Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Regulace růstu řepky ozimé na podzim

Po suchém průběhu srpna se v září konečně dostavily dešťové srážky. Na pozemcích, kde rostliny špatně vzešly, se v mezerách objevují nově vzcházející. Tyto porosty tak jsou značně nevyrovnané. U nejdříve vzešlých rostlin by bylo již potřebné zregulovat jejich růst. Současné počasí však nedovoluje provést zásah. Z toho vyplývá, že v době aplikace mohou být tyto rostliny v pokročilých stádiích, což bude vyžadovat použití spolehlivého regulátoru. Dlouholeté pokusy i praktické zkušenosti dokazují, že nejlepší regulační efekt má přípravek CARYX®. Velmi často se setkáváme s obavou, že tento přípravek může brzdit malé řepky, u kterých naopak potřebujeme rychlý růst.

Abychom našli odpověď na tuto otázku, nechali jsme založit pokus na stanici VURV v Hněvčevsi. V různých fázích vývoje byl aplikován přípravek CARYX® a zjišťoval se jeho regulační účinek na rostliny.

Pokusné parcelky na stanici VURV v Hněvčevsi, foto 10. října 2012:

V letošním roce se kvůli obavám ze sucha začaly řepky sít už začátkem srpna a poslední plochy byly dosety až začátkem září. Jsou proto velmi velké rozdíly v růstových fázích na jednotlivých pozemcích. Nejdříve seté jsou již ve fázi šesti pravých listů a byl již aplikován regulátor růstu, jiné nyní začínají vzcházet. Velká část porostů je nevyrovnaná, vzešla jenom část rostlin, které jsou ve fázích prvního až čtvrtého listu. Po víkendových deštích začínají vzcházet další rostliny a doplňovat řídké porosty. Z důvodu obav ze suchého počasí nebyla na mnoha pozemcích provedena ochrana proti dvouděložným plevelům. Nyní se situace zlepšila a je možno toto ošetření provést. Nabídka herbicidů, které je možno aplikovat na vzešlou řepku, je omezená a jejich účinnost především na brukvovité plevele je nižší. Nejspolehlivější v této kategorii je přípravek BUTISAN® COMPLETE, který díky účinné látce dimethenamid lépe kontroluje nejenom brukvovité plevele, ale také např. kakosty. Je vysoce selektivní k řepce ve všech fázích růstu, plevele by neměly být větší než ve stádiu děložních listů. Ve vyšších fázích plevelů je možno přidat partnera, např. Galera podzim. Podrobnější informace viz. info č. 13.

Přípravek CARYX® v dávce 1 l/ha byl aplikován ve třech termínech na různá stádia růstu řepky, ve fázi děložních listů (BBCH 10), ve fázi 2 pravých (BBCH 12) a 5 pravých listů (BBCH 15). Z fotografie je patrné, že při aplikaci ve fázi děložních listů byl minimální vliv na růst rostlin. Největší regulační efekt byl dosažen ve fázi 5 pravých listů.

Z toho je zřejmé, že CARYX® malé řepky NEBRZDÍ, ale působí především na rostliny ve vyšších vývojových fázích. Malé řepky je následně ve vývoji doženou a porost se sjednotí.

Doporučené dávkování přípravku CARYX®: 0,7 – 1 l/ha ve fázi 3 – 6 pravých listů

Dávkování a termín aplikace se bude řídit především podle vývoje porostů. Vyšší dávku je nutno použít v těchto případech:

• Intenzivně rostoucí hybridy

• Vyšší tlak houbových chorob (vyšší zastoupení olejnin v osevním postupu)

• Aplikace přípravku v pozdější růstové fázi (6 a více listů)

V poslední době se hodně mluví o problematice houbových chorob na podzim. Nyní je jejich výskyt minimální, ale zvýšené riziko může být na některých lokalitách např. z důvodu vysokého zastoupení olejnin v osevním postupu nebo poškození rostlin škůdci. Tato poranění jsou vstupní branou pro infekci. Pokud potřebujete silný fungicidní účinek je možno použít přípravek EFILOR®. Obsahuje dvě účinné látky - metconazole a boscalid. Pro představu – obsahuje stejné množství účinné látky metconazole jako přípravek Caramba, který se také používá k regulaci. Navíc v dávce 0,75 l/ha je stejné množství účinné látky boscalid jako v při dávce 0,5 l/ha přípravku Pictor. Regulační účinek by se dal vyjádřit touto rovnicí: 0,7 l/ha Efiloru = 0,7 l/ha Caramby = 0,7 l/ha přípravku s obsahem 250 g/l tebuconazolu. Z toho vyplývá, že tento přípravek má velmi dobrý a spolehlivý regulační účinek spojený se silným fungicidním efektem.

Doporučené dávkování přípravku EFILOR® : 0,6 – 0,7 l/ha

Pokud bychom chtěli spojit přednosti tohoto přípravku a zároveň docílit spolehlivého regulačního efektu, v loňském roce nám v pokusech i na provozních plochách vycházela velmi zajímavě kombinace CARYX a EFILOR v dávkách 0,4 + 0,4 l/ha. Tato kombinace spojuje přednosti obou přípravků a má velmi dobrý poměr cena vs. regulační a fungicidní účinek.

Co aplikace přípravků CARYX® nebo EFILOR® pěstiteli zajistí?

■ optimální podporu tvorby kořenového systému, který zaručí lepší příjem vody, živin a odolnost vůči suchu a jiným stresovým faktorům

■ formování mohutného kořenového krčku a utváření přisedlého charakteru rostlin

■ zajištění podpory tvorby bočních pupenů, které jsou zárodkem budoucích výnosotvorných větví

■ ovlivnění fytohormonů v rostlině, čímž dochází ke zpevňování buněčných stěn a zpomalení prodlužovacího růstu

■ zabránění přerůstání rostlin a tím lepší příprava na přezimování

■ zvýšení ukládání energie ve formě cukrů a bílkovin, které jsou základními stavebními kameny výnosotvorných prvků

■ preventivní a kurativní působení proti širokému spektru houbových chorob (především proti fomové hnilobě)

Petr Popelka

foto: Libor Svatoň

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.