Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Systém ochrany slunečnice proti plevelům

V této době, kdy se věnujete především dokončování evidencí, je rovněž vhodná doba na plánování osevu jarních plodin. Jednou z těchto plodin je slunečnice.

Tato plodina relativně dobře snáší sušší a teplejší počasí, proto se dobře hodí na jižní Moravu, kde jsou přísušky velmi časté. Problémem v těchto oblastech však je účinnost preemergentních herbicidů. Účinnost těchto přípravků závisí na půdní vlhkosti v době aplikace, při sušším průběhu počasí je nedostatečná. Dále také neřeší později vzcházející teplomilné plevele jako durman, lilek, mráčňák a také nehubí plevele vytrvalé, jako např. pcháč. Postemergentní opravy některými neregistrovanými přípravky vykazují různou míru fytotoxicity, proto se využívají především jako nouzové řešení. Z uvedených důvodů byly zavedeny speciální HT technologie, založené na toleranci hybridů k herbicidu. Společnost BASF vyvinula systém Clearfield®, který kombinuje hybridy slunečnice odolné vůči účinné látce imazamox a širokospektrální přípravek Pulsar® 40, který spolehlivě kontroluje většinu plevelů. Tato technologie je již poměrně známá a každý rok se její podíl zvyšuje. Před dvěma roky byl představen nový koncept s názvem Clearfield® Plus. Jedná se o vylepšení stávajícího systému a odstranění některých slabin. Můžeme tak nabídnout pěstitelům dokonalejší systém ochrany proti plevelům. Z dvouletých zkušeností se potvrdily přínosy této technologie:

1. Výnosnější hybridy s vyšším obsahem oleje

2. Spolehlivější účinek na problematické plevele (ježatka, merlíky)

3. Zvýšená tolerance hybridů slunečnice k herbicidu

4. Jednodušší likvidace výdrolu v následných plodinách

1. Výnosnější hybridy s vyšším obsahem oleje

Šlechtitelé implementují gen odolnosti vůči účinné látce imazamox (CLHA+) do svých nejlepších materiálů. Proto tyto hybridy dosahují špičkové výnosy a rovněž vysokou olejnatost.

2. Spolehlivější účinek na problematické plevele

Přípravek Pulsar® Plus obsahuje nová pokroková smáčedla, a proto je jeho účinek rychlejší a spolehlivější. Lépe kontroluje především plevele se silnou voskovou vrstvou (ježatka, bér, merlík…). Vyniká také rychlejším průnikem do pletiv vytrvalých plevelů, které zastavují růst.

3. Zvýšená tolerance hybridů slunečnice k herbicidu

Při použití nové technologie Clearfield® Plus dochází k menším projevům fytotoxicity u slunečnice, která se objevovala u starší technologie v případech, že po aplikaci došlo k výraznějšímu ochlazení.

Tyto technologie nejsou navzájem plně kompatibilní. Proto především přípravek Pulsar® Plus neaplikujte na Clearfield® hybridy!

4. Jednodušší likvidace výdrolu v následných plodinách

Velkou výhodou nového systému je to, že výdrol slunečnice v systému Clearfield® Plus je spolehlivě hubitelný i herbicidy na bázi sulfonylmočovin, stejně jako klasické hybridy. Není proto nutné používat přípravky na bázi fenoxykyselin, což bývá problém v blízkosti vinohradů a jiných citlivých plodin.

Doporučení k aplikaci:

Strategie ochrany je totožná se starším konceptem. Rozdíl je pouze v dávkování přípravku Pulsar® Plus.

A. Použití preemergentního herbicidu a v případě selhání oprava přípravkem Pulsar Plus v dávce 1 – 2 l/ha

B. Rozdělení registrované dávky do dvou aplikací - První dávka ve fázi plevelů 2 – 3 listy, druhá aplikace za cca 7 – 10 dnů.

Důležité je aplikovat přípravek Pulsar® Plus v časné fázi vývoje plevelů. Na větší plevele je účinek slabší, tyto však zastaví růst a zdeformují se. V porostu sice zůstávají, ale jejich škodlivost je nízká.

POKUD SE ROZHODNETE PRO NĚKTEROU Z TĚCHTO TECHNOLOGIÍ, JE NUTNÉ SI VYBRAT HYBRID URČENÝ DO TÉTO TECHNOLOGIE. V PŘÍPADĚ ZÁMĚNY MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ!

Foto: autor Petr Popelka

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.