Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Ochrana ozimých plodin proti škodlivým činitelům

Řepka olejka

Klíčovým faktorem úspěšného pěstování řepky je kvalitní založení porostu. Pokud v podzimním období narostou silné a zdravé rostliny s bohatým kořenovým systémem, můžeme předpokládat, že takový porost dokáže maximálně využít vodu a živiny z půdy, lépe odolávat stresovým faktorům a dosáhnout vysokého výnosu. V posledních letech bývá nejsložitější začátek vývoje rostlin. Je to především z důvodu častého nedostatku srážek a následně tak obtížného vzcházení rostlin a také kvůli předpokládanému vysokému tlaku škůdců, především dřepčíků. Z uvedených důvodů musíme přizpůsobit technologii ochrany proti škodlivým činitelům, abychom zajistili co nejlepší podmínky k růstu. Základním opatřením na začátku vegetace je ochrana proti dvouděložným plevelům. Při volbě přípravku hraje roli především zastoupení plevelů na daném pozemku (zejména problematických druhů) a selektivita k řepce. V některých lokalitách je zásadní omezení aplikace z hlediska ochrany vod. Společnost BASF nabízí přípravky, které jsou nejenom vysoce účinné, ale vynikají i vyšší selektivitou proti konkurenčním řešením. Podle doby aplikace je můžeme rozdělit do tří kategorií:

apliakce preemergentní a postemergentní

NIMBUS® GOLD

(dávka 2 - 2,25 l/ha)

• Ready formulace 3 účinných látek (metazachlor, dimethenamid-P, clomazone).

• Spolehlivě funguje na pozemcích s výsokým tlakem plevelů.

• Oproti konkurenčním přípravkům vyniká především lepší účinností na brukvovité plevele, vlčí máky a kakosty!

• Vhodný především na pozemky s těžší půdou a s kvalitní předseťovou přípravou.

• Progresivní formulace snižuje riziko proplavení a následného vybělení řepky a zároveň zlepšuje účinnost za sucha.

BUTISAN® COMPLETE

(dávka 2,25 l/ha)

Tento přípravek je možné použít jak preemergentně (v případě příznivých vláhových podmínek), tak časně postemergentně (bez ohledu na fázi řepky, plevele max. děložní listy až první pravý list), nebo postemergentně s partnerem ve fázi cca 2 pravých listů řepky a 3 – 4 listů plevelů *. Výborně účinkuje na nejdůležitější plevele (heřmánky, svízel), má velmi dobrou účinnost na brukvovité plevele (penízek, kokoška, úhorník) a také na kakost, který se v poslední době hodně rozšiřuje.

benefity Butisan Complete

poznámka

* Dle našich zkušeností se osvědčila kombinace BUTISAN® COMPLETE 1,7 – 2 l/ha + Galera podzim 0,15 – 0,2 l/ha. Velmi dobře kontroluje veškeré problematické plevele. Dávky obou přípravků se řídí plevelným spektrem a vývojovou fází řepky a plevelů. Kvůli selektivitě nekombinujte s graminicidy nebo regulátory. V případě použití této kombinace doporučuji osobní konzultaci.

STOMP® AQUA

(dávka 1-2 l/ha)

• Nová registrace

• Určený k hubení prliny rolní, účinkuje i na další problematické plevele – vlčí mák, pomněnku rolní, pilát lékařský, merlíky, rozrazily, hluchavky

• Použití:

o Preemergentně v dávce 1 l/ha, sólo nebo TM (NIMBUS® GOLD, BUTISAN® COMPLETE)

o Postemergentně od 6. listu řepky v dávce 2 l/ha (nekombinovat s jinými přípravky ani hnojivy)

Ozimé obilniny

Na letošních zimních konferencích jsme vám představili nové doporučení přípravku SYSTIVA® na ošetření osiva pšenice. Tento nepostřikový fungicid znají dobře pěstitelé ječmenů, u kterých se těší stále větší oblibě. Opakovaně se v praxi potvrdilo, že tento přípravek dokáže udržet porosty jarního ječmene zdravé až do fáze praporcového listu, a tím ušetřit minimálně jednu aplikaci fungicidu. Rovněž pěstitelé ozimého ječmene, kteří si tento produkt vyzkoušeli, mohou potvrdit, že účinek je jasně patrný i na jaře po obnovení vegetace, během odnožování a minimálně v první polovině sloupkování, přestože doba mezi namořením a jarní sezónou houbových chorob je u ozimého ječmene mnohem delší než u ječmene jarního.

Doporučená dávka u ozimých a jarních ječmenů – 0,75 l/t osiva

Doporučená dávka u ozimé pšenice 1 – 1,5 l/t osiva

benefity přípravku Systiva

Nejvyšší přínos přípravku SYSTIVA® se projeví u odrůd citlivých na choroby, na pozemcích kde se často střídají obilniny a kukuřice a při stresových podmínkách.

POZOR ! VÝRAZNÁ SLEVA!

Nová cena pro podzimní sezónu 4 545 Kč/l (Ceník AGROFERT podzim 2018), osivářské společnosti (např. ELITA) nabízí osivo namořené přípravkem SYSTIVA® za příplatek 4500 Kč/t (dávka 1,5 l/t), tzn. 810 Kč/ha při výsevku 180 kg/ha

Tento produkt v každém případě stojí za vyzkoušení, za příznivou cenu dosáhnete zdravých a vitálníh porostů od počátku vývoje.

Cukrovka

Tato plodina v současné době trpí nedostatkem srážek a extrémně vysokými teplotami. To má za následek oslabení těchto rostlin a zvýšení náchylnosti k chorobám, které za příhodných podmínek mohou masivně napadnout porosty. Cukrovka, která se bude vyorávat v pozdějším termínu se obvykle ošetřuje dvakrát. Na první ošetření, které již proběhlo, se obvykle používají stobilurinové přípravky. Na druhé většinou azoly. Vzhledem k letošní situaci budete hledat spolehlivé a přitom levné řešení. Tomu odpovídá přípravek TANGO® SUPER v dávce 1 l/ha. Učinkuje proti cerkosporióze i padlí. Cena ošetření je 833 Kč/ha (Ceník AGROFERT 2018).

POZOR AKCE ! Za nákup 60 l přípravku Tango Super v obdržíte navíc 5 l přípravku Tango Super. Více informací o akci ZDE (klikněte)

Petr Popelka, foto autor

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.