestože doba mezi namořením a jarní sezónou houbových chorob je u ozimého ječmene mnohem delší než u ječmene jarního.

V případě použití přípravku SYSTIVA® při ochraně ozimé pšenice je situace složitější v tom, že účinnost ošetření není tak zřetelně viditelná jako u ječmenů. Bylo proto nutné založit více pokusů, aby se potvrdily a zdokumentovaly přínosy této aplikace a otestovala účinnost při různých dávkách. Po několikakaletém zkoušení máme dostatek výsledků, které dokazují funkčnost této technologie. Prokázala se účinnost nejenom na choroby kořenů, ale také například na stéblolam a listové choroby.

Dalším benefitem je podpora růstu rostlin. Výsledky pokusů prokazují zvýšení hmotnosti kořenů i nadzemní hmoty a větší počet odnoží.

Doporučení: Přípravek SYSTIVA® se přidává k běžnému mořidlu proti snětím. Lze použít např. KINTO® DUO nebo PREMIS® RED.

Doporučená dávka u ozimých a jarních ječmenů – 0,75 l/t osiva

Doporučená dávka u ozimé pšenice 1 – 1,5 l/t osiva

Nezvyšujte výsevní množství, při včasném termínu sejte spodní doporučené rozmezí výsevku. Šetříte náklady na osivo i moření.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.