Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Spolehlivá ochrana řepky proti plevelům

Založení porostů řepky je klíčovým momentem, který má zásadní vliv na úspěšný růst a vývoj této plodiny po celou dobu vegetace. Pokud v podzimním období narostou silné a zdravé rostliny s bohatým kořenovým systémem, můžeme předpokládat, že takový porost dokáže maximálně využít vodu a živiny z půdy a odolávat stresovým faktorům. Oproti loňskému roku se půda lépe zpracovává, proto by neměl být problém kvalitně připravit a zasít. K dobrému založení porostu neoddělitelně patří chemická ochrana, u řepky na začátku vegetace především proti dvouděložným plevelům, výdrolu a škůdcům. Po zkušenosti z loňského roku mohou představovat velké riziko živočišní škůdci, v období vzcházení především dřepčíci. V současné době můžeme na některých polích s výdrolem řepky pozorovat rostliny poškozené žírem těchto brouků. Pokud tyto pozemky sousedí s plochami, kde budeme letos sít řepku, je nebezpečí poškození vzcházejících rostlin velmi vysoké. Tyto lokality se budou muset pečlivě hlídat a v případě potřeby neodkladně použít insekticidní přípravek. Dalším důležitým opatřením je ochrana proti plevelům. Při rozhodování o volbě přípravku hraje roli především zastoupení plevelů na daném pozemku (zejména problematických druhů) a vláhové podmínky. V některých lokalitách je zásadní omezení aplikace z hlediska ochrany vod. Podle doby použití jsou k dispozici tři systémy:

Preemergentní – vhodné především na silně zaplevelená pole, nehodí se na pozemky se špatně provedenou předseťovou přípravou a na lehké půdy, kde je vyšší riziko proplavení účinných látek při vyšších srážkách a následného poškození porostu. Aplikace se provádí „naslepo“, při špatném vzejití nebo poškození porostu škůdci a následné likvidaci zbytečně vynaložíme finanční prostředky.

Časně postemergentní – provádí se v době, kdy je řepka vzešlá. V tomto případě je sníženo riziko, že investujeme zbytečně. Při pozdnější aplikaci na větší plevele může být snížená účinnost.

Postemergentní – nejmenší riziko, že investujeme zbytečně. Tento systém vyžaduje správné načasovaní a také dávkování přípravků.

poškození dřepčíky
žír dřepčíků na řepce ozimé
přehled podzimních herbicidů do řepky

BUTISAN DUO + Clomate Pack

(dávka 2,25 + 0,15 l/ha)

Tato preemergentní kombinace oproti konkurenčním přípravkům vyniká především lepší účinností na brukvovité plevele a kakosty!

Je ji možno použít na pozemky s těžší půdou a s kvalitní předseťovou přípravou.

Nižší dávka clomazone – menší riziko poškození.

Spolehlivější účinek za sucha.

výskyt kakostů v řepkovém poli

BUTISAN COMPLETE

(dávka 2,25 l/ha)

Tento přípravek je možné použít jak preemergentně (v případě vhodných vláhových podmínek), tak časně postemergentně (bez ohledu na fázi řepky, plevele max. děložní listy až první pravý list), nebo postemergentně s partnerem ve fázi cca 2 pravých listů řepky a 3 – 4 listů plevelů *. Výborně účinkuje na nejdůležitější plevele (heřmánky, svízel), má velmi dobrou účinnost na brukvovité plevele (penízek, kokoška, úhorník) a také na kakost, který se v poslední době hodně rozšiřuje.

Hlavní přednosti Z toho plynoucí výhody
• Tři účinné látky  Vysoká spolehlivost na široké spektrum plevelů
• Nová inovativní formulace
• Dobře rozpustný ve vodě
• Vynikající pohyblivost v půdě
• Snadné laterální a vertikální šíření
 Jistější účinek v suchých podmínkách
• Účinkuje přes půdu i přes listy plevelů
• Vysoká selektivita k řepce
 Široké aplikační okno, možno použít preemergentně nebo postemergentně

* Dle našich zkušeností se osvědčila kombinace BUTISAN COMPLETE 1,8 – 2 l/ha + Galera podzim 0,15 – 0,3 l/ha. Velmi dobře kontroluje veškeré problematické plevele. Dávky obou přípravků se řídí plevelným spektrem a vývojovou fází řepky a plevelů. Kvůli selektivitě nekombinujte s graminicidy nebo regulátory. V případě použití této kombinace doporučuji osobní konzultaci.

Petr Popelka, foto autor

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.