BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Síť demonstračních farem

Ve spolupráci s BASF k udržitelnému zemědělství - "Farm Network"

K porozumění a sdílení důležitých zkušeností s praxí se snaží přispět i společnost BASF ve spolupráci s tzv. demonstračními farmami (Farm Network). Úsilí se zaměřuje na funkční propojení produkčního zemědělství s opatřeními na ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity. Již v roce 2002 začala za tím účelem BASF spolupracovat s první farmou ve Velké Británii. Dnes firma v Evropě spolupracuje s více než 30 organizacemi, zemědělci a nezávislými odborníky. Zaměření každé farmy odráží místní priority – britské farmy se specializují na ochranu a zvýšení diverzity ptačích druhů, v Itálii jsou středem zájmu speciální plodiny (ovoce, zelenina, vinná réva) a inovace v jejich technologii, řecká demo-farma se zaměřuje na ochranu půdy a vody a ve Francii, Německu a Polsku se specializují na podporu a monitoring rostlinných druhů, opylovačů a dalších užitečných organismů.

Od roku 2002 se spolupráce rozrostla na více než 15 farem v 8 evropských zemích a my máme nyní příležitost představit první farmu s tímto zaměřením také zde v ČR!

Více informací o této spolupráci naleznete ZDE (klikněte)


Věděli jste, že…?

V roce 2015 BASF pořádala první konferenci Farm Nerwork za účelem sdílení poznatků v oblasti udržitelného zemědělství. BASF sezvalo znalce ze 6 evropských zemí, aby představili vědomosti a zkušenosti se správnou praxí a diskutovali zlepšení zemědělského prostředí v Evropě.

Šest návrhů pro vaši farmu

Ochrana vody

Můžete se vyhnout 60 až 90 procentům bodových zdrojů znečištění pesticidy na své farmě, pokud budete čistit své postřikovače přímo na ošetřovaném poli (ovšem pouze dle zásad správné zemědělské praxe), případně pokud budete užívat systémy jako Osmofilm nebo biofiltr.

Správné zemědělské postupy

Nadbytečnému úletu zabraňte tím, že postřikovače správně nastavíte (nižší výška trysek a menší rychlost) a použijete trysky zabraňující nadměrnému úletu, pokud to bude možné, zvláště pak na souvratích a podél mezí.

Podpora ptáků

Díky instalaci krmítek a ptačích budk na farmě Rawcliffe Bridge vzrostla populace vrabce polního od roku 2003 do 2010 ze šesti na 59 párů.

Potrava pro včely a opylovače

Pokud vlastníte včelín nebo chcete podpořit místní divoké včely a další opylovače, zajistěte, aby měli dostatek nektaru a pylu z kvetoucích směsí a kvetoucích plodin.

Hospodaření podél mezí

V rámci podpory užitečného hmyzu založte podél mezí jednoleté a víceleté kvetoucí směsi. Pro zajištění kontinuálního kvetení během roku se řiďte osvědčenými posupy a radami ohledně doby výsevu a seče.

Rostlinná produkce

Udržujte produktivitu své orné půdy. Mluvte o svém přínosu pro společnost. Například farma Merchélepot uživí více než 5600 lidí. Kolik lidí uživí vaše farma?

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.