Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Podzimní ochrana řepky ozimé

Zakládání porostů řepky ozimé v letošním roce opět značně ovlivnil průběh počasí

Celý srpen byl provázený mimořádně vysokými teplotami a extrémním nedostatkem srážek. To výrazně ovlivnilo vzcházení a kondici rostlin. Porosty jsou většinou řídké a hodně nevyrovnané. Je předpoklad, že po víkendovém dešti dojde k dalšímu vzcházení rostlin. Na poli se tak budou nacházet rostliny v rozdílných vývojových fázích.

řepka v září

Z důvodu sucha velká část pozemků zatím nebyla ošetřena proti plevelům, aby nedošlo ke zbytečnému vynaložení nákladů, pokud by porost špatně vzešel a byl následně zlikvidován

Některé postemergentní přípravky se mohou používat až od 2. pravého listu řepky, což bude letos dosti složité. V situaci, kdy jsou na pozemku rostliny v různých stádiích vývoje a další ještě vzchází, je nutné počkat, až i nejmenší rostliny vyrostou do bezpečné fáze. Je tady však riziko, že mezitím plevele přerostou a účinek proti nim bude nedostatečný. Bylo by proto výhodnější použít přípravek, který je šetrný k řepce v jakékoliv růstové fázi. Uvedené podmínky splňuje přípravek BUTISAN® COMPLETE, který je účinný herbicid s vysokou selektivitou k řepce. Má široké aplikační okno, lze jej použít preemergentně po zasetí nebo časně postemergentně v jakékoli fázi řepky, limitující je pouze velikost plevelů, které by měly mít max. děložní listy (za příznivých podmínek mohou být i větší). Velmi vhodný je také k ošetření později setých pozemků, protože nebrzdí řepku v růstu, a tyto porosty mají šanci se optimálně vyvíjet během podzimního období. BUTISAN® COMPLETE je možné použít i postemergentně v TM s partnerem, např. Butisan Complete 1,7 – 2 l/ha + Galera Podzim 0,15 – 0,2 l/ha ve fázi od 2. pravého listu řepky. Nedoporučuji kombinovat s přípravkem Belkar, tuto kombinaci nemáme vyzkoušenou a podle našich informací může dojít k antagonismu a snížení účinnosti.

Doporučení k aplikaci:

Butisan Complete v dávce 2,25 l /ha – řepka může být v jakékoliv fázi vývoje, plevele do fáze max. děložních listů. Pokud se na pozemku nachází větší plevele, doporučuji přistoupit na dělenou aplikaci – Butisan Complete použít co nejdřive ve snížené dávce 1,7 – 2 l/ha a následně, až budou všechny rostliny řepky ve fázi min. 2 pravých listů, pozemek „dočistit“ např. přípravkem Galera podzim v dávce 0,2 l/ha. Butisan Complete je možno kombinovat s graminicidy nebo insekticidy.

Výdrol obilovin je nejvážnějším konkurentem vzcházející řepky

Na mnoha pozemcích, kde se prováděla minimalizační technologie, začal vzcházet dříve než řepka nebo zároveň s ní. Kvůli vysoké škodlivosti je potřeba zasáhnout co nejdříve, tj. už ve fázi nejpozději 1 – 2 listů výdrolu. Na některých místech ale můžeme očekávat vzejití další vlny, bude proto potřeba zásah opakovat. V tomto případě lze použít dělenou aplikaci graminicidu, první dávka by však neměla být nižší než 70% doporučené. Z široké nabídky lze použít přípravek STRATOS®ULTRA+ DASH®HC v doporučené dávce 1 + 1 l/ha (v této dávce hubí výdrol do začátku odnožování). Díky smáčedlu DASH®HC je účinek tohoto graminicidu rychlejší a také spolehlivější i za podmínek nepříznivých pro růst výdrolu (sucho, chladno).

řepka s výdrolem obilnin

Morforegulace

Po dešťových srážkách v uplynulých dnech je zřejmé, že morforegulace růstu bude potřebná i v letošním roce. Rozhodování o výběru přípravku a termínu aplikace v letošním roce komplikuje nevyrovnaný stav porostů. První možností je počkat na období, kdy se většina rostlin dostane do fáze 3 - 6 pravých listů, druhou možností je dělená aplikace, která je především vhodná u velmi nevyrovnaných pozemků. Společnost BASF pro tento účel nabízí dva přípravky: CARYX® – silný regulátor s fungicidním účinkem EFILOR® – silný fungicid s regulačním účinkem. S těmito přípravky můžeme řešit veškeré požadavky na morforegulaci a fungicidní účinek nebo využít vlastností obou. CARYX® - dávka 0,7 – 1 l/ha, v případě dělené aplikace 0,5 l/ha + 0,3 – 0,5 l/ha EFILOR® - dávka 0,7 l/ha nebo osvědčená kombinace CARYX® + EFILOR® 0,5 + 0,3 l/ha. V případě dělené aplikace je optimální kombinace CARYX® 0,5 l/ha (především regulace) a následně EFILOR® 0,3 - 0,5 l/ha (regulace + silný fungicidní účinek).

Často se setkávám s otázkou, zda CARYX, který je velmi silný regulátor, nezabrzdí v růstu malé rostlinky, u kterých naopak potřebujeme, aby co nejrychleji dohnaly vývojový skluz. Tato obava není oprávněná, neboť malé rostlinky příjmou méně přípravku než velké a porost se tím sjednotí.

účinek regulátoru Caryx

Petr Popelka

Foto autor a BASF

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.