Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Podzimní ochrana řepky ozimé

V letošním roce se kvůli obavám ze sucha začaly řepky sít už začátkem srpna a poslední plochy byly dosety až začátkem září. Jsou proto velmi velké rozdíly v růstových fázích na jednotlivých pozemcích. Nejdříve seté jsou již ve fázi šesti pravých listů a byl již aplikován regulátor růstu, jiné nyní začínají vzcházet. Velká část porostů je nevyrovnaná, vzešla jenom část rostlin, které jsou ve fázích prvního až čtvrtého listu. Po víkendových deštích začínají vzcházet další rostliny a doplňovat řídké porosty. Z důvodu obav ze suchého počasí nebyla na mnoha pozemcích provedena ochrana proti dvouděložným plevelům. Nyní se situace zlepšila a je možno toto ošetření provést. Nabídka herbicidů, které je možno aplikovat na vzešlou řepku, je omezená a jejich účinnost především na brukvovité plevele je nižší. Nejspolehlivější v této kategorii je přípravek BUTISAN® COMPLETE, který díky účinné látce dimethenamid lépe kontroluje nejenom brukvovité plevele, ale také např. kakosty. Je vysoce selektivní k řepce ve všech fázích růstu, plevele by neměly být větší než ve stádiu děložních listů. Ve vyšších fázích plevelů je možno přidat partnera, např. Galera podzim. Podrobnější informace viz. info č. 13.

Dávkování

BUTISAN® COMPLETE 2,25 l/ha

BUTISAN® COMPLETE 1,8 - 2 l/ha + Galera podzim 0,15 – 0,3 l/ha (řepka min. 1 pravý list, plevele 3 – 4 listy)

Výdrol obilnin je nejvážnějším konkurentem vcházející řepky. Letos na většině pozemků vzchází velmi nerovnoměrně. V mnoha případech bude proto vhodné zvolit dělenou aplikaci. Kvůli vysoké konkurenční schopnosti je potřeba zasáhnou včas, ve fázi nejpozději 1 – 2 listů výdrolu. Z široké nabídky lze použít přípravek STRATOS® ULTRA + DASH® HC. Díky smáčedlu DASH® HC je účinek tohoto graminicidu rychlejší a spolehlivější i za podmínek nepříznivých pro růst výdrolu (sucho, chladno). Doporučená dávka 1 l/ha + 1 l/ha DASH® HC.

Letos zatím není velký tlak živočišných škůdců. Požerky od dřepčíků jsou pouze lokální. Tito škůdci se však mohou objevit i v pozdější době a po úživném žíru naklást vajíčka a z nich vylíhlé larvy se potom zavrtávají do srdíček a kořenového krčku. Tato poškození jsou pak vstupními bránami pro houbové choroby. Na podzim se mohou objevit ještě další škůdci. V loňském roce jsme zaznamenali vážná poškození způsobená mšicemi, květilkou a lokálně pilatkou. Porosty je proto nutné kontrolovat a v případě potřeby zasáhnout. Proti těmto škůdcům spolehlivě účinkuje přípravek VAZTAK® ACTIVE v dávce 0,2 l/ha (registrace pouze na pilatku). Tento přípravek působí jako kontaktní a požerový jed.

Pro zdárný růst a vývoj ozimé řepky je důležité provést kvalitní podzimní morforegulaci spojenou s fungicidní ochranou proti houbovým chorobám.

Tímto opatřením zajistíme vytvoření silného kořenového krčku, podpoříme založení pupenů výnosotvorných bočních větví a zesílíme tvorbu kořenového systému. Tím se nejen zvýší odolnost proti vymrzání, ale přispějeme rovněž k dosažení optimálního habitu rostlin, které dokáží lépe odolávat stresům a mají potenciál dosáhnout vysokého výnosu. Společnost BASF pro tento účel nabízí dva přípravky: CARYX® – silný regulátor s fungicidním účinkem EFILOR® – silný fungicid s regulačním účinkem. S těmito přípravky můžeme řešit veškeré požadavky na morforegulaci a fungicidní účinek nebo využít vlastností obou. Letošní doporučení je složitější v tom, že se v naší oblasti nacházejí porosty v různých stádiích vývoje a také nerovnoměrně vzešlé. Pro zjednodušení je můžeme rozdělit do tří skupin:

1. Porosty s optimální hustotou, fáze 4 – 6 listů (zaseté začátkem srpna)

Bude nutné použít přípravek se silným regulačním účinkem. Kvůli prodloužení účinnosti je vhodná dělená aplikace. Vhodná kombinace je závislá na více faktorech (hybrid, fáze růstu, zdravotní stav, počasí…)

Příklady kombinací:

CARYX® 0,5 l/ha, za 10 – 14 dní CARYX® 0,5 l/ha (zdravý porost, optimální vývoj)

CARYX® 0,5 – 0,7 l/ha, následně EFILOR® 0,5 – 0,6 l/ha (intenzivně rostoucí porost, poškozený škůdci - riziko napadení chorobami)

 
porost řepky na podzim

2. Porosty řídké, nevyrovnané, rostliny 1 – 3 listy + vzcházející (většinou seté v polovině srpna)

Pokud jsou velké rozdíly mezi fázemi rostlin, je vhodnější udělat dělenou aplikaci. Např.

CARYX® 0,5 l/ha, následně CARYX® 0,3 nebo EFILOR® 0,5

Pokud nejsou rozdíly velké, je možné počkat až většina rostlin bude ve fázi 4 – 6 listů a potom udělat jednorázovou aplikaci. Např.

CARYX® 0,7 – 1 l/ha (optimální regulace)

EFILOR® 0,6 – 0,7 l/ha (horší zdravotní stav, mírnější regulace)

CARYX® 0,5 + EFILOR® 0,3 l/ha (vyzkoušená kombinace která spojuje výhody obou přípravků)

 
nevyrovnaný porost řepky ozimé

3. Porosty rovnoměrné, stádium vzcházení až 2 pravé listy (seté konec srpna)

U těchto porostů bude dostačující jedna aplikace, optimálně ve fázi 4 – 6 listů, dávkování bude záležet na termínu aplikace a stavu porostu (příklady kombinací viz. výše).

Petr Popelka

foto: autor

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.