Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Ochrana ozimých obilnin proti plevelům v podzimním období

Minulý týden byly optimální podmínky pro setí ozimých obilnin a po současných deštích tyto porosty velmi brzy vzejdou. Z toho důvodu je vhodné provést herbicidní ochranu již na podzim, protože společně s pěstovanou plodinou vzejdou také plevele. Ošetření v tomto termínu má mnoho výhod:

 • Vyloučení konkurence plevelů již na začátku vegetačního období
 • Velmi dobrá účinnost na problematické plevele spodního patra (violky, rozrazily,…), které mohou způsobit značné výnosové ztráty a jejich likvidace je v jarním období obtížnější
 • Aplikace na podzim je méně závislá na povětrnostních podmínkách, půdní herbicidy jsou mnohem méně citlivé na počasí než přípravky účinkující přes list
 • Snížení pracovní špičky v jarním období
 • Pokročilá fáze plevelů na jaře je spojena s nižší účinností herbicidních přípravků
 • Herbicidy používané na jaře mají menší selektivitu k pěstované plodině a v kombinaci s dalšími přípravky na ochranu rostlin nebo různými stimulátory a hnojivy mohou způsobit stres

Všechny uvedené výhody splňuje přípravek CHOCKER®

Dávka 0,5 l/ha, optimálně ve fázi 1 – 3 listů obilniny - kontroluje kompletní spektrum plevelů, včetně rezistentní chundelky. Po předplodině řepce je při vyšším výskytu výdrolu vhodné přidat 5 – 7g přípravku Glean.

Dávka 0,35 l/ha – ekonomická varianta, na pozemcích bez výskytu svízele, kratší reziduální účinek, vhodné je přidání 5 – 7 g přípravku Glean.

Cena přípravku CHOCKER® - 1950 Kč/l * (v letošním roce o 3% levnější než v roce 2016)

Při výskytu přenašečů viróz je možné kombinovat s přípravkem VAZTAK® ACTIVE v dávce 0,2 l/ha.

(*Ceník Agrofert 2017)

Charakteristika přípravku CHOCKER®

 Registrace do všech ozimých obilnin

 Kontaktní a reziduální půdní účinnost

 Reziduální působení v půdě: diflufenican po dobu 6 měsíců, flufenacet po dobu 2-3 měsíců

 Vysoce selektivní k ošetřované plodině

 Bez omezení pro následné plodiny

 Žádná významná omezení aplikace

 Lze použít v OP II. stupně podzemní a povrchové vody

 Lze použít na svažitých pozemcích, a to i bez vegetačních pásů

 Při použití 90 % nízkoúletových trysek pouze 4 m od povrchové vody

Petr Popelka

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.