BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Clearfield® Plus

více o novém produkčním systému

Společnost BASF v roce 2012 zavedla v České republice produkční systém pro slunečnici Clearfield®, který se v průběhu několika let stal mezi pěstiteli slunečnic neodmyslitelným prvkem výrobní technologie, která pomáhá vyřešit problémy spojené s likvidací plevelů.

Vývojové aktivity se však nezastavily v tomto bodě, ale dále pokračovaly a v roce 2006 BASF ve spolupráci se šlechtitelskou firmou Nidera identifikovala a ohlásila zavedení genu CLHA Plus, který se stal základem pro vývoj nových hybridů Clearfield® Plus.

A jaké výhody přináší ono "Plus" pro Vás?

1. PLUS: Vyšší hektarové výnosy

Vyšší výnosy jsou výsledkem zvýšené výnosnosti hybridů a účinnějšího herbicidního účinku přípravku Pulsar® Plus.

V případě vysokého stupně zaplevelení může výpadek úrody dosáhnout až 100 %. Rychlé, z hlediska účinků radikální a vůči slunečnicovým hybridům Clearfield® Plus šetrné odstranění plevelů herbicidem Pulsar® Plus umožňuje těmto hybridům naplno využít svůj genetický potenciál.

výnosové výsledky Pulsar Plus

2. PLUS: Ještě výraznější herbicidní účinek díky novému systému smáčedel Pulsar® Plus.

Díky speciální směsi nosných látek v systému smáčedel Pulsar® Plus plevel vstřebá v kratší době větší množství herbicidu, což umožňuje jeho rychlejší a úspěšnější likvidaci.

Pulsar® Plus má účinek i na jednoděložné plevele v pokročilejší růstové fázi a je vysoce účinný i za extrémního sucha.

Systém smáčedel jednak urychluje přechod účinné látky skrz voskovou vrstvu plevele a zároveň výrazně zlepšuje uchycení a rozšíření látky na povrchu listu. Dávka účinné látky imazamox převedená na hektar se nemění, ale naproti tomu jí do listů plevele proniká více, a tak se logicky zvyšuje účinnost herbicidního přípravku. Pracovníci vývojového oddělení společnosti BASF vyzkoušeli velké množství systémů smáčedel za cílem obdržení po každé stránce optimálního řešení, kterým je Pulsar® Plus.

efekt nového systému smáčedel v přípravku Pulsar Plus

spektrum účinnosti přípravku Pulsar Plus

3. PLUS: Šlechtitelské stanice integrují nový gen do svých nejkvalitnějších hybridů a ušlechtilých linií

Šlechtitelské stanice gen CLHA Plus začleňují do nejmodernějších hybridů, které tak disponují nejrozsáhlejším úrodným potenciálem. Tímto způsobem dochází k vytváření hybridů Clearfield® Plus, jejichž cílem je zvyšování výnosů a olejnatosti. Východiskovým bodem genetického pozadí hybridů Clearfield® Plus je slunečnice roční, přičemž se i identifikace genu CLHA Plus udílí na základě vývojové linie slunečnice roční. Sekundární vlastnosti genu IMISUN, pocházející z volně rostoucí slunečnice, tak byly eliminovány v plném rozsahu a díky tomu se maximální genetický potenciál hybridů Clearfield® Plus projevuje i na vyšších výnosech a zvýšené olejnatosti.

Přehled našich osivářských partnerů:

logo Syngenta logo Limagrain logo Agrofinal

4. PLUS: Vyšší odolnost hybridů Clearfield® Plus vůči imazamoxu

Slunečnicové hybridy Clearfield® Plus vybavené genem CLHA Plus přežijí bez větší újmy rychlé vniknutí velkého množství účinné látky imazamox do tkáně po ošetření přípravkem Pulsar® Plus.

Gen CLHA Plus zaručuje vyšší odolnost vůči imazamoxu. Mimo to, jedině gen CLHA Plus zabezpečuje odolnost vůči imazamoxu, což díky použití markérů umožňuje zvýšení bezpečnosti šlechtění. V případě světlejších hybridů Clearfield® Plus se po postřiku může objevit přechodné vyblednutí listů, které však nemá vliv na intenzitu růstu a nezpůsobuje žádný výpadek při sklizni.

POZOR: Nikdy nepoužívejte Pulsar® Plus k ošetřování hybridů Clearfield®! Pulsar® Plus je vhodný výlučně na bezpečné ošetřování hybridů Clearfield® Plus!

Název Clearfield® Plus mohou nést pouze ty hybridy slunečnic, které splňují kritérium zcela bezpečné odolnosti vůči herbicidu Pulsar® Plus. To potvrzuje značka Clearfield® Plus uvedená na obale osiva.

Systém hodnocení kvality Clearfield® Plus provádí společnost BASF ve spolupráci s dodavateli osiv. Systém kontroluje, zda hybridy Clearfield® Plus potenciálně splňují kritérium zcela bezpečné odolnosti vůči herbicidu Pulsar® Plus. Hodnocení je založeno na certifikovaných výsledcích čtyř maďarských, dvou francouzských a jedné španělské zkušebny GEP. Každý normální a dvojitý postřik podléhá hodnocení, resp. porovnání s neošetřenými parcelami, ze kterých byl plevel odstraněn mechanicky. Porovnání se týká i množství úrody a obsahu oleje.

Název Clearfield® Plus mohou nést pouze ty hybridy slunečnic, které obstály v certifikačních zkouškách.

rozdíl ošetření Clearfield Plus a Clearfield

5. PLUS: Zjednodušená likvidace výdrolu slunečnic

Na kontrolu výdrolu hybridů slunečnic Clearfield® Plus je možné použít veškeré herbicidy obsahující účinnou látku ze skupiny sulfonylmočovin, které se používají na ošetření standardních slunečnic.

Odolnost hybridů Clearfield® Plus obsahujících gen CLHA Plus se vztahuje pouze na herbicidy imidazolinonového typu, citlivost na sulfonylmočovinu je stejná jako u standardní slunečnice. Nevyznačují se křížovou odolností vůči herbicidům obsahujícím sulfonylmočovinu.

výdrol slunečnice Clearfield Plus

Materiály ke stažení

Doporučení k aplikaci přípravku Pulsar Plus

Nový systém smáčedel Pulsar® Plus podporuje vstřebávání účinných látek díky lepší přilnavosti.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.