Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Ochrana ozimých obilnin v jarním období

Letošní jaro přichází velmi pomalu, mrazy v minulých týdnech poškodily porosty ozimých plodin. Je proto nutné nechat rostliny zregenerovat, proto nedoporučuji v současné době aplikovat přípravky na ochranu proti škodlivým činitelům. Rovněž listová výživa nebo stimulátory růstu by oslabené porosty mohly spíš poškodit, než jim pomoci. Pouze v případě signalizace je možné provést ošetření insekticidem proti krytonoscům v řepce.

Po regeneraci porostů ozimých obilnin, které nebyly v podzimním období ošetřeny proti plevelům, je potřeba ošetřit herbicidem ještě před zapojením porostu. Především u časně setých pozemků jsou plevele velkou konkurencí. Při výběru vhodného přípravku není důležitá jenom spolehlivá a rychlá účinnost na plevele nebo cena, ale také další faktory. K nejdůležitějším patří aplikační omezení vzhledem k ochraně vodních zdrojů a necílových organizmů. Trochu podceňovaný je další velmi důležitý parametr a to je délka perzistence účinných látek v půdě a tím nebezpečí poškození následných plodin, zejména řepky nebo meziplodin. K dalším významným vlastnostem patří také selektivita k plodině, možnost míchání s dalšími přípravky na ochranu rostlin nebo hnojivy, široké aplikační okno, bezpečné použití v blízkosti vinic a další. Všechny tyto požadavky splňují přípravky ATAMAN® a BIATHLON® 4D.

Na pozemcích s výskytem chundelky

v porostech ozimé pšenice, žita, triticale (NE ječmen!!!) lze použít komplexní přípravek ATAMAN®

Hlavní přednosti přípravku ATAMAN®

• Hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů, chundelku metlici a oves hluchý

• Vysoce selektivní, možno použít do fáze BBCH 32

• Funguje i za nízkých teplot

• Odolný proti srážkám po aplikaci

• Nezanechává rezidua v půdě – bez rizika pro následné plodiny (řepku, meziplodiny)

• Bezpečný pro vinice

• Nemá omezení v ochranných pásmech vod a na svazích

Tento přípravek nelze použít v oblastech, kde se vyskytuje chundelka rezistentní vůči sulfonylmočovinám. V tomto případě lze použít ověřenou kombinaci:

BIATHLON 4D 50 g/ha + AXIAL PLUS 0,6 l/ha

Tato kombinace likviduje kompletní spektrum plevelů.

Na pozemcích bez výskytu chundelky lze použít přípravek sólo BIATHLON® 4D.

Hlavní přednosti přípravku BIATHLON® 4D

• Hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů

• Vysoká selektivita, použití až do fáze BBCH 39

• Funguje od teploty 7 oC

• Odolný proti srážkám po aplikaci

• Mísitelný s fungicidy, regulátory (MEDAX MAX), graminicidy (Axial), listovými hnojivy, DAM

• Bezpečný pro vinice

• Příznivá cena

• Nezanechává rezidua – bez rizika pro následné plodiny

Dávkování:

50 g/ha + 0,5 l/ha DASH® HC

(V případě kombinace s DAM není smáčedlo potřebné)

*Ceník Agrofert 2018

Foto: autor Petr Popelka

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.