Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Ozimé obilniny

Po chladnějším a deštivějším období došlo v těchto dnech k výraznému oteplení

Velké rozdíly jsou ve vývoji jednotlivých porostů a také v množství srážek v jednotlivých oblastech. V chladnější oblasti jsou některé rostliny zatím ještě ve fázi sloupkování, v teplejší některé odrůdy začínají metat. Na spodních listech je možné pozorovat výskyt braničnatky pšeničné a padlí travního. Na některých místech si můžeme všimnout výrazného žloutnutí spodních listů, což může být reakce na aplikace přípravků při nepříznivých podmínkách (chlad), přísušek, nebo zhoršený zdravotní stav. Musíme mít na paměti, že infekce nejdříve probíhá skrytě, jakmile jsou příznaky vidět na listech, je již v pokročilém stádiu. Především na pozemcích, kde zatím nebylo provedeno žádné ošetření, nebo pouze proti chorobám pat stébel, bude potřeba v nejbližší době zvážit ošetření proti listovým chorobám. Výběr přípravku by se měl řídit především zdravotním stavem a také podle kondice rostlin. Aplikovaný fungicid by měl mít spolehlivou účinnost především na braničnatky a rzi, které se nevyplatí podceňovat. Nadějné porosty v časnějších fázích vývoje je lépe ošetřit přípravkem, který dokáže zabránit infekci delší dobu, tj. s účinnou látkou ze skupiny strobilurinů nebo SDHI. Z nabídky BASF k nim patří ADEXAR PLUS a OPERA TOP.

ADEXAR® PLUS 1,25 – 1,5 l/ha [ fluxapyroxad + epoxiconazol + pyraclostrobin ]

(choroby pat stébel, padlí travní, rzi, rhynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost, ramulariová skvrnitost, braničnatka pšeničná a plevová, helmintosporium, nespecifické skvrnitosti)

Vyznačuje se velmi dlouhou dobou účinku na listové choroby a stéblolam. Uplatnění najde především v časnějších fázích vývoje obilnin. Benefitem je zvýšená odolnost proti stresovým podmínkám, lepší využití vody a živin (AgCelence efekt).

Cena ošetření 1353 - 1623 Kč/ha * (1285 – 1542Kč/ha * - při využití akce Adexar Plus 100 l + 5 l Priaxor)

OPERA® TOP 1,2 – 1,5 l/ha [ epoxiconazol + pyraclostrobin ]

(padlí travní preventivně, rez plevová, pšeničná, travní a ječná, rhynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost, braničnatka pšeničná a plevová, DTR, nespecifické skvrnitosti)

Opera Top má dlouhodobý a spolehlivý účinek na braničnatky, rzi a DTR. Porosty ošetřené tímto přípravkem dávají vyšší výnosy také díky fyziologickému efektu (AgCelence efekt). Ve srovnání s ostatními strobiluriny má vynikající poměr ceny a účinku. Výhodou je rovněž velmi dobrý profil z hlediska legislativního – nemá omezení v pásmech ochrany vod a z hlediska ochrany necílových organismů.

V případě, že se v porostu vyskytuje ve vyšší míře padlí, můžete použít osvědčenou kombinaci:

OPERA® TOP1 l/ha + TANGO® SUPER 0,5 l/ha [ epoxiconazol + fenpropimorf + pyraclostrobin ]

(padlí travní i kurativně, rez plevová, pšeničná, travní a ječná, rhynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost, braničnatka pšeničná a plevová, DTR, nespecifické skvrnitosti)

Touto kombinací získáme kurativní účinek na padlí, silnější účinek na listové skvrnitosti a rzi a o něco nižší green efekt, takže ošetřovat můžeme i později, na začátku metání.

Cena ošetření 916 – 1145 Kč/ha !!! * (1171 Kč/ha * - kombinace Opera Top a Tango Super)

Porosty, které se v současnosti nachází ve fázi praporcového listu nebo na začátku metání, bude v mnoha případech dostačující ošetřit klasickými fungicidy. Aplikace těchto přípravků bude dostačující i na porosty ve špatné kondici, u kterých není záruka dobrého výnosu. Pokud potřebujeme ochranu proti padlí, braničnatkám a rzem, tak tento problém spolehlivě vyřeší TANGO SUPER. Na pozemcích, kde byla jako předplodina obilnina nebo kukuřice, a je zvýšené nebezpečí infekce fuzariózami, bude vhodnější použít letošní novinku přípravek TOCATA SUPER.

TANGO® SUPER 1 l/ha [ epoxiconazol + fenpropimorf ]

(padlí travní i kurativně, rzi, rhynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost, braničnatka pšeničná a plevová)

Najde uplatnění především tam, kde je nižší intenzita, odolné odrůdy nebo kde potřebujete udržet náklady v rozumných mezích. Je velmi vhodné do kombinací s dalšími fungicidy. Výhodou je kurativní účinek na padlí. Levný systém dvojího ošetření je sled Tango Super 1 l/ha ve fázi metání + Osiris 1,5 l/ha ve fázi kvetení.

Cena ošetření 816 Kč/ha *

TOCATA® SUPER 1, 75 - 2 l/ha [ epoxiconazol + prochloraz ]

(Stéblolam, fuzariózy, plíseň sněžná, braničnatky, hnědá a rynchosporiová skvrnitost, rzi a další choroby)

Jeho použití má velký význam v porostech, které byly založeny minimalizační technologií a předplodina byla obilnina nebo kukuřice. V těchto případech můžeme očekávat vyšší tlak fuzarióz, které se z posklizňových zbytků postupně šíří až do klasů. Tento přípravek významně snižuje napadení. Nová unikátní DC formulace umožňuje rychlý a spolehlivý průnik účinných látek do rostliny.

Cena ošetření 788 – 900 Kč/ha * (cena z balíčku TOCATA SUPER 40 l + CYCOCEL 20 l)

U porostů, kde hrozí nebezpečí polehnutí, je ještě poslední možnost použít regulátor růstu. Přípravek MEDAX® MAX má jako jediný na našem trhu registrované použití u ozimých obilnin až do fáze BBCH 49 ! Doporučená dávka 0,3 – 0,4 kg/ha.

*ceník Agrofert 2017

Petr Popelka

Foto: autor

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.