Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Ošetření kukuřice proti plevelům

Tento týden v naší oblasti začalo setí kukuřice. Dešťové srážky se nám zatím úspěšně vyhýbají, což komplikuje rozhodnutí, jaký typ přípravku použít k ošetření proti plevelům, protože při nedostatku vody nefungují spolehlivě preemergentní herbicidy. Ty však jsou ke kukuřici nejšetrnější a vyloučí konkurenci plevelů už na počátku vývoje. Na druhou stranu použití klasických postemergentních přípravků přináší jiná rizika. Ve fázi vhodné k aplikaci může být porost už silně zaplevelený a tím omezený ve vývoji. Také mají horší selektivitu, přededevším pokud se z organizačních důvodů nestihne ošetřit v doporučené fázi. Je proto potřeba zvážit všechna pro a proti. Jednou z možností je udělat preemergentní ošetření a v případě nedostatečné účinnosti provést opravu. Přináší to sice zvýšené náklady, ty však budou kompenzovány tím, že preemergentní přípravek výrazně sníží zaplevelení, a tím umožní kukuřici zdárný vývoj. Při opravě potom řešíme pouze konkrétní vzešlé plevele a většinou na jejich likvidaci stačí použít cenově dostupnější produkt. Další možností je ošetření v době, kdy je většina plevelů v časných růstových fázích a jejich škodlivost je ještě malá. V této situaci se nabízí jako vysoce účinné a spolehlivé řešení časně postemergentní aplikace přípravků, které účinkují jednak přes listy plevelů, ale také mají půdní reziduální účinnost. Přípravek tohoto typu se aplikuje v časné fázi vývoje plevelů (při cca 2 – 3 pravých listech kukuřice), kdy ještě nestačily odebrat kukuřici cennou vodu a živiny. Touto aplikací spolehlivě zlikvidujeme první vlnu plevelů, která bývá nejsilnější a půdní složka přípravku zabrání vzcházení dalších. Flexibilitou v použití z hlediska doby aplikace se vyznačuje přípravek AKRIS, který hubí kompletní plevelné spektrum a lze jej použít k preemergentnímu i časně postemergentnímu ošetření. Ve srovnání s konkurenčními přípravky se vyznačuje spolehlivějším účinkem za sucha.

Doporučení k aplikaci:

Preemergentně - AKRIS 3 l/ha, dávka vody 300 – 400 l/ha

Časně postemergentně - AKRIS 3 l/ha, plevele mohou být vzešlé, limitující je fáze trávovitých plevelů, max. 2 listy. Účinek se zvyšuje přidáním smáčedla (ne DASH HC!) a snížením dávky vody na max. 200 – 250 l/ha.

Postemergentně - AKRIS 2 l/ha + partner (např. SLALOM). Při aplikaci na větší plevele je nutné přidat partnera, který účinkuje přes listy plevelů.

SLALOM je přípravek který má kombinovaný účinek přes půdu i přes list, účinkuje na trávovité a dvouděložné plevele v raných růstových fázích. Aplikace se řídí růstovou fází plevelů - kontroluje ježatku kuří nohu do fáze 3 listů a dvouděložné plevele do fáze 5-6 pravých listů. Spolehlivost se zvyšuje přidáním smáčedla (Trend, Mero, Break Thru, Šaman)

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.