BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Stewardship - Zásady správné zemědělské praxe

Chcete-li pro pěstování plodin využívat systém Clearfield, je třeba se držet doporučení správné zemědělské praxe, neboli tzv. Stewardshipu. Níže naleznete přesná doporučení pro jednotlivé plodiny:

Produkce řepky v systému Clearfield - obecné instrukce BASF

Produkce řepky v systému Clearfield - obecné instrukce pro Českou republiku

Pravidla pro využívání technologie Clearfield při pěstování slunečnice

 

Stewardship lze do češtiny volně přeložit jako soubor opatření a pokynů, kterými se musí uživatelé systému Clearfield® (dále CL) v ozimé řepce řídit. Stewarship je nedílnou součástí systému CL a je naprosto nezbytné, aby byli uživatelé tohoto systému o těchto opatřeních a pokynech předem seznámeni.

Opatření pro zamezení poškození řepky

Tato část opatření a pokynů se týká nejenom pěstitelů, uživatelů systému CL v řepce, ale i výrobců (BASF a osivářské firmy). Každý hybrid ozimé řepky, který je určen pro systém CL, musí mít ve svém názvu obsaženou zkratku CL (například DK Imminent CL). Dále musí být každé balení osiva zřetelně označeno logem systému CL. Logem systému CL musí být označeno i balení herbicidního přípravku, který je určen pro systém CL v řepce (v současné době je na trhu v České republice pouze jediný přípravek - Cleravis). Toto označení je důležité proto, aby nedošlo z záměně a poškození porostů řepky. Pokud by uživatel použil konvenční herbicid (například Butisan Max apod.) v hybridu pro systém CL, nic by se nestalo. Pokud by však došlo k použití herbicidu pro systém CL (Cleravis) v konvenční řepce, došlo by k nenávratnému poškození porostu řepky. Pro uživatele proto platí používat systém CL pouze v hybridech, které byly pro tento systém vyšlechtěny (CL hybridy).

Řešení výdrolu CL řepky v následně pěstovaných plodinách a dodržování dobré „půdní hygieny“

Tyto části Stewarshipu jsou nejvíce důležité a přímo spolu souvisí. Větší důraz než při pěstování konvenční řepky je nutno klást na veškerá agrotechnická opatření, která omezují výskyt výdrolu CL řepky (sklizeň ve správném termínu pro omezení ztrát, stimulace klíčení a růstu výdrolu tak, aby bylo možné jej zničit herbicidem nebo mechanicky, zamezení šíření CL osiva na jiné pozemky mechanizací a čištění mechanizace po sklizni).

V případě přímého hubení výdrolu CL řepky v následně pěstovaných plodinách si je třeba uvědomit, že je nutné použít jiné typy herbicidních přípravků než takové, které se používají k regulaci výskytu konvenčního výdrolu řepky. Seznam přípravků, které hubí výdrol CL řepky naleznete ZDE

Obecně platí, že uživatel použije herbicid mimo skupinu tzv. ALS inhibitorů, které se také označují jako herbicidy skupiny B. Do této skupiny patří například i sulfonylmočoviny, které se i v obilninách často používají.

Pokud se tedy někdo rozhodne pro systém CL v řepce, musí počítat s tím, že bude muset případně změnit portfolio používaných herbicidů v ostatních pěstovaných plodinách.

Opatření pro snížení rizika vzniku rezistentních plevelů

Zásada dodržování opatření pro snížení rizika vzniku rezistentních plevelů platí obecně, nejenom pro uživatele systému CL v řepce. V praxi to nejvíce znamená střídání typů přípravků s různým mechanizmem účinnosti. Jedině tak se sníží selekční tlak k vzniku rezistentních populací plevelů (nejčastěji k ALS inhibitorům). Součástí opatření je i monitorování výskytu rezistentních plevelů (například chundelky metlice), kde je možno se obrátit i na pracovníky BASF. V případě potvrzení výskytu rezistence je pak nutné upravit portfolio používaných herbicidních přípravků.

Herbicidy vhodné k regulaci výdrolu CL řepky v jarních plodinách (Autoři: Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., ČZÚ Praha)    
Plodina Učinná látka Herbicid
obilniny MCPA Agritox, Dicopur M, Optika Trio
  2,4-D Esteron, Dicopur D, Mustang, Mustang Forte, Pegas
cukrovka lenacil Venzar
kukuřice tembotrione Laudis
  mesotrione (CPOST) Callisto, Lumax, Elumis, Story
  sulcotrione Sulcogan
  terbuthylazin (CPOST) Akris, Koban T, Gardoprim, Lumax, Balaton, Bolton Duo, Zeagran
  isoxaflutole (CPOST) Adengo
  bromoxynil Pardner, Bromotril, Emblem Pro, Zeagran
  2,4-D Esteron, Dicopur D, Mustang, Pegas
slunečnice včetně CL a ExpressSun aclonifen (nejlépe CPOST) Bandur
luskoviny bentazone Basagran, Benta, Troy
  metribuzin Plateen
  aclonifen Bandur
brambory metribuzin Sencor, Metriphar, Mistral, Plateen, Arcade
  bentazone Basagran, Benta, Troy
  flurochloridone Racer

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.