BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Systiva® - ověřeno v praxi

Co je Systiva®?

Jedná se o první nepostřikový fungicid určený k ochraně obilnin před houbovými chorobami od vzcházení porostů až do fáze počátku vývoje praporcového listu. Inovativnost je kromě obsažené účinné látky dána způsobem aplikace - ta se provádí mořením osiva. Vynikající účinnost Systivy na široké spektrum houbových chorob obilnin je dána použitím nejmodernější účinné látky společnosti BASF ze skupiny karboxamidů 2. generace (SDHI skupina) - fluxapyroxad. Tato účinná látka je rovněž známá pod obchodním názvem Xemium®. Protože se Systiva® řadí mezi přípravky skupiny AgCelence, má kromě klasické fungicidní ochrany také pozitivní vliv na rozvoj kořenů, zlepšuje hospodaření s vodou a příjem dusíku, čímž potlačuje stresové faktory v ošetřeném porostu.

Agrotip Speciál ozimé ječmeny ZDEAgrotip Speciál jarní ječmeny ZDE

Provozní pokusy

Abychom uvedená fakta o přípravku Systiva® potvrdili, v roce 2015 společnost BASF založila mnoho provozních pokusů v jarním ječmeni po celé republice za účelem potvrdit přínosy revolučního fungicidního mořidla Systiva®

Metodika pokusů

V pokusech jsme porovnávali technologii BASF (osivo namořené mořidlem Systiva®) vs. standardní technologii (bez mořidla Systiva®), kterou využívá zemědělský podnik. Ve vývojové fázi BBCH 39 a později následovala foliární aplikace fungicidu Opera® Top 1,5 l/ha, resp. konkureční fungicid.

Zemědělské podniky, které pokusy zrealizovaly

Pokud kliknete na název podniku, ukážou se Vám detaily daného pokusu

ZD Mořina

ZD Mořina (okres Beroun) hospodaří na celkem 6000 ha. Velikost pokusu s přípravkem Systiva® byla 43,37 ha.

Fotografie ze ZD Mořina ze 11. 5. 2015 ukazuje vliv a podporu přípravku Systiva® na rozvoj kořenového systému pro lepší podmínky pro růst ječmene. Podnik dosáhnul se Systivou o 6 % vyšší výnos (5,47 t/ha) oproti 5,16 t/ha bez Systivy.

Odrůda jarního ječmene Malz:

1 Systiva® 0,75 l/t + mořeno standardním mořidlem a stabilátorem růstu - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha aplikován 6. 6. 2015

2 Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem a stabilátorem růstu - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha aplikován 6. 6. 2015

Agros Vraný

Agros Vraný (okres Kladno) obhospodařuje ornou půdu 3000 ha. Velikost pokusu s přípravkem Systiva® byla 2,25 ha.

Odrůda jarního ječmene Blaník dosáhla o 5 % vyššího výnosu s přípravkem Systiva® (7,84 t/ha) oproti 7,45 t/ha bez Systivy.

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha aplikován 25. 5. 2015 a Osiris® 2 l/ha (11. 6. 2015)

2 Systiva® 0,75 l/t - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha aplikován 25. 5. 2015 a Osiris® 2 l/ha (11. 6. 2015)

ZAS Bečváry a.s.

ZAS Bečváry a.s. (okres Kolín) hospodaří na orné půdě s výměrou 4400 ha. Velikost pokusu se Systivou byla 5 ha.

Odrůda jarního ječmene Malz ošetřená přípravkem Systiva® a Osiris® (3. 6. 2015) měla o 4 % vyšší výnos než ošetření s 2 dalšími fungicidy.

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno Kinto® Duo 2 l/t - aplikovány fungicidy Opera® Top 1,5 l/ha + Tango® Super 0,5 l/ha (18. 5. 2015) a Osiris® 1,75 l/ha (3. 6. 2015)

2 Systiva® 0,75 l/t + mořeno standardním mořidlem a stabilátorem růstu - fungicid Osiris® 2 l/ha (3. 6. 2015)

LUKROM PLUS s.r.o.

LUKROM PLUS s.r.o., středisko Staré Město má výměru orné půdy 2 400 ha. Velikost pokusu byla 84,28 hektarů.

Odrůda jarního ječmene Laudis dosáhla o 7 % vyššího výnosu se Systivou (5,66 t/ha) oproti kontrolní variantě bez přípravku Systiva® (5,25 t/ha).

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno Kinto® Duo 2 l/t - fungicid Osiris® 1,75 l/ha v BBCH 65 (2. 6. 2015)

2 Systiva® 0,75 l/t + Kinto® Duo - Osiris® 1,75 l/ha v BBCH 65 (2. 6. 2015)

ZS Horní Krupá a.s.

ZS Horní Krupá hospodaří na výměře 1 400 ha. Pokus byl uskutečněn na 31 hektarech.

Odrůda jarního ječmene Malz dosáhla o 11 % vyššího výnosu se Systivou než bez ní.

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - fungicid Osiris® 2 l/ha aplikován 17. 6. 2015

2 Systiva® 0,75 l/t - mořeno standardním mořidlem - fungicid Osiris® 2 l/ha aplikován 17. 6. 2015

O své zkušenosti se Systivou se s námi podělil pan Jiří Novák ze Zemědělské společnosti Horní Krupá a.s.

„V roce 2015 společnost BASF zavedla novou technologii fungicidní ochrany jarního ječmene, která nás zaujala a na základě toho jsme si tuto technologii v letošním roce vyzkoušeli v našich provozních podmínkách.

Pokus se uskutečnil na odrůdě jarního ječmene Malz, kde jsme porovnávali ječmen ošetřený Systivou s porostem ošetřovaným klasickou technologií.

Po sklizni jsme byli velice překvapeni, neboť u varianty se Systivou s pouze jedním fungicidním ošetřením bylo dosaženo o 0,7 q/ha vyššího výnosu oproti klasické technologii. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli pro navýšení výměry jarního ječmene ošetřeného Systivou na většinu ploch pro zásev v roce 2016.

V letošním roce jsme si také chtěli vyzkoušet Systivu v ozimém ječmeni, ale z důvodu pozdního zadání objednávky u našeho dodavatele bohužel bylo již osivo namořeno standardním mořidlem a připraveno pro zásev.

Z celkového pohledu beru technologii ochrany se Systivou jako nadčasové a moderní řešení ochrany ječmene. Díky tomu jsme v našich podmínkách dosáhli většího zisku z hektaru a zároveň i úspory času a dalších nákladů. Každý agronom je spokojený, když je porost zdravý a vitální od počátku vegetace a výsledkem je dobrý výnos a kvalita, a to vše jsme díky Systivě dosáhli.“

Jiří Novák, ředitel a agronom Zemědělská společnost Horní Krupá a.s.

ZD Nova Dříteň

ZD NOVA Dříteň hospodaří na orné půdě s výměrou 2000 ha. Velikost pokusu Systivou byla 5 ha a kontrolní technologie rovněž 5 ha.

Odrůda jarního ječmene Sebastian ošetřená přípravkem Systiva® a Opera® Top měla o 5 % vyšší výnos něž varianta bez použití přípravku Systiva®.

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno Kinto® Duo 1,5 l/t - Opera® Top 1,5 l/ha aplikace dne 4. 6. 2015

2 Systiva® 0,75 l/t + Kinto® Duo 1,5 l/t - Opera® Top 1,5 l/ha aplikace dne 4. 6. 2015

V systému s technologií Systiva® + Kinto® Duo byl jarní ječmen výrazně zdravější a zelenější a hlavně bez výskytu rynchosporiové skvrnitosti oproti kontrolní variantě bez přípravku Systiva®.

AGROZA spol s.r.o

AGROZA spol. s r. o. Žirovnice hospodaří na celkem 740 ha. Velikost pokusu s přípravkem Systiva® byla 5 ha a kontrolní technologie rovněž na 5 ha.

Odrůda jarního ječmene Sebastian:

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - standardní fungicid 14. 5. 2015 + Opera® Top 1,5 l/ha aplikovaná 10. 6. 2015

2 Systiva® 0,75 l/t + standardní mořidlo - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha aplikován 10. 6. 2015 se standardem

ZOD Hořice

Zemědělské obchodní družstvo Hořice má ornou půdu s výměrou 2400 ha. Pokus s přípravkem Systiva® byl na 73 hektarech.

Odrůda jarního ječmene Kangoo dosáhla o 1 % vyššího výnosu s přípravkem Systiva® než bez něho. Ačkoliv výnos je menší, je třeba dodat, že Systiva® ušetřila podniku ošetření prvním fungicidem a přejezd techniky.

1 Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - byl použit standardní fungicid + Osiris® 1,75 l/ha (15. 6. 2015)

2 Systiva® 0,75 l/t + standardní mořidlo - fungicid Osiris® 1,75 l/ha aplikován 11. 6. 2015

Družstvo Vysočina

Družstvo Vysočina Janovice hospodaří na 1 790 ha orné půdy. Pokus se Systivou byl na 10 ha a kontrolní technologie na 20 ha.

V pokuse byla odrůda Gladys a Systiva® dosáhla o 7 % vyššího výnosu jako porost bez Systivy.

• Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - byl aplikován standardní fungicid (9. 5. 2015) a Adexar® Plus v dávce 1,25 l/ha (20. 6. 2015)

• Systiva® 0,75 l/t + Kinto® Duo 2 l/t - bez foliárního fungicidního ošetření

Systiva® oproti technologii aplikace listového fungicidu chrání porost proti chorobám, zvyšuje výnosový potenciál a udržuje rostliny v dobré zdravotní kondici od samého počátku vývoje.

Agrodružstvo Počátky

Agrodružstvo Počátky zkoušelo fungicid Systiva® v provozních podmínkách na 3 hektarech. Odrůda jarního ječmene Laudis dosáhla 21 % vyššího výnosu se Systivou než bez ní. Ve standardní technologii podniku byl přitom použitý 1 fungicid navíc. Opět se potvrdilo, že Systiva® ušetřila podniku ošetření prvním fungicidem a přejezd techniky.

• Bez přípravku Systiva® - mořeno Kinto® Duo 2 l/t - byl použit standardní fungicid 15. 5. 2015 + Opera® Top 1,5 l/ha (8. 6. 2015)

• Systiva® 0,75 l/t + Kinto® Duo 2 l/t - fungicid Opera® Top 1,5 l/ha (8. 6. 2015)

VOD Nová Cerekev

VOD Nová Cerekev obhospodařuje téměř 900 ha orné půdy. Pokus se Sys-tivou byl na 7,8 hektarech a kontrolní technologie na 15,61 ha.

Odrůda jarního ječmene Sebastian u VOD Nová Cerekev dosáhla o 7 % vyššího výnosu s přípravkem Systiva® (6,77 t/ha) než technologie bez přípravku Systiva® (6,3 t/ha). Jarní ječmen byl dokonce i s podsevem jetele.

• Bez přípravku Systiva® - mořeno standardním mořidlem - byl aplikován standardní fungicid 15. 6. 2015

• Systiva® 0,75 l/t + standardní mořidlo - byl aplikován standardní fungicid 15. 6. 2015

ZOD Opatovec

ZOD Opatovec, nedaleko Svitav, dosáhnul s přípravkem Systiva® o 11 % vyššího výnosu než bez jejího použití, dokonce i bez foliárního ošetření. Kontrolní varianta byla ošetřena dne 18. 5. přípravkem Tango® Super v dávce 0,5 l/ha a 11. 6. přípravkem s účinnou látkou azoxystrobin (strobiluriny) a cyproconazole (triazoly) 0,8 l/ha.

Družstvo Agroben Střelice

Družstvo Agroben Střelice (okres OL) s odrůdou Laudis dosáhlo také vynikajících výsledků na variantě, kde byla použita Systiva®. Oproti konkurenci přípravek Systiva® navýšil výnos o 8 %.

Agro Bystřice a.s.

Zemědělský podnik Agro Bystřice a.s. hospodaří na 2180 ha orné půdy v okrese Jičín. Pan Martin Kindl je hlavní agronom podniku a použítí mořidla Systiva® považuje za velmi perspektivní systém ošetření na základě zkušenosti s tímto mořidlem v roce 2015.

Jarní ječmen, odrůda Sebastian, byl hodnocen v provozním pokusu ve variantě se standardním mořením osiva a v systému s použitím nového mořidla BASF Systiva® v doporučené dávce 0,75 l/t osiva + standardní mořidlo 1,5 l/t osiva. Obě varianty byly následně ošetřovány shodnou fungicidní technologií.

V průběhu vegetace se ukázalo, že porost namořený Systivou měl lepší zdravotní stav do zahájení fungicidního ošetření než standardní varianta. Konkrétně šlo o nižší výskyt padlí a také hnědé skvrnitosti, byť v tomto ročníku nebyl její infekční tlak na tomto pozemku tak silný.

Kontrola výnosů na ploše 0,295 ha prokázala vyšší výnos ve variantě namořené Systivou. Přepočtený výnos na 1 ha dosáhl úrovně 8,76 t. U kontrolní varianty bylo dosaženo přepočteného výnosu 8,41 t na 1 ha. To je navýšení výnosu o 4,2 %.

Podle pana Kindla, hlavního agronoma podniku, je vliv mořidla Systiva® viditelný a v roce 2016 rozhodně počítá se Systivou v jarních ječmenech na celé výměře.

ZS Komorno a.s.

Podnik z Plzeňského kraje, ZS Komorno a.s. s odrůdou Malz měl průměrné výnosy podniku na úrovni 5,04 t/ha.

Letošní zkušenosti v ZS Komorno a.s. v nám přiblížila paní Ing. Belšánová:

„Celý porost byl oproti ostatním plochám jarních ječmenů na první pohled zdravější, stébla byla pevnější. Až do konce vegetace se porost udržel v dobrém zdravotním stavu - ostatní plochy byly napadány hnědou skvrnitostí nebo padlím - na této ploše se Systivou jsem to nezaznamenala v nějaké větší míře (příp. jen trochu skvrnek na listech). U této plochy i ostatních ploch ječmenů byl použit jeden fungicid v BBCH 37, což bylo u většiny ostatních ploch již v době počínajícího napadení chorobami.“

Ing. Michaela Belšánová,agronomka ZS Komorno a.s.

Zemspol Dešná s.r.o.

Zkušenosti s mořidlem Systiva® v Zemspol Dešná s.r.o. Společnost Rhea holding patří k největším zemědělským farmám v České republice a v současné době hospodaří na výměře větší než 19 000 ha. Z hlediska pěstování sladovnického ječmene je pozice Rhea holdingu ještě významnější, protože je českým pěstitelem číslo jedna a pěstuje ho na výměře 2 150 ha.

V letošním roce se rozhodli použít systém doporučení BASF na výměře 140 ha. Namořili odrůdu Xanadu kombinací Systivy 0,75 l/t a Kinta Duo 1,5 l/t. Podle názoru agronoma Ondřeje Petrovského vykazoval porost od začátku vyšší vitalitu porostu, což bylo způsobeno lepším kořenovým systémem. Zároveň během vegetace se neprojevil významný vliv listových skvrnitostí (hnědá a rynchosporiová), na které je odrůda Xanadu citlivá. V technologii pěstování dále použili aplikaci fungicidu Opera Top 1,5 l/ha, který byl aplikován na praporcový list.

Celkový lepší stav porostu během vegetace se pak výrazně projevil zvýšeným výnosem o proti k ontrolnímu pozemku, kde byla agrotechnika, hnojení i ochrana rostlin stejná. Jen místo namoření osiva Systivou, byl použit l istový fungicid (fenpropidin + propiconazole) ve fázi odnožování až počátku sloupkování. A konečný výsledek:

Namořeno s přípravkem Systiva® - 5,8 t/ha

Kontrola - 4,5 t/ha

Nárůst výnosu o +1,3 t/ha

Shrnutí výsledků:

Co z provozních výsledků v jarním ječmeni vyplývá?

Po zhodnocení všech pokusů si dovolíme tvrdit, že:

 • účinná látka Xemium® se odlišuje svou jedinečnou mobilitou a výkonem
 • Systiva® umožňuje nezávislost na výkyvech počasí
 • zaručuje větší počet rostlin na hektar díky lepšímu klíčení a vzcházení
 • podporuje rozvoj kořenového systému a optimalizuje podmínky pro růst
 • zvyšuje zimovzdornost a jistotu jarní regenerace
 • poskytuje dlouhodobou ochranu proti listovým chorobám od samého počátku vegetace
 • kombinuje ochranu proti chorobám listů s ochranou proti chorobám přenosným osivem a půdou
 • Systiva® vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy

Systiva® navíc zvýšila výnos v průměru o 8 % oproti variantám bez použití revolučního přípravku Systiva®.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.