BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Společnost BASF úspěšně dokončila akvizici široké škály podniků a aktiv společnosti Bayer

Tato transakce je pro firmu strategickým doplněním ochrany plodin, biotechnologických a digitálních zemědělských aktivit a značí vstup společnosti do oblasti osiv, neselektivních herbicidů a nematicidního ošetření osiva

Podrobně jsme prozkoumali trendy a příležitosti v zemědělském odvětví, včetně faktorů, které je ovlivňují. Vyhodnotili jsme také své vlastní portfolio a zjišťovali, co zemědělci potřebují k tomu, aby dnes i v budoucnosti byli úspěšní. Naším cílem je ještě lépe kombinovat inovativní technologie, řešení a know-how, abychom mohli zemědělcům poskytovat podporu při pěstování kvalitních potravin efektivnějším a bezpečnějším způsobem. Rozhodli jsme, že tato akvizice je pro společnost BASF tím nejlepším krokem.

Akvizice cíleně a strategicky doplňuje naše zavedené úspěšné obchodní aktivity v oblasti ochrany plodin a biotechnologií. Představuje pro nás vstup do oblasti osiv, neselektivních herbicidů a nematicidního ošetření osiv. Výrazně zvyšuje a rozšiřuje naše schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje a v digitální oblasti. Pro společnost BASF představuje nové příležitosti pro udržitelný růst a inovace, posílení naší celkové pozice na trhu a dlouhodobé konkurenceschopnosti.

Společnost BASF podepsala v říjnu 2017 a dubnu 2018 smlouvy o nabytí firem a aktiv, které společnost Bayer nabídla v rámci akvizice společnosti Monsanto v celkové hotovostní nákupní ceně 7,6 miliard eur. Součástí smluv jsou globální podniky Bayer zabývající se glufosinátem amonným, osivy včetně šlechtitelského materiálu, výzkum a šlechtění a ochranné známky klíčových polních plodin na vybraných trzích, podniky se zeleninovými osivy, platforma pro výzkum a vývoj hybridní pšenice, široká škála produktů na ošetření osiva, některé herbicidy na bázi glyfosátu v Evropě určené převážně pro průmyslové použití, kompletní platforma pro digitální zemědělství xarvioTM, a také některé projekty v oblasti výzkumu neselektivních herbicidů a nematocidů. Tyto transakce byly úspěšně dokončeny, kromě oblasti osiv zeleniny, u kterých se dokončení očekává ve třetím čtvrtletí roku 2018.

V reakci na rozsah rozšíření obchodních aktivit v oblasti zemědělství mění BASF název své divize Crop Protection na Agricultural Solutions.

Tým Agricultural Solutions se rozrostl o přibližně 4500 zkušených zaměstnanců.

Zákazníkům budeme schopni nabídnout rozsáhlejší nabídku řešení a prokážeme, že jsme spolehlivým a dlouhodobým partnerem. Jedná se o důležitý milník v utváření budoucnosti společnosti BASF v zemědělském odvětví a posílení našeho dlouhodobého závazku přispívat k udržitelnému zemědělství.

V nabídce BASF jsou nově osiva řepky olejky

Zjistěte více o dostupných odrůdách

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.