Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Morforegulace ozimé řepky

Letošní porosty řepky ozimé jsou velmi rozdílné. Můžeme objevit pozemky s rostlinami, které se už musely dvakrát regulovat a na druhé straně jsou na některých polích rostliny pouze ve fázi 1–2 pravých listů

Velké množství ploch je nevyrovnaných, nacházejí se zde rostliny ve značně rozdílných růstových fázích. V současné době se většina porostů dostává do stádia vhodného k morforegulaci (4-6 listů). Kvůli nedostatku srážek je vývoj u většiny porostů mírně opožděný a zdá se, že rostliny rostou pomalu. Pěstitelé si proto kladou otázky: Má vůbec smysl provádět regulaci? Co mi to přinese? Nezabrzdí se rostliny v růstu?

Občas se v této souvislosti používá termín „brzdění řepky“, ale ten není správný. Brzdit růst může počasí, méně selektivní herbicidy, rezidua v půdě, choroby a škůdci. Regulátory růstu, už podle názvu, rostliny v růstu nebrzdí, ale ovlivňují jejich hormonální procesy, omezují dlouživý růst a podporují růst kořenů a diferenciaci bočních pupenů.

řepka ozimá na podzim

Přínosy podzimní regulace

 • optimální podpora tvorby kořenového systému, která zaručí lepší příjem vody, živin a odolnost vůči suchu a jiným stresovým faktorům
 • formování mohutného kořenového krčku a utváření přisedlého charakteru rostlin
 • zajištění podpory tvorby bočních pupenů, které jsou zárodkem budoucích výnosotvorných větví
 • ovlivnění fytohormonů v rostlině, čímž dochází ke zpevňování buněčných stěn a zpomalení prodlužovacího růstu
 • zabránění přerůstání rostlin a tím lepší příprava na přezimování
 • zvýšení ukládání energie ve formě cukrů a bílkovin, které jsou základními stavebními kameny výnosotvorných prvků
 • preventivní a kurativní působení proti širokému spektru houbových chorob (především proti fomové hnilobě)

Optimální kondice

Pro dosažení optimální kondice rostlin společnost BASF vyvinula speciální přípravek CARYX®. Obsahuje dvě účinné látky – metconazole s rychlým a silným účinkem a mepiquat chloride s účinkem pozvolnějším a dlouhodobějším. Oproti ostatním produktům vyniká především spolehlivým regulačním efektem a velkou výhodou je dlouhodobé působení, porosty nemají tendenci přerůstat. Poměrně často se diskutuje otázka, zda CARYX® nemůže negativně ovlivnit vývoj malých rostlin. Tuto obavu většinou šíří konkurence, ale není oprávněná. Z mnoha pokusů i z praktických zkušeností vyplývá, že tento přípravek nezpomaluje jejich růst. Rostliny s větší listovou plochou přijmou více postřikové jíchy a tím jsou regulovány více než rostliny malé, a tím se porost postupně sjednotí.

Na některých pozemcích může být vyšší riziko napadení houbovými chorobami. Nyní je jejich výskyt minimální, ale na některých lokalitách můžeme předpokládat jejich vyšší tlak, např. z důvodu vysokého zastoupení olejnin v osevním postupu nebo poškození rostlin škůdci. Tato poranění jsou vstupní bránou pro infekci. Pokud potřebujete silný fungicidní účinek je možno použít přípravek EFILOR®. Obsahuje dvě účinné látky - metconazole a boscalid. Pro představu – obsahuje stejné množství účinné látky metconazole jako přípravek Caramba, který se také používá k regulaci. Navíc v dávce 0,75 l/ha je stejné množství účinné látky boscalid jako v při dávce 0,5 l/ha přípravku Pictor. Regulační účinek by se dal vyjádřit touto rovnicí: 0,7 l/ha Efiloru = 0,7 l/ha Caramby = 0,7 l/ha přípravku s obsahem 250 g/l tebuconazolu. Z toho vyplývá, že tento přípravek má velmi dobrý a spolehlivý regulační účinek spojený se silným fungicidním efektem

Doporučení k aplikaci

1. Porosty vyrovnané, fáze 3 – 6 listů řepky

CARYX® 0,7 l/ha – 1 l/ha - dávka je závislá na více faktorech (typ hybridu, fáze růstu, zdravotní stav, počasí…) EFILOR® 0,6 – 0,7 l/ha – při zhoršeném zdravotním stavu CARYX® + EFILOR® v dávkách 0,5 + 0,3 l/ha - tato kombinace spojuje přednosti obou přípravků a má velmi dobrý poměr cena vs. regulační a fungicidní účinek

2. Porosty nevyrovnané, fáze 1 – 8 listů

Vhodnější je použití dělené dávky: CARYX® 0,5 l/ha, za 10 – 14 dní CARYX® 0,3 - 0,5 l/ha (zdravý porost) CARYX® 0,5 l/ha, následně EFILOR® 0,5 – 0,6 l/ha (vyšší riziko napadení chorobami)

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.