Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Ochrana obilnin v podzimním období

Setí ozimých obilnin je nyní v plném proudu a již teď přemýšlíme o herbicidní ochraně

Zvolit si můžeme mezi dvěma modely, podzimním a jarním. Trendem posledních let je příklon spíše k podzimnímu ošetření, které má mnoho výhod.

Nabídka přípravků pro podzimní ošetření je široká a neustále se objevují další produkty. Společnost BASF nabízí pro tuto sezónu dva přípravky - Chocker® a letošní novinku Pontos®.

Charakteristika přípravku Chocker®

 • Kontroluje kompletní spektrum plevelů, včetně rezistentní chundelky a plevelů spodního patra (violky, rozrazily…), slabší účinnost na výdrol řepky
 • Registrace do všech ozimých obilnin, vysoká selektivita
 • Kontaktní a reziduální půdní účinnost (diflufenican 6 měsíců, flufenacet 2-3 měsíce)
 • Nejlepší účinnost na klíčící, vzcházející a časně vzešlé plevele
 • Výrazně synergický efekt v kombinacích
 • Dávka 0,5 l/ha, optimálně ve fázi 1–3 listů obilniny
 • Bez omezení pro následné plodiny
 • Bez omezení v pásmech ochrany vod a na svazích
 • Cena 985 Kč/ha*

Charakteristika přípravku Pontos®

 • NOVINKA letošního roku s novou účinnou látkou pikonalifen
 • Kontroluje široké spektrum plevelů, včetně rezistentní chundelky, velmi vysoká účinnost na plevele spodního patra (violky, rozrazily…), dobrá účinnost na výdrol řepky, včetně Clearfield®, slabší na heřmánkovité, svízel a vlčí mák. Doporučuje se proto přidat partnera (např. Glean 7 – 10g, Husar 100g)
 • Registrace do všech ozimých obilnin
 • Krátká reziduální půdní účinnost (pikonalifen 1 měsíc, flufenacet 2-3 měsíce) – bez omezení pro následné plodiny
 • Výrazně synergický efekt v kombinacích
 • Dávka 0,5 l/ha postemergentně, optimálně ve fázi 2–5 listů obilniny, na vzešlé plevele
 • Vyloučen v pásmech ochrany povrchových vod a na svazích
 • Velmi příznivá cena 750 Kč/ha*

Pro který přípravek se proto rozhodnout?

Pokud se pozemek nachází v OP povrchových vod nebo na svahu je nutné zvolit přípravek Chocker®. Pokud omezení nemáte, doporučuji si vyzkoušet přípravek Pontos®, který je za velmi příznivou cenu. Svoje uplatnění najde především na polích silněji zaplevelených violkami a rozrazily, nebo s výskytem chundelky metlice rezistentní k sulfonylmočovinám.

AKCE! za každých nakoupených 50 l přípravku Chocker® můžete získat 5 l přípravku Pontos®! To znamená možnost ošetřit 10 % plochy zdarma a zároveň si ve svých podmínkách vyzkoušet nový herbicid.

Abychom vám mohli tento bonus doručit včas, pro přihlášení do akce mi stačí pouze zavolat nebo napsat, kolik přípravku Chocker® objednáte a já zařídím dodání přípravku Pontos®. V této fázi nepotřebuji mít doloženou fakturu ani dodací list.

Současné suché a teplé počasí podporuje rozvoj populací různých škůdců

Mezi nimi i přenašečů virových zakrslostí obilnin. Ty patří k nejzávažnějším onemocněním, které mohou obilniny postihnout. I při malém napadení dokážou tyto choroby způsobit velké hospodářské ztráty, při větším až úplnou likvidaci porostu. Proti virózám je možná jenom nepřímá ochrana, která spočívá v potlačení přenašečů ničením zdrojů infekce, tzn. výdrolu obilnin mechanicky či chemicky. Dále je možné posunout termín výsevu na pozdější dobu, aby porosty vzcházely v období nižších teplot, a tím za nižší letové aktivity přenašečů.

Riziko

Toto opatření ovšem nese riziko, že rostliny nestihnou do nástupu zimy řádně zakořenit a odnožit, a tím budou hůře odolávat stresům v jarním období. K základním opatřením patří likvidace přenašečů insekticidními přípravky. Důležité je udělat tuto aplikaci včas, na začátku vývoje obilniny (ve fázi 1–3 listů), kdy jsou rostliny nejzranitelnější. V této době je malá listová pokryvnost a nevyplatí se aplikovat drahé přípravky s delším reziduálním působením. Dle našich zkušeností dostačuje v této době klasický pyrethroid. Společnost BASF v tomto segmentu nabízí přípravek Vaztak® Active v dávce 0,2 l/ha. Velmi výhodná je kombinace s herbicidy Chocker® nebo Pontos®, které se používají ve stejné fázi vývoje obilniny.

Petr Popelka

Foto: autor

* Ceník Agrofert 2018 – podzimní dodatek

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.